Barn- och fritidsutbildningen Hallstahammar

Vill du arbeta med barn och ungdomar? Barn- och fritidsutbildningen i Hallstahammar ger dig kompetens att arbeta som barnskötare, elevassistent, boendestödjare eller personlig assistent för barn och ungdomar. Du får även en bred grund och en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig. Vi anpassar utbildningen efter din livssituation. Studera på distans, i klassrum eller välj en kombination. Utbildningen ger dig formell barnskötarkompetens.

Fakta

Kurspoäng: 1500 poäng
Längd: 50 veckor + 25 veckor inriktning
Studieformer: Individuellt anpassade studier
Utbildningslokal: KUI Västerås, Munkgatan 18 centralt i Västerås

Kommande studiestarter och ansökan ››

Omfattning

Du läser 1000 poäng grundläggande kurser inom barn och fritid och därefter fortsätter du med fördjupande kurser 500 poäng inom den inriktning du vill specialisera dig i. Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) och ingår i utbildningen.

Våra inriktningar

Pedagogiskt arbete
Ger dig kompetens att arbeta som barnskötare eller elevassistent. Som barnskötare arbetar du på en förskola. Där ansvarar du för barnen tillsammans med förskollärarna. Din uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vardag medan deras föräldrar arbetar. Att leka och ge omsorg både inomhus och utomhus är viktiga delar av jobbet. Som elevassistent arbetar du med att hjälp elever som behöver extra stöd för att kunna följa med i undervisningen. Ett omväxlande arbete med varierande arbetsuppgifter. Det kan till exempel handla om hjälp att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Socialt arbete/funktionsnedsättning
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent, vårdare eller boendestödjare för barn och ungdomar. Du arbetar för en individ, i dennes vardagsmiljö. Det kan vara på en arbetsplats, i skolan eller i hemmet. Brukarna är barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning, till exempel rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättningar eller en intellektuell funktionsnedsättning.

Individuellt anpassade studier

Med individuellt anpassade studier (IAS) studerar du i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. För vissa obligatoriska övningar träffar du lärare på Västerås UtbildningsCenter. Kursstarten är gemensam men kursslutet kan bli individuellt. Du kan välja mellan:

  • Lärarledd undervisning i grupp på Västerås UtbildningsCenter, minst 5 timmar/vecka.
  • Egna studier samt öppen studieverkstad på Västerås UtbildningsCenter för extra stöd av lärare minst 10 timmar/vecka.
  • Egna studier med stöd och handledning av lärare i vår webbaserad lärplattform Fronter

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen innehåller APL= arbetsplatsförlagt lärande. Under din APL följer du en handledares schema, vilket kan innebära tidiga morgnar och senare eftermiddagar. APL är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva under din utbildning.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra utbildningsområden? Då behöver du inte läsa om det du redan kan vilket innebär att du snabbare kan bli klar med din utbildning. Läs mer om validering ››

Ansökan Kontakta oss

Kurser

Nivå A - grundläggande kurser, 500 poäng

Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng

Nivå B - grundläggande kurser, 500 poäng

Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S
100 poäng

Nivå C - inriktning pedagogiskt arbete

Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Ungdomskulturer
SOIUNG0
100 poäng
Dramapedagogik
PEGDRA0
100 poäng
Naturguidning 1
NAGNAT01
100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng

Nivå C - inriktning socialt arbete/funktionsnedsättning

Sociologi
SOISOO0
100 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng
Socialt arbete
SOCSOI0
200 poäng

Ansökan i Hallstahammar