Stödassistent

Vad är och vad gör en stödassistent?

Som stödassistent arbetar du med personer som har fysiska, psykiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar. Du ger pedagogiskt stöd och omsorg för att främja personens förmågor och självständighet. I arbetet ingår också att dokumentera individens utveckling och behov för att kunna följa upp att personen får rätt stöd och hjälp.

Som stödassistent kan du arbeta på många olika arbetsplatser: ex. på gruppboende, daglig verksamhet eller korttidshem för barn och ungdomar. Oavsett arbetsplats utgår du från personens individuella behov och du arbetar för att den personen ska använda sina förmågor så självständigt som möjligt.

Inom ”bostad med särskild service” rör det sig om vardagliga sysslor, allt ifrån stöd med matlagning, städning, personlig hygien, fritidsaktiviteter till sociala- och myndighetskontakter.

I daglig verksamhet är inriktningen arbete. Där stödjer man till meningsfull sysselsättning på en arbetsplats eller driver olika arbetsverksamheter internt, till exempel caféverksamhet, servicearbete inom kommunen, snickeri, konst, drama eller data. Det kan också vara sinnesstimulerande aktiviteter som bad, massage, musik eller sjukgymnastik för personer med flerfunktionshinder.

barn- och ungdomsverksamheter vistas det barn och ungdomar vissa helger eller veckor för att ge avlastning för deras vårdnadshavare, som ofta är föräldrarna. Då arbetar du med olika aktiviteter tillsammans med barnen som exempelvis kreativt skapande, musik eller att åka på utflykter.

Andra yrkestitlar som kan förekomma för att beskriva i stort sett samma yrke: boendestödjare, omsorgsassistent, habiliteringsassistent, habiliteringspersonal, vårdare inom funktionsvariation, arbetshandledare och boendestödjare.


Arbetsmarknaden

Befolkningen fortsätter att öka under perioden vilket påverkar efterfrågan på yrkesgruppen positivt. Samtidigt väntas inte tillgången på vårdare och boendestödjare vara tillräcklig för att möta efterfrågan på fem års sikt trots att personer som arbetar inom yrkena kan ha olika utbildningsbakgrund.
Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda både på ett och fem års sikt för vårdare och boendestödjare.

*Källa: Yrkesregistret 2017, SCB. Prognosen uppdaterad: 2020-02-19


Hur blir jag Stödassistent, boendeassistent?

För att arbeta som stödassistent läser du Undersköterska yrkesutbildning (Vård- och omsorgsprogrammet) med inriktning funktionsnedsättning. KUI erbjuder utbildningen på många platser i Sverige. Hitta din utbildning här ››


Videointervju med elever och lärare på Vård- och omsorgsutbildningen

Yrkesfilm arbetsförmedlingen


Lön Stödassistent, boendeassistent

Medellön: 27 300 kr

Källa: *En sammanvägning av olika källor, bl a SCB


Vård och omsorg yrkesutbildning – Stockholm ››


Yrkeshögskoleutbildning Stödpedagog

Du kan vidareutbilda dig till stödpedagog genom att gå en eftergymnasial utbildning inom yrkeshögskolan. Läs mer om vår yh-utbildning Stödpedagog ››

Här hittar du alla våra yh-utbildningar inom Vård och omsorg >>