Komvux Vuxenutbildning Linköping

Vi erbjuder gymnasial vuxenutbildning (Komvux) för dig som bor i Linköpings kommun

I samarbete med Linköpings kommun erbjuder vi gymnasial vuxenutbildning (komvux). Yrkesutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård & omsorg eller förskola och fritidsverksamhet. Om du redan arbetar inom yrkesområdet kan du läsa enstaka kurser ur utbildningen för att till exempel fördjupa eller komplettera din kompetens.

I vissa kurser ingår så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL); det som man till vardags kallar praktik. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att skapa nätverk i din framtida yrkesroll. För att hjälpa dig nå bästa möjliga studieresultat erbjuder vi mentorsamtal under utbildningen. I vissa kurser ingår även obligatoriska praktiska moment som du genomför på Linköping UtbildningsCenter. Praktiska övningar gör dig väl förberedd för arbetslivet.

Vi anpassar utbildningen efter din livssituation vilket innebär att den kan variera i längd och innehåll. Gymnasial vuxenutbildning (Komvux) är kostnadsfritt och studiemedelsberättigat. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva.

Komvux barn och fritid

Barn- och fritidsutbildningen Linköping ››
Efter denna vuxenutbildning är det möjligt att arbeta som barnskötare, elevassistent, fritidspersonal eller annat arbete inom fritidssektorn.

Komvux vård och omsorg

Vård- och omsorgsutbildningen Linköping ››
Efter denna vuxenutbildning är det möjligt att arbeta inom vård- och omsorgsverksamhet som till exempel undersköterska, personlig assistent, skötare eller behandlingsassistent.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra utbildningsområden? Då kan du validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa det du redan kan. Ett snabbare sätt att få papper på din kompetens! Tillsammans med dig bedömer vi vilka kurser/delkurser du kan validera, och arbetar fram en valideringsplan. Om dina kunskaper omfattar en hel kurs kan du genomgå en s.k. prövning för att få betyg i kursen. Läs mer om validering ››

Att ansöka till Linköping Vuxenutbildning

Du ansöker till våra utbildningar och kurser via Jobb- och kunskapstorget i Linköping, senast angivnen sista ansökningsdag. Ansökan öppnar igen efter en vecka för lediga platser. 

Se mer info om ansökan och sökdatum till Linköpings kommun ››

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva.

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstituet
Tanneforsgatan 8
582 24 Linköping
Telefon: 013-474 20 40
E-post: linkoping@kui.se
Läs mer om vårt utbildningscenter i Linköping ››