Komvux Linköping – KUI yrkesutbildning

Komvux Linköping – KUI erbjuder gymnasial yrkesutbildning inom Vård & omsorg samt Barn & fritid

I samarbete med Linköping, Finspång och Åtvidaberg erbjuder vi gymnasial yrkesutbildning (Komvux) inom vård & omsorg eller förskola, skola och fritidsverksamhet. Vi är specialister på utbildning inom dessa områden.

Gymnasial vuxenutbildning (Komvux) är kostnadsfritt och studiemedelsberättigat. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva. Om du redan arbetar inom yrkesområdet kan du läsa enstaka kurser ur utbildningen för att till exempel fördjupa eller komplettera din kompetens.

I våra utbildningar ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL); det som man till vardags kallar praktik. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att skapa nätverk i din framtida yrkesroll.

Du ansöker till våra utbildningar via kommunens ansökan. Se information längre ned.


Barnskötare, elevassistent yrkesutbildning

Denna yrkesutbildning riktar sig till dig som vill arbeta inom förskola, skola eller annan pedagogisk verksamhet. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som barnskötare eller elevassistent. Vi erbjuder även validering för dig redan arbetar inom barn och fritid men saknar betyg på dina kunskaper.

Läs mer om vår yrkesutbildning inom barn och fritid i Linköping ››


Undersköterska yrkesutbildning

Denna yrkesutbildning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska, personlig assistent, boendestödjare, stödassistent eller skötare inom psykiatrisk vård. Utbildningen erbjuds med fyra inriktningar. Vi erbjuder även validering för dig redan arbetar inom vård och omsorg men saknar betyg på dina kunskaper.

Läs mer om vår undersköterskeutbildning i Linköping ››


Hur ansöker jag?

Du ansöker till våra utbildningar via den kommun där du är folkbokförd. Det är alltid din kommun som avgör om du blir beviljad en plats.

Linköping

Du ansöker via kommunens webbansökan. Kontinuerligt intag vilket innebär att du kan ansöka ända fram till studiestarten.

Finspång

I Finspång erbjuder vi endast Undersköterskeutbildning på distans. Du ansöker via kommunens pdf-ansökan. Kopia av senast erhållet betyg från samtliga skolor ska bifogas.

Åtvidaberg

Du ansöker via kommunens pdf-ansökan. Endast fullständigt ifylld ansökan med bifogade betyg och personbevis för studier behandlas.

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstituet
Linköping utbildningscenter ››
Tanneforsgatan 8
582 24 Linköping
Telefon: 013-474 20 40
E-post: linkoping@kui.se