Barn och fritid Lärlingsutbildning Stockholm

Lärlingsutbildning Barnskötare är till största del arbetsplatsförlagd och genomförs med stöd av en yrkesverksam handledare. Du har en teoridag i veckan på skolan och är övriga dagar på en arbetsplats. Lärlingsutbildning är en utmärkt studieform för dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Efter avslutade studier kan du arbeta som barnskötare inom förskolan.

Barn och fritid Lärlingsutbildning Stockholm

Omfattning: 1350 poäng
Studieform: Lärling
Utbildningens längd: 60 veckor
Studestarter: januari, augusti
Ansökan: Kommande studiestarter och ansökan ››

Öppna hus och Sökstugor

Förkunskaper

Grundskola alternativt svenska/ svenska som andraspråk grundläggande eller motsvarande.

Målgrupp

Lärlingsutbildningen passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete.

Innehåll

  • Du får grundläggande kunskaper om hur människor lär, utvecklas och socialiseras i samhället.
  • Du får utveckla kunskaper och förmågor för att möta och leda barn och ungdomar och skapa bra förutsättningar för lärande och växande.
  • Du får praktiskt pröva ditt ledarskap och kommunikation i olika former.
  • Du får pedagogiskt planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika barn- och ungdomsaktiviteter.
  • Du får fördjupade kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande och behov.
  • Du får kunskaper om pedagogiskt arbete utifrån ett inkluderande förhållningssätt och möjlighet att delta i olika former av utomhuspedagogik.
  • Du får arbeta praktiskt med olika hälsofrämjande aktiviteter.

Så här går det till

Inledande orienteringskurs – Yrkesintroduktion
Utbildningen inleds med en två veckor lång orienteringskurs som består av introduktion, studieplanering, ämnesgenomgångar, fastställande av praktikplats/handledare samt eventuellt introduktion i yrkessvenska.

Arbetsplats 4 dagar/vecka
Varje vecka tillbringar du 4 dagar på en arbetsplats. Där finns yrkesverksam handledare som garanterar att alla viktiga moment lärs ut på ett pedagogiskt och yrkesmässigt sätt, så att du får den kunskap som är nödvändig för yrkeslivet. Alla handledare erbjuds att gå vår handledarutbildning för att de ska vara införstådda med vad som förväntas av dem.

Lärarledd undervisning 1 dag/vecka
Varje vecka tillbringar du 1 dag med teoretisk undervisning på något av våra utbildningscenter i Stockholm.

3-partsamtal 1 gång/månad
För uppföljning av ditt lärande träffas du, din lärare och din handledare en gång per månad för trepartssamtal.

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se 

Ansökan

Du ansöker till Lärlingsutbildning Barnskötare via vuxenutbildningen i den kommun där du är folkbokförd.

Ansökan

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Medborgarplatsen Fridhemsplan

I början på utbildningen var hon lite nervös och funderade på om hon valt rätt utbildning och om hon skulle klara av den. Men då pratade hon med sin lärare som peppade henne att våga prova och fortsätta. När hon sedan kom ut på praktiken och fick träffa alla barn så kände hon att hon valt rätt. Hon tycker att det är spännande att arbeta med barn, att få ta del av deras idéer och se hur de tar sig an nya uppgifter och klarar av alltmer saker efterhand.

Det finns flera fördelar med att studera till just lärling tycker Hatice.

– Jag lär mig vad arbetet innebär direkt och får komma ut i arbetslivet och använda mina kunskaper precis efter jag har skaffat mig dem.

Hon tror och hoppas även att det är lättare att få ett jobb på den förskola hon praktiserar på då hon har lärt känna rutinerna, personalen och barnen.

Läs mer ››

Kurser

Kurser, 1350 poäng

Orienteringskurs
KGYORilC
50 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng
Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng

Ansökningsperioder Lärling i Danderyds kommun

Till: 7 jan 2020 Kursstart: 10 nov 2019

Ansökningsperioder Lärling i Järfälla kommun

Till: 10 nov 2019 Kursstart: 7 jan 2020
Till: 7 jun 2020 Kursstart: 3 aug 2020

Ansökningsperioder Lärling i Nacka kommun

Kursstart: 7 jan 2020

Ansökningsperioder Lärling i Norrtälje kommun

Från: 7 okt 2019 Till: 20 dec 2019 Kursstart: 7 jan 2020
Från: 18 maj 2020 Till: 24 jul 2020 Kursstart: 3 aug 2020

Ansökningsperioder Lärling i Sigtuna kommun

Till: 10 nov 2019 Kursstart: 7 jan 2020

Ansökningsperioder Lärling i Sollentuna kommun

Från: 7 okt 2019 Till: 10 nov 2019 Kursstart: 7 jan 2020

Ansökningsperioder Lärling i Solna stad

Från: 7 okt 2019 Till: 10 nov 2019 Kursstart: 7 jan 2020

Ansökningsperioder Lärling i Stockholms stad

Till: 10 nov 2019 Kursstart: 7 jan 2020

Ansökningsperioder Lärling i Sundbybergs stad

Till: 10 nov 2020 Kursstart: 7 jan 2020
Till: 7 jun 2020 Kursstart: 3 aug 2020

Ansökningsperioder Lärling i Täby kommun

Från: 7 okt 2019 Till: 10 nov 2019 Kursstart: 7 jan 2020

Ansökningsperioder Lärling i Upplands Väsby kommun

Från: 7 okt 2019 Till: 10 nov 2019 Kursstart: 7 jan 2020

Ansökningsperioder Lärling i Upplands-Bro kommun

Kursstart: 7 jan 2020

Ansökningsperioder Lärling i Vallentuna kommun

Från: 7 okt 2019 Till: 10 nov 2019 Kursstart: 7 jan 2020

Ansökningsperioder Lärling i Vaxholms stad

Till: 10 nov 2019 Kursstart: 7 jan 2020

Ansökningsperioder Lärling i Värmdö kommun

Kursstart: 7 jan 2020

Ansökningsperioder Lärling i Österåkers kommun

Till: 10 nov 2019 Kursstart: 7 jan 2020