Undersköterska inom äldreomsorgen

Undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende

Som undersköterska inom äldreomsorgen ger du individuell vård och omsorg till äldre i eget eller särskilt boende för äldre. Du är en del av personens vardag. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet. 

En stor del av arbetet handlar om personliga omvårdnadsinsatser. Det kan handla exempelvis handla om att hjälpa en person att duscha och tvätta sig, serviceuppgifter i hemmet t ex städ och inköp, tillaga maten, göra inköp, städa eller byta kläder.

Du har även medicinska arbetsuppgifter, vilket bland annat innebär att ge medicin, lägga om sår, linda ben, sondmata, kontrollera puls, temp och blodtryck samt hantera katetrar.

Ibland kan det handla om att bara finnas där och stödja den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du är också delaktig i att upprätta genomförandeplaner, dokumentation, uppföljning och rapportering om förändringar i hälsotillståndet för den äldre.

Undersköterskor på äldreboende jobbar oftast i arbetslag med annan vårdpersonal. I hemtjänsten arbetar man vanligtvis ensam hos hemma hos personen, om inte arbetet kräver att man är två.

Arbetsmarknaden

Inom detta yrke är det lätt att få jobb i Sverige inom de närmaste åren. Den fortsatt växande befolkningen och den demografiska utvecklingen, med allt fler äldre personer, leder till ett ökat behov av undersköterskor de kommande åren. Samtidigt väntas även fortsättningsvis inte tillräckligt många utbildas för att möta efterfrågan. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete för undersköterskor, hemtjänst och äldreboende bli mycket goda både på ett och fem års sikt.

*Källa: Yrkesregistret 2017, SCB. Prognosen uppdaterad: 2020-02-19

Hur blir jag undersköterska inom äldreomsorgen?

För att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen utbildar du dig inom gymnasieskolan på Vård- och omsorgsprogram med inriktning äldreomsorg. KUI erbjuder inriktningen på många platser i Sverige. Hitta din utbildning här ››

Videointervju med elever och lärare på Vård- och omsorgsutbildningen


Yrkesfilm Arbetsförmedlingen


Lön undersköterska inom äldreomsorgen

Medellön: 28 900 kr

Källa: Lönesök, SCB


Undersköterska yrkesutbildning Stockholm ››


Yrkeshögskoleutbildning Specialistundersköterska

Som undersköterska inom äldrevården kan du vidareutbilda dig till specialistundersköterska genom att gå en eftergymnasial utbildning inom yrkeshögskolan. Läs mer om vår yh-utbildning Specialistundersköterska Multisjuka äldre ››