Barnskötare Elevassistent Stockholm

Barnskötare Elevassistent – gymnasial yrkesutbildning hos KUI i Stockholm

Yrkesutbildning som ger dig kompetens att arbeta med barn och unga inom förskola, skola, fritidsverksamhet eller annan pedagogisk verksamhet. Efter utbildningen kan du direkt påbörja din yrkesbana eller fortsätta studera vidare. Det är stor efterfrågan på utbildad personal inom pedagogisk verksamhet framför allt inom förskolan.

Kommande studiestarter 2020

  • Studiestart 25 maj 2020
  • Studiestart 3 augusti 2020
  • Studiestart 12 oktober 2020


Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning, läs mer ››

Denna yrkesutbildning vänder sig till dig som vill arbeta med inom förskola, skola, fritidsverksamhet eller annan pedagogisk verksamhet. I utbildningen ingår APL (praktik) som du genomför på en arbetsplats. En bit in i utbildningen väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom – barnskötare eller elevassistent.

Barnskötare
Som barnskötare arbetar du inom förskola eller andra pedagogiska verksamheter som exempelvis fritidsverksamhet eller fritidsgård. Du arbetar med att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse i förskolan. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i jobbet. Som barnskötare hjälper du barnen praktiskt på många sätt, med exempelvis utevistelse, kreativ lek och sagostunder. I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna, där kommunikation och dokumentation är en stor del av arbetsuppgifterna. Läs mer om yrke, lön och arbetsmarknad ››

Elevassistent
Som elevassistent arbetar du med enskilda individer som behöver extra stöd i skolan. Du hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan handla om att du hjälper elever hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. Dina arbetsuppgifter kan variera mycket beroende på vilken elev du arbetar med. Elevassistenter kan arbeta inom skolor alternativt på särskolor eller specialskolor. Läs mer om yrke, lön och arbetsmarknad ››


Barnskötare Lärlingsutbildning ››

Lärlingsutbildningen är till största del arbetsplatsförlagd och genomförs med stöd av en yrkesverksam handledare. Du har en teoridag i veckan på skolan och är övriga dagar på en arbetsplats. Lärlingsutbildning är en utmärkt studieform för dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Efter avslutade studier kan du arbeta som barnskötare inom förskolan. Läs mer om yrke, lön och arbetsmarknad ››


Enstaka distanskurser inom Barn och fritid ››

Du kan läsa gymnasiala kurser på distans inom barn och fritid. Kurserna är kostnadsfria och CSN-berättigade. Du ansöker via din hemkommun. En 100-poängskurs motsvarar fem veckors heltidsstudier. Examination skrivs på plats i skolans lokaler (Medborgarplatsen eller Fridhemsplan).


Inspiration

Artiklar

Några kommentarer från vår senaste elevundersökning

Lärarna ger snabb respons och svar när man undrar något. Man känner sig sedd.
Min lärare får mig att känna mig bekväm under provtillfällena vilket är guld värt för mig.
Jag har känt mig välkommen i skolan. Det har varit fantastisk att komma hit.
Man lär sig otroligt mycket redan från början och upplägget av utbildningen är väldigt bra.
Mina lärare har varit väldigt tillgängliga och flexibla.
Mina lärare har fått mig att inse att jag kan klara av att förstå information.
KUI är en organiserad och professionell skola.
Lärarna är kompetenta och lär ut på ett bra sätt.
Det bästa med utbildningen hittills har varit att lärarna är motiverande och engagerade.
Bra att kunna kombinera jobb och studier på distans.
Engagerade lärare som inspirerar och är en bra förebild.
Jag är så nöjd med mitt val av utbildning och skola.
Lärarna visar respekt för alla elever oavsett vilken kultur man kommer ifrån.
Flexibiliteten med distans utbildning var särskilt bra.
Särskild bra att lärarna hos KUI har erfarenhet inom område vilket de undervisar. Deras erfarenhet tillsammans med teoretisk kunskap förbereda oss att bli professionell personal.
Att jag fått sånt positivt bemötande av mina lärare och att dem hjälper och stöttar när jag är i behov av hjälp.