Skötare inom psykiatrisk vård

Vad är och gör en Skötare inom psykiatrisk vård?

En skötare inom psykiatrisk vård kan arbeta med patienter på en psykiatrisk avdelning eller öppenvårdsavdelning. I den vård och omsorg som kommunen är ansvarig kallas skötare ofta boendestödjare eller vårdare.

En stor del av arbetet går ut på att stödja patienterna så att de upptäcker och utvecklar sin egen förmåga att klara sin vardag genom samtal och genom att skötare och patient tillsammans gör vardagliga aktiviteter, t.ex. lagar mat, städar och motionerar tillsammans.

Skötare arbetar i ett vårdteam tillsammans med kollegor, men ibland också med sjuksköterska, kurator, arbetsterapeut och undersköterska. Ofta har man några patienter som man har ett speciellt ansvar för och fungerar som deras kontaktperson. Man kan också ha andra sjukvårdsuppgifter, till exempel att ta prover, ge injektioner och dela ut läkemedel, efter personlig delegering från sjuksköterska.

Man kan arbeta på skiftande arbete och arbetsplatser inom barn, vuxen eller äldrepsykiatri. Psykiatrin kan också vara mer specialiserad såsom rättspsykiatrin, allmänpsykiatrin och enheter som är specialiserade på en viss diagnos t. ex. psykoser eller missbruksvård. Det kan vara öppenvård eller slutna avdelningar.

Utanför sjukhusen arbetar man ofta vid ett gruppboende som kan vara en större lägenhet eller ett hus där flera patienter/brukare bor. Eftersom vårdavdelningar och många gruppboenden är bemannade dygnet runt så kan arbetstiderna variera. Ofta arbetar man enligt ett schema som innehåller dag-, kvälls- och helgtjänstgöring. Det kan också ingå nätter, men nattpersonalen har ofta ett eget schema och arbetar då enbart på nätter.

Arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen bedömer möjligheterna till arbete som goda både på ett och fem års sikt. Det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden och det har under de senaste åren utbildats för få skötare. 

*Källa: Yrkesregistret 2016, SCB Prognosen uppdaterad: 2019-02-07

Hur blir jag skötare inom psykiatrisk vård?

För att arbeta som Skötare i psykiatrisk vård utbildar du dig inom gymnasieskolan på Vård- och omsorgsprogram med fördjupning inom psykiatri. KUI erbjuder utbildningen på många platser i Sverige. Hitta din utbildning här ››

Janek vill göra skillnad för människor i samhället

– Vi har ett otroligt bra system för att ta hand om människor och jag ville vara en del av det och se det med egna ögon. Att ge sig in i vården med tron på att inget är omöjligt kändes bra. Läs hela artikeln här ››

Videointervju med elev från KUI

”Jag valde att studera på KUI därför att jag vill arbeta med människor, vara en del av samhället och få ett bra jobb”. Maria Brosell berättar om utbildningen och hennes studier mot att bli undersköterska med inriktning psykiatri.

Yrkesfilm från arbetsförmedlingen

Lön skötare inom psykiatrisk vård

Medellön: 27 900 kr

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå
Medellön med gymnasial utbildning: 28 700 kr
Medellön utan gymnasial utbildning: 27 300 kr

Källa: Statistiska Centralbyrån, SCB

Undersköterska yrkesutbildning Stockholm ››