Om gymnasial vuxenutbildning (Komvux)

Gymnasial vuxenutbildning, Komvux

Gymnasial vuxenutbildning (Komvux) är för dig som är vuxen och vill studera. Vi erbjuder utbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom många yrken eller ger dig behörighet till vidare studier. Målet med våra utbildningar är att de ska leda till jobb eller komplettera din nuvarande kompetens. Du kan anpassa dina studier så det passar din livssituation t.ex. om du vill kombinera arbete med studier. 

När du går en yrkesutbildning så kombineras lärarledda lektioner på skolan med att du är ute på praktik på en arbetsplats. Efter avslutad utbildning kan du söka jobb inom ditt yrke.

KompetensUtvecklingsInstitutet erbjuder ett flertal yrkesutbildningar. En yrkesutbildning består av ett antal kurser som branschen och respektive kommun bedömer ska ingå i utbildningen för att ge dig formell kompetens som ökar dina möjligheter till jobb. Du kan läsa en hel yrkesutbildning eller komplettera din kompetens genom att läsa enstaka kurser.

Vård- och omsorgsutbildningen ger en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med människor som är sjuka eller på annat sätt behöver hjälp och stöd. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som till exempel undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård, boendestödjare, behandlingsassistent eller personlig assistent.

Barn- och fritidsutbildningen ger en yrkesutbildning för dig som vill arbeta inom förskola eller fritidsverksamhet. Du får en bred grund med många och varierande möjliga yrkesroller, såsom barnskötare, elevassistent, personlig assistent, vårdare, boendestödjare för barn och ungdomar. Efter utbildningen har du dessutom en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig på högskola till exempelvis förskollärare.

Friskvårds- och hälsoutbildningen är utformad särskilt för dig som vill arbeta inom fritids- och friskvårdssektorerna. God pedagogisk förmåga, kreativitet och flexibilitet är värdefulla egenskaper. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som exempelvis hälsocoach, personlig tränare eller gym- och sporthallspersonal. Du har även en bra grund för att studera vidare inom friskvårds- och hälsoområdet.

Vem är behörig?

Du är behörig att söka om du

  • helt saknar gymnasiebetyg.
  • behöver komplettera din gymnasieutbildning för behörighet till högre studier.
  • vill få dina kunskaper och din kompetens validerad.
  • behöver ändra yrkesinriktning för att öka möjligheten till arbete.

Gemensamt för all antagning till Komvux är att du som har en kort tidigare utbildning har företräde framför den som har längre utbildning. Med kort utbildning menas att du inte läst gymnasiet, hoppat av gymnasiet eller saknar slutbetyg/gymnasieexamen. Du har alltid rätt att söka även om kommunen ger dig avslag. Du kan söka en utbildning flera gånger även om du fått avslag första gången. En kommun kan ändra sina antagningskriterier som i vissa fall kan öka dina möjligheter till att få en utbildningsplats.

Har du fler frågor om behörighet? Kontakta din hemkommun för att ta reda på vad som gäller i din hemkommun just nu. Här hittar du kontaktuppgifter till våra avtalskommuner.

Ansök om utbildningsplats hos din kommun

Du ansöker om en utbildningsplats via vuxenutbildningen i den kommun där du är folkbokförd. För gymnasial vuxenutbildning finns ingen garanti att du får plats. Din kommun väljer vilka som får studera. Det är alltid din hemkommun som avgör avgör om du blir beviljad en utbildningsplats eller inte. Vi har avtal med ett flertal kommuner i Sverige. Se detaljerad information om ansökan till våra avtalskommuner.

Lämna in din ansökan i tid

Kommunen har oftast en sista ansökningsdag för de olika utbildningarna. Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun, så att du är säker på vilka datum som gäller för dig. Antagningsbesked skickas sedan till dig senast veckan före kursstart. Kontaktuppgifter till våra avtalskommuner.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva under din utbildning.

Ansök om studiestöd

Våra utbildningar är studiemedelsberättigade. Du vänder dig till CSN ifall du vill ansöka om studiestöd, eller om du har frågor som rör din ekonomi under studietiden. Det snabbaste och enklaste sättet att söka studiestöd är att göra en elektronisk ansökan på deras webbplats, men du kan också kontakta dem på telefonnummer 0771-276 000.

Ansök om studiestöd på csn.se