PT-licensiering

Information om PT-prov och licensiering

Du som har slutfört en yrkesutbildning inom Friskvård och hälsa hos KUI Stockholm har nu möjlighet att licensiera dig till Personlig tränare (PT) inom EuropeActive, EQF Level 4 som är en internationellt giltig licensiering. Kostnaden för PT-licensieringen är 3 000 Sek.

För att erhålla licensen behöver du

  1. Anmäla dig
  2. Genomföra och bli godkänd i ett teoretiskt prov
  3. Genomföra och bli godkänd i ett praktiskt prov

Du genomför först det teoretiska provet på plats hos KUI Fridhemsplan. Några veckor senare genomföra du det praktiska provet på plats i en träningssal, förutsatt att du blivit godkänd i det teoretiska provet innan. Båda proven genomförs med lärare på utbildningen Personlig tränare och Hälsocoach i Stockholm.

Vi erbjuder åtta provtillfällen fördelade jämt under året, 4 teoretiska och 4 praktiska prov. Varje teoretiskt provtillfälle följs av ett praktiskt prov cirka 14 dagar senare. Det praktiska provet ska genomföras inom ett år från att det teoretiska provet genomfördes och blev godkänt. I annat fall behöver du genomföra det teoretiska provet på nytt.

Krav för anmälan

Du behöver vara godkänd i samtliga kurser (800 poäng) och du ska ha läst utbildningen från 2018 eller senare. Läs mer om utbildningen Personlig tränare och Hälsocoach.

Anmälan till prov

Du anmäler dig till 1 teoretiskt provtillfälle och till 1 praktiskt provtillfälle. Du börjar alltid med det teoretiska provet. Din anmälan är bindande. Om du inte kommer till provtillfället räknas det som ett provtillfälle.

För att anmäla dig klickar du här: Anmälan till PT-prov öppnar inom kort

Kostnader

Teoretiskt- och praktiskt prov – kostnadsfritt
OBS! Det första teoretiska- och praktiska provet är kostnadsfritt. Om du behöver göra om något prov är kostnaden 500 kr/provtillfälle. Beloppet skall betalas in i samband med anmälan och när betalningen är registrerad får du en bekräftelse på att du är anmäld till provet.

Licensieringsavgift
När proven är genomförda och godkända tillkommer en licensieringsavgift på 3 000 kr.

Medlemsregister
I samband med att du får ditt certifikat så registreras du också i EREPS – den europeiska databasen över yrkesverksamma inom motion- och träningsverksamheter. Om du vill vara kvar i medlemsregistret så tillkommer en avgift på 300 kr per år.

Datum för prov

Tillfälle 4

Teoretiskt prov: 18 augusti kl 13-17, Teoretisk
Praktiskt prov: Mitten av september, datum kommer

Anmälan PT-licensiering

  • Anmälan är bindande.
  • Vi kan tyvärr inte genomföra våra praktiska prov p.g.a pandemin. Vi återkommer med nya datum längre fram.
    OBS! Du måste ta med intyg som styrker ditt behov av extra stöd. Lämna tomt om du ej har behov av extra stöd.

Vanliga frågor och svar

Jag har precis avslutat mina studier hos er och vill licensiera mig snabbast möjligast. Går det?

Svar: Absolut. Kort efter det att du slutfört programmet finns ett teoretiskt- och ett praktiskt prov tillgängligt. Du bör i sådana fall anmäla dig till båda dessa innan sista anmälningsdatum.


Jag läste Friskvårds- och hälsoutbildningen hos er 2015 och är intresserad av att licensiera mig till PT. Går det?

Svar: Tyvärr är svaret nej. Möjligheten att licensiera sig till PT hos oss gäller endast dig som läst utbildningen 2018 eller senare. Kurserna i programmet, kursuppbyggnad och examinationer har ändrats med tiden för att kunna erbjuda möjligheten till PT-licensieringen.


Jag läser utbildningen just nu och undrar över om det finns några speciella krav på betyg för att kunna licensiera mig till PT?

Svar: Du behöver ha minst E i betyg på samtliga kurser i utbildningen och dessutom ha genomfört och blivit godkänd i din APL för att kunna anmäla dig till PT-proven. Kraven för att bli godkänd inom EuropeActive, EQF Level 4 är högre och motsvarar kanske snarare betyget C i de olika kurserna. Som PT förväntas du kunna möta olika kunder med olika behov som också förväntar sig att du ska vara deras expertis.


Kan jag välja att göra det teoretiska provet i augusti och det praktiska provet i november?

Svar: Ja, du väljer när du vill genomföra de båda proven. Om du vill bli klar snabbare finns alltid ett praktiskt prov cirka 14 dagar efter det teoretiska. Du behöver dock genomföra det praktiska provet inom ett år från att du genomförde och blev godkänd i det teoretiska provet. Annars behöver du göra om det teoretiska provet.


Kan jag göra det praktiska provet innan det teoretiska provet?

Svar: Nej, det går inte. Du behöver visa upp tillräckliga teoretiska kunskaper innan du kan genomföra det praktiska provet.


Kan jag anmäla mig till endast ett prov i taget?

Svar: Nej, du anmäler dig till ett teoretiskt provtillfälle och ett praktiskt provtillfälle. Om du däremot inte blev godkänd i ett tidigare praktiskt prov anmäler du dig endast till ett praktiskt provtillfälle.


Vad händer om jag har anmält mig till de båda proven men inte klarar ett av dem?

Svar: Om du inte blir godkänd i någon av proven kan du göra om det vid ett annat provtillfälle till en kostnad av 500  kr. Du anmäler dig på nytt på samma sätt som tidigare.


Jag har anmält mig till de båda proven men blev inte godkänd i det teoretiska provet. Vad händer då med mitt praktiska provtillfälle som jag anmält mig till?

Svar: Din anmälan till det praktiska provet tas då bort. Om du har betalat för att genomföra det praktiska provet kommer beloppet 500 kr vara innestående och kan användas till nästa provtillfälle.


Vad händer om jag får förhinder och inte kan komma till provet jag anmält mig till?

Svar:  Anmälan är bindande. Om du inte kommer till provtillfället räknas det som ett provtillfälle. Du är välkommen att boka in ett nytt tillfälle till en kostnad av 500 kr.

Vid sjukdomsförhinder kontaktar du oss via mail innan provtillfället. Du kan sedan anmäla dig till ett nytt provtillfälle utan kostnad. Läkarintyg skall visas upp.

Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Fridhemsplan utbildningscenter
Telefon 08-522 506 50
E-post stockholm@kui.se

Mer om KUI Fridhemsplan