Undersköterska Stockholm

Undersköterska Stockholm – gymnasial yrkesutbildning hos KUI i Stockholm

Yrkesutbildningen Undersköterska Stockholm ger dig kompetens att arbeta som undersköterska och många fler yrken inom vård och omsorg. Dina arbetsuppgifter och arbetsplatser varierar men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet. 

Kommande studiestarter 2020

  • Studiestart 25 maj 2020
  • Studiestart 3 augusti 2020
  • Studiestart 12 oktober 2020

Läs mer om Vård och omsorg yrkesutbildning ››

Denna yrkesutbildning vänder sig till dig som vill arbeta med människor inom vård och omsorg. I utbildningen ingår APL (praktik) som du genomför på en arbetsplats). En bit in i utbildningen väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom – hälsa- och sjukvård, äldreomsorg, funktionsnedsättning, psykiatri och socialt arbete. Samtliga inriktningar ger dig formell undersköterskekompetens.

Undersköterska inom sjukvården (inriktning hälso- och sjukvård)
Som undersköterska inom hälso- och sjukvården arbetar du oftast inom akutsjukvården, på sjukhusens vårdavdelningar eller på vårdcentraler. Det kan t.ex. handla om att ta prover, plocka fram provsvar och journaler, förbereda patienterna för behandling samt assistera läkare och sjuksköterskor vid undersökningar och behandlingar. Du kommer också att dokumentera patienternas tillstånd och vilka åtgärder som vidtas. Mer om yrke, lön och arbetsmarknaden ››

Undersköterska inom äldreomsorgen (inriktning äldreomsorg)
Som undersköterska inom äldreomsorgen arbetar du i hemtjänsten eller på särskilda boenden för äldre. Ditt arbete blir att hjälpa brukaren klara av vardagen i hemmet, exempelvis att laga mat, göra inköp, städa, sköta hygienen, byta kläder, sköta sårvård och ta medicin. Ibland kan det handla om att bara finnas där och stödja den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Det finns ett stort behov av undersköterskor och det blir allt viktigare att ha relevant utbildning. Mer om yrke, lön och arbetsmarknaden ››

Personlig assistent (inriktning funktionsnedsättning)
Som personlig assistent arbetar du med att ge stöd i vardagen åt personer som har en funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättningar, eller en intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara på brukarens arbetsplats, skola eller i hemmet. Arbetsuppgifterna är att tillsammans med brukaren sköta det som hen vill göra. Det kan vara allt från att laga mat och äta till att jobba, resa, städa hemma, umgås med vänner eller göra annat på fritiden. En del brukare behöver hjälp även på nätterna. Mer om yrke, lön och arbetsmarknaden ››

Stödassistent, omsorgsassistent (inriktning funktionsnedsättning)
Som stödassistent arbetar du med personer med fysiska, psykiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar. Du kan arbeta på ett gruppboende, särskilt boende eller daglig verksamhet. Din huvudsakliga uppgift är att tillgodose brukarnas individuella behov av stöd i alla förekommande situationer i det dagliga livet, t ex när det gäller hygien, matlagning och städning samt att stötta personen till en större självständighet samt större delaktighet i samhället. Andra yrkestitlar som kan förekomma för att beskriva i stort sett samma yrke: omsorgsassistent, habiliteringsassistent, habiliteringspersonal, arbetshandledare. Mer om yrke, lön och arbetsmarknaden ››

Boendestödjare, vårdare, boendeassistent, ledsagare (inriktning psykiatri och socialt arbete)
Att arbeta som boendestödjare innebär att motivera och stödja personer med psykiska funktionshinder som har eget boende. Du stöttar, peppar och uppmuntrar personerna du jobbar med, och hjälper dem få bra och självständiga liv. Tillsammans gör ni praktiska saker som att betala räkningar, handla och laga mat. Din kanske viktigaste uppgift är att träna de boendes sociala förmåga. Mer om yrke, lön och arbetsmarknaden ››

Skötare inom psykiatrisk vård (inriktning psykiatri och socialt arbete)
Som skötare inom psykiatrisk vård arbetar du med psykiatriskt omvårdnadsarbete. Arbetet innebär mycket variation. Du medverkar i rehabilitering av patienter, vårdar samt ger stöd och råd till patienten. Mycket av arbetet som skötare handlar om att stödja och motivera sina patienter att klara sin vardag. Du kan arbeta med patienter på en psykiatrisk avdelning eller öppenvårdsavdelning. Man kan också ge stöd och service i hemmiljön, då kallas man boendestödjare eller vårdare. Mer om yrke, lön och arbetsmarknaden ››


Undersköterska lärlingsutbildning inriktning äldreomsorg ››

Lärlingsutbildningen är till största delen en arbetsplatsförlagd utbildning som genomförs med stöd av en yrkesverksam handledare på arbetsplatsen. Du har en teoridag i veckan i skolan och är övriga dagar du på arbetsplatsen. Utbildningen passar dig som vill få yrkeskompetens genom praktiskt arbete. Utbildningen kan genomföras enligt individuellt upplägg, heltid eller deltid. Utbildningen passar dig som vill få yrkeskompetens genom praktiskt arbete.


Enstaka distanskurser inom vård och omsorg ››

Du kan läsa gymnasiala kurser på distans inom vård och omsorg. Kurserna är kostnadsfria och CSN-berättigade. Du ansöker via din hemkommun. En 100-poängskurs motsvarar fem veckors heltidsstudier. Examination skrivs på plats i skolans lokaler (Medborgarplatsen eller Fridhemsplan). 


Inspiration Undersköterska Stockholm

Artiklar med elever som läst Undersköterska Stockholm

Några kommentarer från vår senaste elevundersökning

Lärarna ger snabb respons och svar när man undrar något. Man känner sig sedd.
Min lärare får mig att känna mig bekväm under provtillfällena vilket är guld värt för mig.
Jag har känt mig välkommen i skolan. Det har varit fantastisk att komma hit.
Man lär sig otroligt mycket redan från början och upplägget av utbildningen är väldigt bra.
Mina lärare har varit väldigt tillgängliga och flexibla.
Mina lärare har fått mig att inse att jag kan klara av att förstå information.
KUI är en organiserad och professionell skola.
Lärarna är kompetenta och lär ut på ett bra sätt.
Det bästa med utbildningen hittills har varit att lärarna är motiverande och engagerade.
Bra att kunna kombinera jobb och studier på distans.
Engagerade lärare som inspirerar och är en bra förebild.
Jag är så nöjd med mitt val av utbildning och skola.
Lärarna visar respekt för alla elever oavsett vilken kultur man kommer ifrån.
Flexibiliteten med distans utbildning var särskilt bra.
Särskild bra att lärarna hos KUI har erfarenhet inom område vilket de undervisar. Deras erfarenhet tillsammans med teoretisk kunskap förbereda oss att bli professionell personal.
Att jag fått sånt positivt bemötande av mina lärare och att dem hjälper och stöttar när jag är i behov av hjälp.