Barnskötare

Vad är och vad gör en barnskötare?

Som barnskötare kan du arbeta på förskolor, skolor, fritidshem eller andra pedagogiska verksamheter. I det vardagliga arbetet hjälps barnskötare och förskollärare åt med arbetsuppgifterna. Barnskötaren deltar i lek och aktiviteter samt är behjälplig vid måltider och sovstunder. Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret men även barnskötaren är delaktig i den pedagogiska planeringen. Dokumentation samt planering av olika inom- och utomhusaktiviteter är viktiga delar av arbetet. Utgångspunkten för förskolans planering är läroplanen för förskolan.

Barnskötaren utgår från barnens intressen när de planerar förskolans verksamhet och aktiviteter. Utifrån barnens intresseområden tar förskolans veckoplanering form. Man arbetar mycket med exempelvis böcker, djur, natur och skapande.

På många förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen, att utforska naturen och lekparken är viktigt för barnens fysiska utveckling. I förskolan får barnen tillsammans med barnskötaren möjlighet att utveckla sin fantasi genom att måla, spela spel tillsammans eller arbeta skapande. Rytmik och musik är också viktiga inslag i förskolan. Man kan också arbeta med att uppmuntra till läsning genom att ha sagostunder eller utforska biblioteket.

Även omsorg är en del av arbetet. Barnskötaren ser till så att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka samt att inget barn kommer till skada.

Att hålla kontakten med föräldrarna är en viktig del av arbetet. Många föräldrar vill ha information om hur deras barn trivs på förskolan och fungerar i grupp med andra barn.

Barnskötare arbetar på förskolor, skolor,  fritidshem eller andra pedagogiska verksamheter. Man kan också arbeta i sitt eget hem. Då kallas verksamheten familjedaghem och personalen kallas dagbarnvårdare. Ofta samarbetar man då med andra dagbarnvårdare i sitt bostadsområde.

Arbetsmarknaden

På ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att barnskötare kommer ha goda möjligheter till arbete. Detta beror bland annat på att antalet barn i förskoleålder har ökat samt att barnskötare anställs för att stödja den stora bristen på förskollärare. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda både på ett och fem års sikt för barnskötare. *Källa: Yrkesregistret 2016, SCB Prognosen uppdaterad: 2019-02-07

Hur blir jag barnskötare?

För att arbeta som barnskötare utbildar du dig inom gymnasieskolan på Barn- och fritidsprogram med inriktning ”Barnskötare”. KUI erbjuder inriktningen på många platser i Sverige. Hitta din utbildning här ››

Videointervju med elever och lärare på KUI

Karin byter fokus från styling till lärande

– Jag upplever att jag är en viktig vuxen för barnen. Det är meningsfullt att vara en person som finns tillhands för dem. Att få jobb efter studierna var inga problem, jag började arbeta dagen efter skolavslutningen.  Läs hela artikeln här ››

Patrik klev av trucken för att studera till barnskötare

– Att gå lärlingsutbildning ger en skön mjukstart att lära sig yrket på. Det är toppen att vara ute i den faktiska verksamheten. Läs hela artikeln här ››

Hatice karriärväxlar från restaurangbiträde till barnskötare

– Det är spännande att arbeta med barn. Jag sitter ofta framför Tv:n på kvällen och funderar på vad jag ska hitta på för aktivitet med barnen imorgon.  Läs hela artikeln här ››

Lön barnskötare

Medellön: 23 100 kr

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå
Medellön med gymnasial utbildning: 24 500 kr
Medellön utan gymnasial utbildning: 22 300 kr

Källa: Statistiska Centralbyrån, SCB

Barnskötare Stockholm ››