Barn- och fritid lärlingsutbildning, Nacka

forskola-personal-utbildning
Är du intresserad av en utbildning som ger dig en grundläggande yrkesutbildning och arbetslivserfarenhet? Då är lärlingsutbildning någonting för dig! Lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Den största delen av utbildningen sker på en arbetsplats där du har en handledare som stöttar dig. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta viktiga kontakter.

Barn- och fritid lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete och som vill arbeta inom förskola, skola, fritidshem eller fritidsgård. Efter avslutade studier kan du arbeta som exempelvis barnskötare, elevassistent, personlig assistent för barn och ungdomar eller personal inom fritidsverksamhet.

Omfattning Barn- och fritid lärlingsutbildning

Barn- och fritid lärlingsutbildning består av 1350-1500 poäng och är fördelad på 3 nivåer. Varje nivå motsvarar 1 termins heltidsstudier. Utbildningens längd är 2-3 terminer. Du kan läsa på heltid eller deltid enligt individuellt upplägg.

Nivå 1, grundläggande kurser, 500 poäng
Nivå 2, fördjupande kurser, 500 poäng
Nivå 3, kurser enligt överenskommelse, 350-500 poäng.

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande.

Utbildningen går till så här

Inledande orienteringskurs
Utbildningen inleds med en orienteringskurs (2 veckor) som består av introduktion, studieplanering, ämnesgenomgångar, fastställande av praktikplats/handledare.

Lärlingsplats 3-4 dagar/vecka
Varje vecka tillbringar du 3-4 dagar på din lärlingsplats. Där har du en yrkesverksam handledare som garanterar att alla viktiga moment lärs ut på ett pedagogiskt och yrkesmässigt sätt, så att du får den kunskap som är nödvändig för yrkeslivet. Alla handledare erbjuds att gå vår certifierade handledarutbildning för att de ska vara införstådda med vad som förväntas av dem.

Lärarledd undervisning 1-2 dagar/vecka
Varje vecka tillbringar du 1-2 dagar med teoretisk undervisning på Nacka UtbildningsCenter i Ektorps centrum.

3-partsamtal
För uppföljning av ditt lärande träffas du, din lärare och din handledare en gång per månad för 3-partsamtal.

Ansökan

Du söker en utbildningsplats till Barn- och fritid lärlingsutbildning via vuxenutbildningen i Nacka kommun. Nacka kommun har kontinuerligt intag så du kan söka när som helst under terminen. Mer info om ansökan ››

Kontakta oss

Kurser

Nivå 1

Orienteringskurs
KGYORilC
50 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng

Nivå 2

Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng

Nivå 3, ca 350-500 poäng, kurser enligt överensekommelse