Studier på dina villkor

Din utbildning kommer i stor utsträckning att ske på dina villkor; dina mål, din lärstil och din kompetens. Vi har ett antal olika verktyg och rutiner som hjälper oss lyckas med detta.

Individuell studie- och utvecklingsplan

I början av utbildningen erbjuder vi ett individuellt studievägledningssamtal. Då har du möjlighet att prata om de kurser du valt, vilka utbildnings- och yrkesmål du har, och hur du vill lägga upp dina studier. Utifrån det här studievägledningssamtalet utformar vi sedan en individuell studie- och utvecklingsplan.

Bedömning av lärstil

Olika människor lär sig på olika sätt. Därför kan du få svara på en enkät, så att vi kan bedöma din lärstil och se till så att dina studier anpassas efter dina behov och förutsättningar. Enkäten används även som grund för samtal mellan dig och din mentor.

En egen mentor

För att hjälpa dig nå bästa möjliga studieresultat erbjuder vi mentorsamtal under utbildningen. Med din mentor kan du bland annat prata om inlärningsmiljö och studieresultat, samt om vilka mål du har för ditt lärande och din utveckling.

Validera din kompetens

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra utbildningsområden? Då kan du validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa det du redan kan. Ett snabbare sätt att få papper på din kompetens!

Tillsammans med dig bedömer vi vilka kurser/delkurser du kan validera, och arbetar fram en valideringsplan. Om dina kunskaper omfattar en hel kurs kan du genomgå en s.k. prövning för att få betyg i kursen.

Inflytande och delaktighet

Som elev kan du påverka undervisningens innehåll och arbetsformer genom att delta i planering, uppföljning och utvärdering. Det sker bland annat genom individuella samtal mellan dig och din lärare/mentor, men också i den dagliga dialogen med din lärare.

Andra forum för inflytande och delaktighet är studeranderåd. I studeranderådet ingår representanter för både elevgrupper och personal. I vår lärplattform finns dessutom ett ”studeranderum” där du kan diskutera frågor som berör studeranderådet.

I slutet av varje kurs, och varje halvår, gör vi en utvärdering där du kan ge oss dina synpunkter på vad som var bra och vad som kan bli bättre.