Lärlingsutbildning Barnskötare, Stockholm

Lärlingsutbildning Barnskötare är till största del arbetsplatsförlagd och genomförs med stöd av en yrkesverksam handledare. Utbildningen kan genomföras enligt individuellt upplägg, heltid eller deltid. Du har en teoridag i veckan och är övriga dagar på arbetsplatsen. Teoridagen kommer att ta plats på något av våra utbildningscenter på Medborgarplatsen eller på Fridhemsplan, mer information om detta får du ett par veckor innan kursstart. Lärlingsutbildning är en utmärkt studieform för dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Efter avslutade studier kan du arbeta som exempelvis barnskötare, elevassistent, personlig assistent för barn och ungdomar eller personal inom fritidsverksamhet.

Fakta

Omfattning Lärlingsutbildning Barnskötare: 950 poäng
Studieform: Lärling
Studieperiod: 08 jan 2018 – 23 dec 2018 (studieuppehåll 28 maj – 5 augusti)
Utbildningens längd: 40 veckor
Ansökan: Ansök via din kommun senast 12 november 2017
Sökbar för dig som bor i någon av följande kommuner i Stockholms län: Stockholms stadDanderydJärfällaSollentunaSolnaTäbyUpplands VäsbyVallentunaVaxholmÖsteråker, Nacka, Värmdö

Förkunskaper

Grundskola alternativt svenska/ svenska som andraspråk grundläggande eller motsvarande.

Omfattning

Utbildningen består av 950 poäng. Du kan läsa på heltid eller på deltid enligt individuellt upplägg.

Innehåll

Du får grundläggande kunskaper om hur människor lär, utvecklas och socialiseras i samhället. Du får utveckla kunskaper och förmågor för att möta och leda barn och ungdomar och skapa bra förutsättningar för lärande och växande. Du får praktiskt pröva ditt ledarskap och kommunikation i olika former. Du får pedagogiskt planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika barn- och ungdomsaktiviteter. Du får fördjupade kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande och behov. Du får kunskaper om pedagogiskt arbete utifrån ett inkluderande förhållningssätt och möjlighet att delta i olika former av utomhuspedagogik. I kursen Hälsopedagogik arbetar vi praktiskt med olika hälsofrämjande aktiviteter.

Så här fungerar Lärlingsutbildning Barnskötare

Inledande orienteringskurs – Yrkesintroduktion
Utbildningen inleds med en två veckor lång orienteringskurs som består av introduktion, studieplanering, ämnesgenomgångar, fastställande av praktikplats/handledare samt eventuellt introduktion i yrkessvenska.

Arbetsplats 4 dagar/vecka
Varje vecka tillbringar du 4 dagar på en arbetsplats. Där finns yrkesverksam handledare som garanterar att alla viktiga moment lärs ut på ett pedagogiskt och yrkesmässigt sätt, så att du får den kunskap som är nödvändig för yrkeslivet. Alla handledare erbjuds att gå vår handledarutbildning för att de ska vara införstådda med vad som förväntas av dem.

Lärarledd undervisning 1 dag/vecka
Varje vecka tillbringar du 1 dag med teoretisk undervisning på Medborgarplatsen UtbildningsCenter i Stockholm.

3-partsamtal 1 gång/månad
För uppföljning av ditt lärande träffas du, din lärare och din handledare en gång per månad för trepartssamtal.

Fördjupning

Efter utbildningen kan du fördjupa dig med kurser inom pedagogiskt arbete eller Socialt arbete och funktionshinder. Se kurser Barn- och fritidsutbildningen, C-nivå ››

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se 

Ansökan

Du ansöker till Lärlingsutbildning Barnskötare via vuxenutbildningen i den kommun där du är folkbokförd. Vi erbjuder Barn och Fritid lärlingsutbildning i dagsläget för dig som bor i följande kommuner: StockholmDanderydJärfällaSollentunaSolnaTäbyUpplands VäsbyVallentunaVaxholmÖsteråker, Nacka, Värmdö

Ansökan

Vill du veta mer?

KompetensUtvecklingsInstitutet
Medborgarplatsen UtbildningsCenter
08-522 506 40
medborgarplatsen@kui.se

KompetensUtvecklingsInstitutet
Fridhemsplan UtbildningsCenter
08-522 506 50
stockholm@kui.se

Kurser

Kurser, 950 poäng

Orienteringskurs
KGYORilC
50 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng

Ansökningsperioder Lärling i Danderyd

Till: 10 jun 2018 Kursstart: 6 aug 2018

Ansökningsperioder Lärling i Nacka

Kursstart: 6 aug 2018

Ansökningsperioder Lärling i Sollentuna

Till: 10 jun 2018 Kursstart: 6 aug 2018

Ansökningsperioder Lärling i Solna

Till: 10 jun 2018 Kursstart: 6 aug 2018

Ansökningsperioder Lärling i Stockholm

Till: 10 jun 2018 Kursstart: 6 aug 2018

Ansökningsperioder Lärling i Täby

Till: 10 jun 2018 Kursstart: 6 aug 2018

Ansökningsperioder Lärling i Upplands Väsby

Till: 10 jun 2018 Kursstart: 6 aug 2018

Ansökningsperioder Lärling i Vallentuna

Till: 10 jun 2018 Kursstart: 6 aug 2018

Ansökningsperioder Lärling i Vaxholm

Till: 10 jun 2018

Ansökningsperioder Lärling i Österåker

Till: 10 jun 2018 Kursstart: 6 aug 2018