Gymnasial vuxenutbildning (Komvux) för att arbeta som Undersköterska

Läs till undersköterska - Gymnasial vuxenutbildning (Komvux)

Vill du arbeta med människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service?

Vård- och omsorgsutbildningen är en gymnasial yrkesutbildning som ger dig formell undersköterskekompetens. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar, men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet. Du kan arbeta inom äldreomsorg, funktionshindersomsorg, psykiatri, social omsorg eller hälso- och sjukvård. Framtidsutsikter är mycket goda. Det finns ett stort behov av undersköterskor, framför allt inom äldreomsorg och funktionshindersomsorg.

Vård- och omsorgsutbildningen passar dig som vill få kompetens att arbeta som undersköterska men även för dig som redan jobbar inom vård och omsorg men saknar formell kompetens.

Inriktningar

  • Inriktning hälsa- och sjukvård (undersköterska)
  • Inriktning äldreomsorg (undersköterska)
  • Inriktning psykiatri (undersköterska, skötare)
  • Inriktning funktionsnedsättning (undersköterska, personlig assistent, boendestödjare, stödassistent)
  • Inriktning socialt arbete (undersköterska, behandlingsassistent)

Vill du veta vilka inriktningar som erbjuds i just din kommun? Välkommen att kontakta oss för vägledning och mer information om möjligheter, yrkesutgångar och studieformer. Kontakta ett av våra UtbildningsCenter ››


Undersköterska – Läs Vård- och omsorgsutbildningen med inriktning hälso- och sjukvård

sjukskoterska-utbildning-foretag

Som undersköterska inom hälso- och sjukvård arbetar du oftast inom akutsjukvården, på sjukhusens vårdavdelningar eller på vårdcentraler. Det kan t.ex. handla om att ta prover, plocka fram provsvar och journaler, förbereda patienterna för behandling samt assistera läkare och sjuksköterskor vid undersökningar och behandlingar. Du kommer också att dokumentera patienternas tillstånd och vilka åtgärder som vidtas. Det finns ett stort behov av undersköterskor och det blir allt viktigare att ha relevant utbildning. Som utbildad undersköterska kan du arbeta inom sjukvården, äldreomsorgen, psykiatrin och funktionshinderområdet.

Efterfrågan på undersköterskor väntas vara mycket stor under det närmaste åren. Detta beror bland annat på att befolkningen och antalet äldre har ökat, vilket lett till ett växande vårdbehov.


Undersköterska inom äldreomsorgen

aldreomsorg-underskoterska-glad-panna-mot-panna_iStock_000006728966Medium

Som undersköterska inom äldreomsorgen arbetar du i hemtjänsten eller på särskilda boenden för äldre. Ditt arbete blir att hjälpa brukaren klara av vardagen i hemmet, exempelvis att laga mat, göra inköp, städa, sköta hygienen, byta kläder, sköta sårvård och ta medicin. Ibland kan det handla om att bara finnas där och stödja den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Det finns ett stort behov av undersköterskor och det blir allt viktigare att ha relevant utbildning.

Efterfrågan på undersköterskor väntas vara mycket stor under det närmaste åren. Framför allt inom äldreomsorgen. Detta beror bland annat på att befolkningen och antalet äldre har ökat, vilket lett till ett växande vårdbehov.


Skötare inom psykiatrisk vård

psykiatriska-diagnoser-foretagsutbildning

Som skötare arbetar du med psykiatriskt omvårdnadsarbete. Arbetet handlar om att stödja patienterna så att de upptäcker och utvecklar sin egen förmåga att klara sin vardag. Detta görs genom samtal och genom att tillsammans göra vardagliga sysslor såsom att laga mat, städa och motionera. I arbetsuppgifterna ingår också att träna patienten att ta sociala kontakter med andra människor, exempelvis att våga gå och handla själv, besöka fritidslokaler och delta i kurser. Skötaren kan arbeta på en psykiatrisk slutenvård på en vårdavdelning eller med öppenvård på en dagavdelning, mottagning eller genom hembesök. Som skötare har du flera möjliga arbetsområden, såsom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri.

