Elevassistent

Vad är och vad gör en elevassistent?

En elevassistent arbetar i skolan och hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan till exempel handla om läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. Arbetsuppgifterna kan variera mycket och det gör arbetet omväxlande och ger mycket till den som vill arbeta med barn. Men jobbet ställer också krav på både kompetens och personliga egenskaper hos de som arbetar inom yrket.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara att hjälpa eleven att finna ro i sina studier och att hjälpa till att hitta individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Det kan också röra sig om att träna på vardagliga arbetsuppgifter, att vara ett stöd för eleven på raster, i omklädningsrum och på utflykter med mera.

Elever som har någon form av funktionsnedsättning är ofta berättigade till att ha en assistent både under lektionstid och i fritidsverksamheten. Som elevassistent finns man då med under elevens hela skoldag, överallt där eleven befinner sig. Det ingår ofta i jobbet att även vara med på fritids.

Det är den ansvarige läraren som har huvudansvaret för hur arbetet i klassrummet bedrivs och som elevassistent arbetar man ofta på instruktion från läraren.

Arbetsmarknaden

På ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att elevassistenter kommer möta en arbetsmarknad i balans. Det innebär att det kommer finnas ungefär lika många jobb som det finns personer som kan arbeta inom yrket. Efterfrågan påverkas av vilka satsningar på elevstöd som kommunerna prioriterar, liksom av vilka insatser som görs för att avlasta den ansvarige läraren.

*Källa: Yrkesregistret 2016, SCB Prognosen uppdaterad: 2019-02-07

Hur blir jag elevassistent?

För att arbeta som elevassistent utbildar du dig inom gymnasieskolan på Barn- och fritidsprogram med inriktning ”elevassistent”. KUI erbjuder inriktningen på många platser i Sverige. Hitta din utbildning här ››

Videointervju med elever och lärare på KUI

Yrkesfilm från arbetsförmedlingen

Lön elevassistent

Medellön: 23 900 kr

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå
Medellön med gymnasial utbildning: 24 500 kr
Medellön utan gymnasial utbildning: 23 200 kr

Källa: Statistiska Centralbyrån, SCB

Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning Stockholm ››