Barn och fritid Lärlingsutbildning Västerås

Barn och fritid Lärlingsutbildning i Västerås passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Efter avslutade studier kan du arbeta som exempelvis barnskötare, elevassistent, personlig assistent för barn och ungdomar eller personal inom fritidsverksamhet. Den största delen av utbildningen sker på en arbetsplats där du har en handledare som stöttar dig. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta viktiga kontakter vilket ger dig goda chanser till jobb.

Fakta

Anmälningskod: BARN KUI LÄR
Omfattning: 900 poäng
Längd: 50 veckor
Studieform: Lärling
Studiestarter och ansökan ››

Utbildningen går till så här

Inledande orienteringskurs
Barn och fritid Lärlingsutbildning Västerås inleds med en 2 veckor orienteringskurs som består av introduktion, studieplanering, ämnesgenomgångar, fastställande av praktikplats/handledare samt eventuellt introduktion i yrkessvenska.

Lärlingsplats 4 dagar/vecka
Varje vecka tillbringar du fyra dagar på din lärlingsplats. Där har du en yrkesverksam handledare som garanterar att alla viktiga moment lärs ut på ett pedagogiskt och yrkesmässigt sätt, så att du får den kunskap som är nödvändig för yrkeslivet. Alla handledare erbjuds att gå vår handledarutbildning för att de ska vara införstådda med vad som förväntas av dem.

Lärarledd undervisning 1 dag/vecka
Varje vecka tillbringar du en dag med teoretisk undervisning på Västerås UtbildningsCenter.

3-partssamtal
För uppföljning av ditt lärande träffas du, din lärare och din handledare en gång per månad för 3-partssamtal.

Ansökan Kontakta oss

Kurser

Kurser 900 poäng

Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S
100 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng