Validering

verksamhets-organisationsutveckling-utbildning

Har du yrkeserfarenhet men saknar den formella kompetensen? Då är validering ett bra alternativ för dig. Validering ger dig möjlighet att förkorta din studietid och snabbare få formell kompetens inom ditt yrkesområde. Vi har en gedigen och lång erfarenhet av att validera yrkesverksamma.

Vad innebär validering?

Du som redan har yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom förskola- och fritidsverksamhet eller vård- och omsorgsverksamhet kan validera din kompetens. Validering innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa om det du redan kan och på så sätt snabbare nå dina mål.

Yrkeserfarenhet inom förskola och fritid

Vi erbjuder validering inom Barn- och fritidsprogrammets kurser för dig som saknar formell kompetens och arbetar eller har arbetat som barnskötare, elevassistent, fritidspersonal (eller resurs), inom förskola/skola och fritidsverksamhet.

Yrkeserfarenhet inom vård och omsorg

Vi erbjuder validering inom Vård- och omsorgsprogrammets kurser för dig som saknar formell kompetens och arbetar eller har arbetat som undersköterska, skötare, behandlingsassistent, personlig assistent, vårdbiträde, vårdare/omsorgsassistent, boendestödjare inom vård- och omsorgsverksamhet.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information >>

Så här säger våra elever som validerat

Intervju med Sverker Lindeberg som berättar om hur validering hjälpte honom till en tillsvidareanställning ››

Man fattade inte innan hur mycket man redan kunde /Kristina 46

Äntligen är mina erfarenheter värda något /Elisabeth 48

Suveränt att börja med validering och sedan läsa kurser /Eva 34

Validering gav mig mod att fortsätta med studier /Jamal 30

Validering passade mig jättebra. Det kändes tryggt att berätta utifrån mina praktiska erfarenheter

Validering tycker jag är det enda tänkbara alternativet till vuxenstudier /Alf 35

Jag har fått användning av mina kunskaper och fått ett sammanhang /Marie 38

Toppen att kunna ta till vara och tillgodoräkna sig sina kunskaper