Boendestödjare

Vad är och gör en boendestödjare?

Att arbeta som boendestödjare (boendeassistent) innebär att motivera och stödja personer med psykisk funktionsnedsättning

Som boendestödjare motiverar, stimulerar och stödjer du personer med psykisk funktionsnedsättning att hantera sin vardag. Insatserna kan omfatta aktiviteter både i och utanför boendet.

Du stöttar, peppar och uppmuntrar personen du jobbar med och hjälper hen att få ett bra och självständigt liv. Tillsammans gör ni praktiska saker som att betala räkningar, handla och laga mat. Din kanske viktigaste uppgift är att träna personens sociala förmåga.

Du kan utföra arbetet både i brukarens enskilda bostad och i närområdet. Arbetstiderna är förlagda efter brukarnas behov och kan variera mellan dag och kvällstid, både vardagar och helger.

Du arbetar även med dokumentation, upprättande av genomförandeplaner och kontaktmanskap.

Boendeformer
Vid psykisk ohälsa kan man behöva hjälp och stöd för att kompensera konsekvenserna av en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Det finns olika boendeformer för olika behov av stöd. En person kan få stöd i sin egen bostad i så kallat ordinärt boende eller mer omfattande stöd i gruppbostad eller servicebostad i så kallad bostad med särskild service.

Arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen bedömer att vårdare och boendestödjare har goda möjligheter till arbete både på ett och fem års sikt. Trots att många med olika utbildningsbakgrund kan arbeta bedöms tillgången inte vara tillräcklig för att möta upp efterfrågan.

Hur blir jag Boendestödjare?

För att arbeta som boendestödjare utbildar du dig inom gymnasieskolan på Vård- och omsorgsprogram med inriktning psykiatri eller socialt behandlingsarbete. KUI erbjuder denna Vård och omsorg yrkesutbildning på många platser i Sverige. Hitta din utbildning här ››

Videointervju med elever och lärare på Vård- och omsorgsutbildningen

Lön Boendestödjare

Medellön: 27 300 kr

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå
Medellön med gymnasial utbildning: 28 100 kr
Medellön utan gymnasial utbildning: 26 300 kr

Källa: Statistiska Centralbyrån, SCB

Undersköterska yrkesutbildning Stockholm ››