Undersköterska inom hälso- och sjukvården

Vad är och gör en undersköterska inom hälso- och sjukvården?

Att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården innebär att du har ett jobb där omvårdnad av andra människor är kärnan i arbetet. Inom hälso- och sjukvårdens vårdavdelningar och mottagningar arbetar undersköterskan i team med andra undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet. 

Undersköterskan observerar patienternas tillstånd och rapporteringar förändringar till andra yrkesgrupper. Det kan t.ex. handla om att ta prover, plocka fram provsvar och journaler, förbereda patienterna för behandling samt assistera läkare och sjuksköterskor vid undersökningar och behandlingar.

I undersköterskans uppdrag ingår också att skapa trygghet för patienter och anhöriga. Undersköterskan hjälper patienter med personlig hygien och av- och påklädning. Undersköterskan förbereder patienter och undersöknings-/behandlingsrum inför olika insatser. Ibland ingår det i arbetet att bädda sängar, servera mat till patienter och fylla på förråd med material.

Undersköterskan dokumenterar patienternas tillstånd och vilka åtgärder som vidtas. Det finns ett stort behov av undersköterskor och det blir allt viktigare att ha relevant utbildning.


Arbetsmarknaden

Inom detta yrke är det lätt att få jobb i Sverige inom de närmaste åren. Den fortsatt växande befolkningen i kombination med den demografiska utvecklingen, med allt fler äldre och yngre personer, leder till ett ökat behov av undersköterskor de kommande åren. Dessutom är medelåldern i yrkesgruppen relativt hög, vilket medför att det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension. Samtidigt väntas även fortsättningsvis inte tillräckligt många utbildas för att möta efterfrågan. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda på både ett och på fem års sikt för undersköterskor, vårdavdelning och mottagning.

*Källa: Yrkesregistret 2017, SCB. Prognosen uppdaterad: 2020-02-19


Hur blir jag undersköterska inom hälso- och sjukvården?

För att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen utbildar du dig inom gymnasieskolan på Vård- och omsorgsprogram med inriktning hälso- och sjukvård. KUI erbjuder inriktningen på många platser i Sverige. Hitta din utbildning här ››


Videointervju med elever och lärare hos KUI


Yrkesfilm Arbetsförmedlingen


Madeleine bytte robotar mot människor

– Skillnaden nu är att jag jobbar med människor, roboten stängde jag av. Jag känner mig behövd. Jag får kärlek och värme tillbaka. Och tacksamhet. Läs hela artikeln här ››


Mats han drömt länge om att arbeta som undersköterska

– När jag väl tog steget kände jag att det var det bästa jag har gjort. Jag jobbar för att göra gott för en annan människa, det gjorde jag även förut, men det har fått en annan betydelse nu. Läs hela artikeln här ››


Yrkesfilm från arbetsförmedlingen

Lön undersköterska inom hälso- och sjukvården

Medellön: 18 10029 200 kr per månad

Källa: Lönesök, SCB


Undersköterska yrkesutbildning hos KUI Stockholm ››