Komvux Tierp

Vi erbjuder gymnasial vuxenutbildning (Komvux) på distans för dig som bor i Tierps kommun

I samarbete med Tierps kommun erbjuder vi gymnasial vuxenutbildning (komvux) på distans. Vård- och omsorgsutbildningen ger dig formell undersköterskekompetens och ökar dina möjligheter till arbete inom olika vård- och omsorgsverksamheter. Om du redan arbetar inom vård och omsorg kan du läsa enstaka kurser ur utbildningen för att till exempel fördjupa eller komplettera din kompetens. Välkommen att söka till våra utbildningar via Komvux Tierp. 

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL). Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att skapa nätverk i din framtida yrkesroll. Under utbildningstiden får du tillgång till en coach/mentor som har samtal med dig med utgångspunkt från din individuella studieplan. Vissa obligatoriska praktiska övningar och examinationer genomförs vid Uppsala UtbildningsCenter som ligger centralt i Uppsala.

Komvux är kostnadsfritt och studiemedelsberättigat. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva.

Komvux inom vård och omsorg

Efter denna distansutbildning är det möjligt att arbeta arbeta inom olika vård- och omsorgsverksamheter som till exempel undersköterska, vårdare, skötare inom psykiatrisk vård eller som personlig assistent.

  • Läs mer om vår distansutbildning inom vård och omsorg ››

Att ansöka till Komvux Tierp

Är du folkbokförd i Tierps kommun ska du ansöka via vuxenutbildningen i kommunen. Kontakta studie- och yrkesvägledaren på kommunen och tala om att du önskar läsa hos oss. Se mer info om ansökan i Tierp ››