Efterfrågan på skötare förväntas öka under de närmaste tio åren vilket gör att möjligheterna till arbete är goda.


Boendestödjare

borderline-psykologi-utbildning

Att arbeta som boendestödjare innebär att motivera och stödja personer med psykiska funktionshinder som har eget boende. Du stöttar, peppar och uppmuntrar personerna du jobbar med, och hjälper dem få bra och självständiga liv. Tillsammans gör ni praktiska saker som att betala räkningar, handla och laga mat. Din kanske viktigaste uppgift är att träna de boendes sociala förmåga. Framtidsutsikterna är goda, då det finns ett stort behov av boendestödjare på arbetsmarknaden.

Efterfrågan på boendestödjare förväntas öka under de närmaste tio åren vilket gör att möjligheterna till arbete är goda. Det finns flera olika titlar för liknande arbetsuppgifter, t.ex: stödassistent, boendeassistent, habiliteringsassistent, ledsagare och vårdare.


Personlig assistent

utbildning-funktionsnedsattning-personlig-assistent-kui

Som personlig assistent arbetar du med att ge stöd i vardagen åt personer som har en funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättningar, eller en intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara på brukarens arbetsplats, skola eller i hemmet. Arbetsuppgifterna är att tillsammans med brukaren sköta det som hen vill göra. Det kan vara allt från att laga mat och äta till att jobba, resa, städa hemma, umgås med vänner eller göra annat på fritiden. En del brukare behöver hjälp även på nätterna. Arbetsgivare är till exempel kommuner, företag, kooperativ, stiftelser eller brukaren själv.

Efterfrågan på personliga assistenter förväntas vara stor under de närmaste åren och möjligheterna till arbete är goda.


Stödassistent

assistentutbildning-fordjupning-lss_616x230px

Som stödassistent arbetar du på exempelvis på gruppboende, särskilt boende eller daglig verksamhet med att tillgodose brukarnas individuella behov av stöd i alla förekommande situationer i det dagliga livet, t ex när det gäller hygien, matlagning och städning. Målet är att stötta brukarna till en större självständighet samt större delaktighet i samhället.

Efterfrågan på stödassistenter förväntas öka under de närmaste tio åren vilket gör att möjligheterna till arbete är goda. Det finns flera olika titlar för liknande arbetsuppgifter, t.ex: boendestödjare, boendeassistent, habiliteringsassistent, ledsagare och vårdare.


Behandlingsassistent

ungdom-bakom staket_Large

Som behandlingsassistent arbetar du med människor som har psykosociala problem av olika slag. Du kan arbeta med barn, ungdomar eller vuxna som har svåra problem t.ex. beroende på svåra uppväxtförhållanden med inslag av våld, övergrepp, missbruk av alkohol eller andra droger. Du kan även arbeta inom kriminalvården eller med personer som har egna missbruksproblem.

Efterfrågan på behandlingsassistenter bedöms vara stor under det närmaste åren. Kommunerna väntas utöka sina verksamheter vilket bland annat beror på det stora antalet nyanlända som kommit under de senaste åren.

Vad säger våra elever?

Se vad som erbjuds på din ort

Urval: Gymnasial vuxenutbildning (Komvux) för att arbeta som Undersköterska

Nacka
Vård & Omsorg

Vill du arbeta med att ge vård och omsorg till människor som behöver din hjälp? Vård- och omsorgsutbildningen i Nacka ökar dina möjligheter att få …

Medborgarplatsen, Västerås
Vård & Omsorg

Nu kan du som bor i Håbo kommun läsa Vård- och omsorgsutbildningen hos KUI. En yrkesutbildning för dig som vill du arbeta med att ge …

Västerås
Vård & Omsorg

Vill du arbeta med att ge vård och omsorg till människor som behöver din hjälp? Vård- och omsorgsutbildningen i Hallstahammar ger dig kompetens att arbeta …

Linköping
Vård & Omsorg

Vill du arbeta med att ge vård och omsorg till människor som behöver din hjälp? Satsa på en yrkesutbildning som ökar dina möjligheter att få …

