Barn- och fritidsutbildningen Eskilstuna

Vill du arbeta med barn och ungdomar inom förskola och fritidsverksamhet? Barn- och fritidsutbildningen ger dig möjlighet att arbeta som Barnskötare eller Elevassistent, du får kompetens för båda inriktningarna. Du får även en bred grund och en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig inom området. Lärarledd undervisning genomförs hos KUI centralt i Eskilstuna.

Barn- och fritidsutbildningen Eskilstuna

Kurspoäng: 1650 poäng
Längd: 82 veckor (2 veckor orienteringskurs, 80 veckor yrkeskurser)
Studieform: Klassrumsundervisning
APL: Två perioder under utbildningen

Kommande studiestarter och ansökan ››

Ladda ned infoblad (pdf) ››

Förkunskapskrav

Godkänt betyg i grundläggande svenska/svenska som andraspråk och grundläggande matematik.

Upplägg

Utbildningen genomförs på heltid. Du behöver studera 40 timmar i veckan för att klara studierna. Schema får du av lärarna om du blir antagen. Utbildningen inleds med två orienteringsveckor där du får möjlighet att berätta vad du har för tidigare erfarenhet inom barnomsorgen och om du till exempel redan har läst någon av kurserna i kursupplägget (se kurser till höger). Därefter läser du yrkeskurser under 80 veckor. Du får också lära dig studieteknik och du får en introduktion till kommande utbildning.

Studieform

Lärarledd undervisning i grupp i vår utbildningslokal på Gamla Tullgatan 1 centralt i Eskilstuna. Vi erbjuder även flexibelt klassrum där du kan få extra stöd av lärare.

APL – abetsplatsförlagt lärande

Du genomför din praktik på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna. Innan du går ut på APL (praktik) måste du lämna in utdrag ur belastningsregistret. För mer information och blanketter för detta gå in på www.polisen.se

Yrkeskompetens

Barnskötarens uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse på förskolan under den tid då deras föräldrar arbetar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Tillsammans med förskolläraren ansvarar barnskötaren för barnen.

Elevassistenter arbetar inom skolan med barn och ungdomar som har behov av särskilt stöd. Det kan till exempel handla om hjälp att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden? Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Ansökan

Du ansöker via kommunens webbansökan senast sista ansökningsdag.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Eskilstuna kommun. Lärarledd undervisning och studieverkstad genomförs på Gamla Tullgatan 1 centralt i Eskilstuna.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Eskilstuna UtbildningsCenter
Gamla Tullgatan 1
632 20 Eskilstuna
Telefon: 016-15 54 30
E-post: eskilstuna@kui.se

Läs mer om Eskilstuna UtbildningsCenter

Kurser

Kurser 1650 poäng

Orienteringskurs
KGYORilC
50 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Dramapedagogik
PEGDRA0
100 poäng
Ungdomskulturer
SOIUNG0
100 poäng
Naturguidning 1
NAGNAT01
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng
Gymnasiearbete Barn och fritid
GYARBF
100 poäng