Aktivitetsledare

Vad är och gör en aktivitetsledare?

Som aktivitetsledare planerar, genomför och utvärderar hälsofrämjande aktiviteter. Du kan vara anställd på olika boenden för t.ex. äldre eller funktionsnedsatta och sätter guldkant på tillvaron genom att leda och inspirera till rörelse och fysisk aktivitet

Aktivitetsinspiratörs arbete går ut på att ”sätta guldkant” på de boendes tillvaron i vardagen.

Aktivitetsinspiratörer kan vara anställda på äldreboenden och andra typer av boenden och föreslår, organiserar och inspirerar de äldre eller de funktinshindrade att delta i diverse aktiviteter, utomhus som inomhus, enskilt och i grupp.

Exempel på aktiviteter som aktivitetsinspiratörer organiserar är: utflykter, gruppgympapass, musikkvällar och tipspromenader.

Text hämtad från: https://www.utbildningssidan.se/eg/sok/halsocoach

Arbetsmarknaden

Inom detta yrke råder konkurrens om jobben inom de närmaste åren.

Hur blir jag aktivitetsledare via KUI?

Du utbildar dig inom gymnasieskolans Barn- och fritidsprogram med inriktning friskvård och hälsa. KUI erbjuder utbildningen på ett antal platser i Sverige. Hitta din utbildning här ››

Videointervju med elever och lärare hos KUI

Lön hälsocoach

Det finns ingen tillförlitlig lönestatistik för detta yrke och lönesättningen kan variera.

Personlig tränare och Hälsocoach yrkesutbildning Stockholm ››