Uppsala
Vård & Omsorg

Vård- och omsorgsutbildningen Östhammar är en yrkesutbildning på distans för dig som vill arbeta som undersköterska, vårdare, personlig assistent, boendestödjare eller skötare inom psykiatrin. Samtliga …

Västerås
Vård & Omsorg

Vill du arbeta med människor inom vård- och omsorgsverksamhet? Vård- och omsorgsutbildningen Västerås är en yrkesutbildning som ökar dina möjligheter till arbeta inom många yrken; …

Uppsala
Vård & Omsorg

Vård- och omsorgsutbildningen Tierp är en yrkesutbildning på distans för dig som vill arbeta som undersköterska, vårdare, personlig assistent, boendestödjare eller skötare inom psykiatrin. Samtliga inriktningar leder …

Uppsala
Vård & Omsorg

Vård- och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med människor inom vård och omsorg. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som exempelvis undersköterska, …

Linköping
Vård & Omsorg

Vill du arbeta med att ge vård och omsorg till människor? Satsa på en yrkesutbildning som ökar dina möjligheter att få arbete inom många olika …

Linköping
Vård & Omsorg

Vill du arbeta med människor som är i behov av vård, omsorg, stöd eller service? Satsa på en gymnasial yrkesutbildning som ökar dina möjligheter att …

Linköping
Vård & Omsorg

Vill du arbeta med att ge vård och omsorg till människor som behöver din hjälp? Satsa på Vård- och omsorgsutbildningen i Linköping som ökar dina …

Växjö
Vård & Omsorg

Du som arbetar eller vill arbeta inom vården men saknar formell utbildning har nu möjlighet att utbilda dig. Du kan kombinera arbete och studier utifrån …

Katrineholm
Vård & Omsorg

Vill du arbeta med människor som är i behov av vård och omsorg? Satsa på Vård- och omsorgsutbildningen i Katrineholm/Vingåker som ökar dina möjligheter att …

Linköping
Vård & Omsorg

Vill du arbeta med att ge vård och omsorg till människor? Satsa på en yrkesutbildning som ökar dina möjligheter att få arbete inom olika yrken. …

Flen
Vård & Omsorg

Vill du arbeta med att ge vård och omsorg till människor? Satsa på Vård- och omsorgsutbildningen Flen som ökar dina möjligheter att få arbete inom …

Falun
Vård & Omsorg

Vill du arbeta med människor som är i behov av vård, omsorg, stöd eller service? Vård- och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning som ger dig kompetens …

Eskilstuna
Vård & Omsorg

Vill du arbeta med att ge vård och omsorg till människor som behöver din hjälp? Satsa på en yrkesutbildning som ökar dina möjligheter att få …

Nacka
Vård & Omsorg

Är du intresserad av en utbildning som ger dig en grundläggande yrkesutbildning och arbetslivserfarenhet? Då är lärlingsutbildning någonting för dig! Lärlingsutbildning passar dig som vill …

Västerås
Vård & Omsorg

Vård och omsorg Lärlingsutbildning Västerås passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Efter avslutade studier kan du arbeta som exempelvis undersköterska …

Uppsala
Vård & Omsorg

Vård- och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med människor inom vård och omsorg Efter avslutad utbildning kan du arbeta som exempelvis undersköterska, …

Fridhemsplan, Medborgarplatsen
Vård & Omsorg

Vård- och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med att ge vård och omsorg till människor som behöver hjälp och stöd. Efter …

Fridhemsplan, Medborgarplatsen
Vård & Omsorg

Denna lärlingsutbildning passar dig som vill få yrkeskompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen genom praktiskt arbete på en arbetsplats. Varje vecka har du en …

Fridhemsplan, Medborgarplatsen
Barn & Fritid, Friskvård & Hälsa, Vård & Omsorg

Läs gymnasiala kurser på distans inom vård och omsorg, barn och fritid eller friskvård och hälsa. Kurserna är CSN-berättigade. Du ansöker via din hemkommun senast …