Komvux Enköping

Vi erbjuder gymnasial vuxenutbildning (Komvux) på distans för dig som bor i Enköpings kommun

I samarbete med Enköpings kommun erbjuder vi gymnasial vuxenutbildning (komvux) på distans. Vård- och omsorgsutbildningen ger dig formell undersköterskekompetens och ökar dina möjligheter till arbete inom olika vård- och omsorgsverksamheter. Om du redan arbetar inom vård och omsorg kan du läsa enstaka kurser ur utbildningen för att till exempel fördjupa eller komplettera din kompetens. Välkommen att ansöka till våra utbildningar och kurser via Komvux Enköping.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL). Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att skapa nätverk i din framtida yrkesroll. Under utbildningstiden får du tillgång till en coach/mentor som har samtal med dig med utgångspunkt från din individuella studieplan. Vissa obligatoriska praktiska övningar och examinationer genomförs vid Uppsala UtbildningsCenter som ligger centralt i Uppsala.

Komvux är kostnadsfritt och studiemedelsberättigat. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva.

Komvux inom vård och omsorg

Efter denna distansutbildning är det möjligt att arbeta som undersköterska, skötare, behandlingsassistent, personlig assistent, vårdbiträde, vårdare, boendestödjare eller som redan arbetar inom yrkesområdet.

Att ansöka till Komvux Enköping

Är du folkbokförd i Enköpings kommun söker du Komvux via vuxenutbildningen i Enköpings kommun senast angiven sista ansökningsdag. Se mer info om ansökan i Enköping ››