Personlig tränare Stockholm

Personlig tränare – gymnasial yrkesutbildning hos KUI i Stockholm

Yrkesutbildningen  ger dig kompetens att arbeta med människors hälsa, hälsofrämjande arbete, anatomi, fysiologi, massagetekniker, träningsmetoder. Efter avslutad yrkesutbildning har du kompetens att arbeta som hälsocoach, personlig tränare, aktivitetsledare eller friskvårdskonsulent. Nu erbjuds möjlighet till licensiering för PT-licens enligt EuropeActive.

Yrken inom Friskvård och hälsa

Personlig tränare, ofta förkortat till ”PT” – yrke, lön, arbetsmarknad

Som personlig tränare guidar och stöttar du personer när det gäller träning och rörelse. Du tar fram förslag på träningsschema utifrån en individuell analys av personen. Du instruerar och coachar i olika konditions-, rörlighets och styrkeövningar.

HäIsocoach – yrke, lön, arbetsmarknad

Som hälsocoach hjälper du personer att göra hållbara och långsiktiga livsstilsförändringar. Du använder dig bl.a. av kost, fysisk aktivitet samt stressreducerande metoder för att främja hälsan hos individer och grupper.

Friskvårdskonsulent – yrke, lön, arbetsmarknad

Som friskvårdskonsulent stimulerar du människor till att välja en livsstil som ökar välbefinnandet och möjligheten till att vara frisk. Du arbetar med att utveckla hälsan genom friskvårdsaktiviteter eller att planera mer strategiska insatser på t.ex. arbetsplatser.

Aktivitetsledare, aktivitetsinspiratör – yrke, lön, arbetsmarknad

Som aktivitetsledare planerar, genomför och utvärderar du hälsofrämjande aktiviteter. Du kan vara anställd på olika boenden för t.ex. äldre eller funktionsnedsatta och ”sätter guldkant” på tillvaron genom att leda och inspirera till rörelse och fysisk aktivitet.

Inspiration Personlig tränare Stockholm

Artiklar Personlig tränare Stockholm

Några kommentarer från vår senaste elevundersökning

Lärarna ger snabb respons och svar när man undrar något. Man känner sig sedd.
Min lärare får mig att känna mig bekväm under provtillfällena vilket är guld värt för mig.
Jag har känt mig välkommen i skolan. Det har varit fantastisk att komma hit.
Man lär sig otroligt mycket redan från början och upplägget av utbildningen är väldigt bra.
Mina lärare har varit väldigt tillgängliga och flexibla.
Mina lärare har fått mig att inse att jag kan klara av att förstå information.
KUI är en organiserad och professionell skola.
Lärarna är kompetenta och lär ut på ett bra sätt.
Det bästa med utbildningen hittills har varit att lärarna är motiverande och engagerade.
Bra att kunna kombinera jobb och studier på distans.
Engagerade lärare som inspirerar och är en bra förebild.
Jag är så nöjd med mitt val av utbildning och skola.
Lärarna visar respekt för alla elever oavsett vilken kultur man kommer ifrån.
Flexibiliteten med distans utbildning var särskilt bra.
Särskild bra att lärarna hos KUI har erfarenhet inom område vilket de undervisar. Deras erfarenhet tillsammans med teoretisk kunskap förbereda oss att bli professionell personal.
Att jag fått sånt positivt bemötande av mina lärare och att dem hjälper och stöttar när jag är i behov av hjälp.