Barnskötare Elevassistent Stockholm

Barnskötare Elevassistent – gymnasial yrkesutbildning (Komvux) hos KUI Stockholm

Denna yrkesutbildning ger dig kompetens att arbeta med barn och unga inom förskola, skola, fritidsverksamhet eller annan pedagogisk verksamhet. Efter avslutad utbildning kan du direkt påbörja din yrkesbana som barnskötare eller elevassistent. Det är stor efterfrågan på utbildad personal inom pedagogisk verksamhet framför allt inom förskolan. Vi utbildar på uppdrag av många kommuner i Stockholms län.

Studiestarter hösten 2021

Studiestart 2 aug 2021 – Sista ansökan 6 jun 20221
Studiestart 6 sep 2021 (enstaka kurser) – Sista ansökan 11 jul 2021
Studiestart 11 okt 2021 – Sista ansökan 15 aug 2021
Studiestart 15 nov 2021 (enstaka kurser) – Sista ansökan 19 sep 2021

Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning ››

barn-i-behov-av-sarskilt-stod-utbildning

Denna yrkesutbildning vänder sig till dig som vill arbeta med inom förskola, skola, fritidsverksamhet eller annan pedagogisk verksamhet. I utbildningen ingår APL (praktik) som du genomför på en arbetsplats. Du väljer du en fördjupning du vill specialisera dig inom. Du kan arbeta som både barnskötare och elevassistent oavsett vilken fördjupning du väljer.

Barnskötare Lärlingsutbildning ››

Lärlingsutbildning är en utmärkt studieform för dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Den största delen av utbildningen genomförs på en arbetsplats med stöd av en yrkesverksam handledare. 4 dagar per vecka är du på din lärlingsplats och 1 dag per vecka är du på skolan för teoretisk undervisning. För uppföljning träffas du, din lärare och din handledare en gång per månad för trepartssamtal.

Efter avslutade studier kan du arbeta som barnskötare inom förskolan.

Enstaka distanskurser inom Barn och fritid ››

Du kan läsa gymnasiala kurser på distans inom barn och fritid. Kurserna är kostnadsfria och CSN-berättigade. Du ansöker via din hemkommun. En 100-poängskurs motsvarar fem veckors heltidsstudier. Examination skrivs på plats i skolans lokaler (Medborgarplatsen eller Fridhemsplan).


Inspiration

Artiklar

Några kommentarer från vår senaste elevundersökning

Lärarna ger snabb respons och svar när man undrar något. Man känner sig sedd.
Min lärare får mig att känna mig bekväm under provtillfällena vilket är guld värt för mig.
Jag har känt mig välkommen i skolan. Det har varit fantastisk att komma hit.
Man lär sig otroligt mycket redan från början och upplägget av utbildningen är väldigt bra.
Mina lärare har varit väldigt tillgängliga och flexibla.
Mina lärare har fått mig att inse att jag kan klara av att förstå information.
KUI är en organiserad och professionell skola.
Lärarna är kompetenta och lär ut på ett bra sätt.
Det bästa med utbildningen hittills har varit att lärarna är motiverande och engagerade.
Bra att kunna kombinera jobb och studier på distans.
Engagerade lärare som inspirerar och är en bra förebild.
Jag är så nöjd med mitt val av utbildning och skola.
Lärarna visar respekt för alla elever oavsett vilken kultur man kommer ifrån.
Flexibiliteten med distans utbildning var särskilt bra.
Särskild bra att lärarna hos KUI har erfarenhet inom område vilket de undervisar. Deras erfarenhet tillsammans med teoretisk kunskap förbereda oss att bli professionell personal.
Att jag fått sånt positivt bemötande av mina lärare och att dem hjälper och stöttar när jag är i behov av hjälp.