Vanliga frågor. Och svar.

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi får som rör komvux, eller gymnasial vuxenutbildning som idag är det rätta namnet.

Vad är Komvux eller vuxenutbildning?

Den gymnasiala vuxenutbildningen är till för dig som behöver komplettera din utbildning på gymnasienivå. Till exempel om du saknar eller har en ofullständig gymnasieutbildning, eller behöver komplettera den gymnasieutbildning du har för att få behörighet till högskolan. Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma läroplan och följer samma kursplaner som den vanliga gymnasieskolan, och ger samma kompetens.

När är jag behörig att söka?

Du är behörig att söka om du

… helt saknar gymnasiebetyg, eller

… behöver komplettera din gymnasieutbildning för behörighet till högre studier, eller

… vill få dina kunskaper och din kompetens validerad, eller

… behöver ändra yrkesinriktning för att öka möjligheten till arbete.

Det är din hemkommun som avgör vilka kriterier som gäller för antagningen. Kontakta din hemkommun för att ta reda på vad som gäller i just din hemkommun. Här hittar du detaljerad information om ansökningar i varje kommun.

Hur ansöker jag till Komvux?

Du ansöker om en utbildningsplats via vuxenutbildningen i den kommun där du är folkbokförd. Vi har avtal med ett flertal kommuner i Sverige. Det är alltid din hemkommun som avgör om du blir beviljad utbildning eller inte. Här hittar du detaljerad information om ansökningar i varje kommun.

När ska jag lämna in min ansökan?


Kommunen har oftast en sista ansökningsdag. Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information om vilka datum som gäller för dig. Se kontaktuppgifter till våra avtalskommuner.

Får alla sökanden plats?

Nej, om det är fler sökande än det finns plats för gör kommunen ett urval. Den med kort tidigare utbildning har företräde framför den som har längre utbildning. Har du frågor om behörighet kontaktar du vuxenutbildningen i din kommun.. Se kontaktuppgifter till våra avtalskommuner.

När får jag antagningsbesked?


Antagningsbesked skickas till dig senast veckan före kursstart. Har du frågor kring antagning kontaktar du vuxenutbildningen i din hemkommun. Se kontaktuppgifter till våra avtalskommuner.

Vad kostar utbildningen?


Utbildningen är kostnadsfri, förutom att du själv betalar böcker och annat studiematerial du kan behöva.

Vart köper jag min kurslitteratur?

Det enklaste är att beställa via någon av nätbokhandlarna.

Kan jag läsa fristående kurser?


Det går alldeles utmärkt. Vi hjälper dig gärna om du har funderingar och vill diskutera olika valmöjligheter.

Har jag rätt till studiemedel när jag läser på komvux?

Du som har fyllt 20 år och studerar på minst halvtid har rätt till studiemedel. Våra utbildningar och kurser är studiemedelsberättigade. Du vänder dig till CSN ifall du vill ansöka om studiestöd, eller om du har frågor som rör din ekonomi under studietiden. Det snabbaste och enklaste sättet att söka studiestöd är att göra en elektronisk ansökan på deras webbplats, men du kan också kontakta dem på telefonnummer 0771-276 000. Ansök om studiestöd på csn.se

Får jag betyg?

Ja, efter avslutad kurs får du betyg.

Kan jag studera i den takt jag vill?


Javisst! Vi lägger upp en plan som passar dig.

Kan jag studera samtidigt som jag arbetar?


Ja, men du måste vara beredd på att avsätta tid för dina studier. Tänk till exempel på att vissa kurser innehåller några veckors APL (praktik). Ibland ingår även vissa obligatoriska praktiska moment då du behöver komma till ditt UtbildningsCenter.

Kan jag studera på distans?


Jadå, alla våra utbildningar kan studeras på distans. Då läser du mestadels själv via vår webbaserade lärplattform, där du har tillgång till dina kurser var och när det passar dig. Tänk dock på att vissa kurser innehåller några veckors APL (praktik). Ibland ingår även vissa obligatoriska praktiska moment då du behöver komma till ditt UtbildningsCenter.

Kan jag tillgodoräkna mig den yrkeskunskap jag redan har?


Absolut. Det gör vi med så kallad validering och prövning. Det innebär att vi bedömer din yrkeskompetens så att du får formella betyg på de kunskaper som du skaffat dig genom erfarenheter i arbetslivet. Läs mer om validering

Vad betyder och innebär prövning?

Prövning innebär att du läser in en komvuxkurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen vid ett eller ett par tillfällen. Oftast ingår både ett skiftligt och ett muntligt prov som avgör vilket betyg du får på kursen.

Har alla rätt att göra prövning för att höja sina betyg via komvux?

Ja, alla har rätt att göra en prövning i vilken kommun som helst till en kostnad av max 500 kr.

Måste man läsa vid komvux i sin egen hemkommun eller har man rätt att läsa på annan ort?

Särskild prövning har man rätt att göra i vilken kommun som helst. När det kommer till att ha klassrumsundervisning är det upp till din kommun samt kommunen du vill läsa i att komma överens om du får läsa på i den kommun du vill. Det är nämligen hemkommunen som står för kostnaderna för dina komvuxstudier.

Varför erbjuds olika utbildningar och inriktningar i olika kommuner?

Varje kommun strävar efter att erbjuda utbildning som svarar mot efterfrågan och behov på arbetsmarknaden i kommunen.

Kan jag studera på Komvux även om min hemkommun säger nej?

I dagsläget är det din hemkommun som finansierar utbildningen vilket gör att deras beslut är gällande.

När kan jag börja söka till höstens kurser i Stockholm?

Just nu genomförs en upphandling i Stockholm av de skolor som ska ha kurser till hösten och i dagsläget vet vi inte exakt hur det kommer se ut. Vi kommer att lägga ut ansökningstiderna till hösten under - Ansökan Komvux - så fort vi får information om läget. Löpande information om när det går att söka höstens kurser kommer även gå att fås på respektive kommuns hemsida. Här hittar du detaljerad information om ansökningar i varje kommun.

Hittar du inte svar på din fråga kan du ställa en ny i formuläret nedan.