Barn och fritid lärlingsutbildning, Stockholm

Barn- och fritid Lärlingsutbildning är en grundläggande yrkesutbildning som ger dig arbetslivserfarenhet. En utmärkt studieform för dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Efter avslutade studier kan du arbeta som exempelvis barnskötare, elevassistent, personlig assistent för barn och ungdomar eller personal inom fritidsverksamhet.

Fakta

Omfattning: 950 poäng
Studieform: Lärling
Kursstart: 2017-03-20
Kursslut:
2018-03-18
Ansökan: Du ansöker via din kommun senast 22 januari 2017
Sökbar för dig som bor i: DanderydJärfällaSollentunaSolnaTäbyUpplands VäsbyVallentunaVaxholmÖsteråker

Omfattning

Utbildningen består av 950 poäng vilket motsvarar 2 terminers heltidsstudier. Du kan läsa på heltid eller på deltid enligt individuellt upplägg. Utbildningens längd är 20 veckor till som mest 2 år.

Utbildningens innehåll

Du får grundläggande kunskaper om hur människor lär, utvecklas och socialiseras i samhället. Du får utveckla kunskaper och förmågor för att möta och leda barn och ungdomar och skapa bra förutsättningar för lärande och växande. Du får praktiskt pröva ditt ledarskap och kommunikation i olika former. Du får pedagogiskt planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika barn- och ungdomsaktiviteter. Du får fördjupade kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande och behov. Du får kunskaper om pedagogiskt arbete utifrån ett inkluderande förhållningssätt och möjlighet att delta i olika former av utomhuspedagogik. I kursen Hälsopedagogik arbetar vi praktiskt med olika hälsofrämjande aktiviteter.

Så här går det till

Inledande orienteringskurs
Utbildningen inleds med en två veckor lång orienteringskurs som består av introduktion, studieplanering, ämnesgenomgångar, fastställande av praktikplats/handledare samt eventuellt introduktion i yrkessvenska.

Arbetsplats 4 dagar/vecka
Varje vecka tillbringar du 4 dagar på en arbetsplats. Där finns yrkesverksam handledare som garanterar att alla viktiga moment lärs ut på ett pedagogiskt och yrkesmässigt sätt, så att du får den kunskap som är nödvändig för yrkeslivet. Alla handledare erbjuds att gå vår handledarutbildning för att de ska vara införstådda med vad som förväntas av dem.

Lärarledd undervisning 1 dag/vecka
Varje vecka tillbringar du 1 dag med teoretisk undervisning på Medborgarplatsen UtbildningsCenter i Stockholm.

3-partsamtal 1 gång/månad
För uppföljning av ditt lärande träffas du, din lärare och din handledare en gång per månad för trepartssamtal.

Fördjupning

Efter utbildningen kan du fördjupa dig med kurser inom pedagogiskt arbete eller Socialt arbete och funktionshinder. Se kurser Barn- och fritidsutbildningen, C-nivå ››

Ansökan

Du ansöker till Barn och fritid Lärlingsutbildning via vuxenutbildningen i den kommun där du är folkbokförd. Vi erbjuder Barn och Fritid lärlingsutbildning i dagsläget för dig som bor i följande kommuner: DanderydJärfällaSollentunaSolnaTäbyUpplands VäsbyVallentunaVaxholmÖsteråker

Ansökan

Vill du veta mer?

KompetensUtvecklingsInstitutet
Medborgarplatsen UtbildningsCenter
Telefon 08-522 506 40
E-post medborgarplatsen@kui.se

Kontakta oss

Kurser

Kurser, 950 poäng

Orienteringskurs
KGYORilC
50 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng