Vuxenutbildning Komvux Västerås

komvux-utbildning-gymnasieutbildning

Vill du arbeta med människor? KUI erbjuder gymnasial yrkesutbildning (Komvux) för dig som bor i Västerås stad

I samarbete med Västerås stad erbjuder vi gymnasial yrkesutbildning (komvux) som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet. Välkommen att söka till våra utbildningar via Västerås kommun. 

Studera hos KUI i Västerås
Vi anpassar utbildningen efter dig och din livssituation vilket innebär att den kan variera i längd och innehåll. Gymnasial vuxenutbildning (Komvux) är kostnadsfritt och studiemedelsberättigat. Du lånar kurslitteratur gratis under hela din studietid. Validering erbjuder vi för dig som har yrkeserfarenhet. Välkommen att plugga hos KUI i Västerås.

Vidareutbildning Undersköterska – för dig som arbetar inom vården
Nu erbjuder vi även Vård- och omsorgsutbildning för dig som har en tidsbegränsad anställning inom vården och önskar vidareutbilda dig till undersköterska.

Yrkeserfarna lärare
På KUI möts du av engagerade lärare som har både pedagogiskt kompetens yrkeserfarenhet inom de områden vi utbildar i. De arbetar inte bara med att lära ut, utan också för att motivera och inspirera dig till lust att lära och utvecklas.

Våra utbildningar

Plugga på distans

Välj distansutbildning om du behöver kombinera arbeta med studier. När du väljer distansutbildning studerar du i vår lärplattform. Tänk på att det ingår praktik som du genomför på en arbetsplats. Obligatoriska praktiska övningar och examination genomför du plats på vårt utbildningscenter i Västerås.

Studera som lärling

Att studera som lärling passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Den största delen av utbildningen genomförs på en arbetsplats med stöd av en yrkesverksam handledare. Varje vecka tillbringar du 4 dagar på lärlingsplatsen och en dag med teoretisk undervisning på skolan. Du arbetar även via vår webbaserade lärplattform.

Validering för dig med yrkeserfarenhet

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra utbildningsområden? Då kan du validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa det du redan kan. Ett snabbare sätt att få papper på din kompetens! Tillsammans med dig bedömer vi vilka kurser/delkurser du kan validera, och arbetar fram en valideringsplan. Om dina kunskaper omfattar en hel kurs kan du genomgå en s.k. prövning för att få betyg i kursen.

APL

I vissa kurser ingår så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL); det som man till vardags kallar praktik. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att skapa nätverk i din framtida yrkesroll. För att hjälpa dig nå bästa möjliga studieresultat erbjuder vi mentorsamtal under utbildningen. I vissa kurser ingår även obligatoriska praktiska moment som du genomför på Uppsala UtbildningsCenter. Praktiska övningar gör dig väl förberedd för arbetslivet.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva.

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet
Västerås UtbildningsCenter
Munkgatan 18
722 12 Västerås
021-475 20 20
E-post: vasteras@kui.se