Kompis Assistans – Epilepsi och MS

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Kompis Assistans att genomföra utbildningen Epilepsi och MS för personal personal som arbetar inom verksamhetsområdet funktionshinder.

Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Under den här utbildningen får deltagarna aktuell kunskap om epilepsi och handlingsberedskap för att kunna hjälpa en person vid ett anfall. De får även kunskap om vad MS är, hur det yttrar sig och hur det är att leva med sjukdomen.

Läs om liknande koncept ››

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››