Meddela alla förändringar

Adressändring

Ska du byta adress, telefonnummer eller e-postadress? Meddela alltid en utbildningsassistent på ditt UtbildningsCenter.

Studieavbrott

Om du avbryter dina studier eller väljer att inte starta en kurs, måste du meddela detta. Kontakta en utbildningsassistent på ditt utbildningscenter! Tänk också på att du blir återbetalningsskyldig till CSN om du får studiemedel för kurser som du inte genomför.