Skötare inom psykiatrisk vård

Vad är och gör en Skötare inom psykiatrisk vård?

En skötare inom psykiatrisk vård kan arbeta med patienter på en psykiatrisk avdelning eller öppenvårdsavdelning. I den vård och omsorg som kommunen är ansvarig kallas skötare ofta boendestödjare eller vårdare.

En stor del av arbetet går ut på att stödja patienterna så att de upptäcker och utvecklar sin egen förmåga att klara sin vardag genom samtal och genom att skötare och patient tillsammans gör vardagliga aktiviteter, t.ex. lagar mat, städar och motionerar tillsammans.

Skötare arbetar i ett vårdteam tillsammans med kollegor, men ibland också med sjuksköterska, kurator, arbetsterapeut och undersköterska. Ofta har man några patienter som man har ett speciellt ansvar för och fungerar som deras kontaktperson. Man kan också ha andra sjukvårdsuppgifter, till exempel att ta prover, ge injektioner och dela ut läkemedel, efter personlig delegering från sjuksköterska.

Man kan arbeta på skiftande arbete och arbetsplatser inom barn, vuxen eller äldrepsykiatri. Psykiatrin kan också vara mer specialiserad såsom rättspsykiatrin, allmänpsykiatrin och enheter som är specialiserade på en viss diagnos t. ex. psykoser eller missbruksvård. Det kan vara öppenvård eller slutna avdelningar.

Utanför sjukhusen arbetar man ofta vid ett gruppboende som kan vara en större lägenhet eller ett hus där flera patienter/brukare bor. Eftersom vårdavdelningar och många gruppboenden är bemannade dygnet runt så kan arbetstiderna variera. Ofta arbetar man enligt ett schema som innehåller dag-, kvälls- och helgtjänstgöring. Det kan också ingå nätter, men nattpersonalen har ofta ett eget schema och arbetar då enbart på nätter.


Arbetsmarknaden

Inom detta yrke är det lätt att få jobb i Sverige inom de närmaste åren. Den fortsatt växande befolkningen bidrar till ett ökat vårdbehov de kommande åren. Samtidigt är medelåldern i yrkesgruppen relativt hög, vilket medför att det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda både på ett och fem års sikt för skötare.

*Källa: Yrkesregistret 2017, SCB. Prognosen uppdaterad: 2020-02-19


Hur blir jag skötare inom psykiatrisk vård?

För att arbeta som Skötare i psykiatrisk vård utbildar du dig inom gymnasieskolan på Vård- och omsorgsprogram med fördjupning inom psykiatri. KUI erbjuder utbildningen på många platser i Sverige. Hitta din utbildning här ››


Janek vill göra skillnad för människor i samhället

– Vi har ett otroligt bra system för att ta hand om människor och jag ville vara en del av det och se det med egna ögon. Att ge sig in i vården med tron på att inget är omöjligt kändes bra. Läs hela artikeln här ››


Videointervju med elev från KUI

Yrkesfilm: Region Östergötland


Lön skötare psykiatrisk vård

Medellön: 28 600 kr per månad

Källa: Lönesök, SCB


Vård och omsorg yrkesutbildning Stockholm ››