Barn- och fritidsutbildningen Eskilstuna

Vill du arbeta med barn och ungdomars utveckling inom förskola eller fritidsverksamhet? Barn- och fritidsutbildningen i Eskilstuna ger dig kompetens att arbeta som barnskötare, elevassistent, boendestödjare, stödassistent eller personlig assistent för barn och ungdomar. Du får en bred grund och en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig inom området. Lärarledd undervisning genomförs centralt i Eskilstuna.

Barn- och fritidsutbildningen Eskilstuna

Kurspoäng: 1650 poäng
Längd: 82 veckor (2 veckor orienteringskurs, 80 veckor yrkeskurser)
Studieform: Dag-lärarledd undervisning i grupp eller Distans med handledning
APL: Två perioder under utbildningen
Utbildningslokal: Gamla Tullgatan 1, centralt i Eskilstuna (Eductus lokaler)
Kommande studiestarter och ansökan 2017 ››

Barn- och fritidsutbildningen i Eskilstuna ger dig möjlighet att arbeta som Barnskötare eller Elevassistent. Utbildningen genomförs via Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI) på heltid och du behöver studera 40 timmar i veckan för att klara studierna. Schema får du av lärarna om du blir antagen. Utbildningen inleds med två orienteringsveckor där du får möjlighet att berätta vad du har för tidigare erfarenhet inom barnomsorgen och om du till exempel redan har läst någon av kurserna i kursupplägget (se kurser nedan).

Förkunskapskrav

Godkänt i svenska/svenska som andraspråk grundläggande.

Upplägg

Utbildningen inleds med två orienteringsveckor där du får möjlighet att berätta vad du har för tidigare erfarenhet inom barnomsorgen och om du till exempel redan har läst någon av kurserna i kursupplägget (se kurser nedan). Därefter läser du yrkeskurser under 80 veckor.

Våra studieformer

Dag
Lärarledd undervisning i grupp minst 5 timmar/vecka i utbildningslokal på Gamla Tullgatan i Eskilstuna. Vi erbjuder även öppen studieverkstad där du kan få extra stöd av lärare, minst 10 timmar/vecka.

Distans med handledning
Du studerar på egen hand i vår webbaserade lärplattform och deltar i öppen studieverkstad på plats i Eskilstuna för handledning av lärare. Obligatoriska praktiska övningar samt examination genomförs på plats i Eskilstuna.

APL – abetsplatsförlagt lärande

Vissa kurser innehåller obligatorisk APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik). Du genomför din praktik på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna. Innan du går ut på APL (praktik) måste du lämna in utdrag ur belastningsregistret. För mer information och blanketter för detta gå in på www.polisen.se

Gymnasiearbete 100 poäng

Om du vill satsa på att få en gymnasieexamen (slutbetyg) ingår att du gör ett gymnasiearbete i slutet av din studietid. Gymnasiearbetet är en större självständig uppgift om 100 poäng.

Yrket

Barnskötarens uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse på förskolan under den tid då deras föräldrar arbetar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Tillsammans med förskolläraren ansvarar barnskötaren för barnen.

Elevassistenter arbetar inom skolan med barn och ungdomar som har behov av särskilt stöd. Det kan till exempel handla om hjälp att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Chans att få jobb

Efterfrågan på personer som arbetar inom pedagogiskt arbete som exempelvis barnskötare och elevassistenter kommer att öka under de närmaste tio åren. Visserligen efterfrågar barnomsorgen i första hand förskollärare men bristen på förskollärare är mycket stor vilket gör att barnskötare får jobb. Samtidigt ökar behoven eftersom antalet barn i förskoleåldrarna är många. Befolkningstillväxten gör att många nya förskolor kommer att öppna under de kommande tio åren.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden? Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Ansökan

Är du folkbokförd i Eskilstuna kommun ansöker du via kommunens webbansökan.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver gymnasial vuxenutbildning på uppdrag av Eskilstuna kommun. Lärarledd undervisning och studieverkstad genomförs på Gamla Tullgatan 1 centralt i Eskilstuna.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Utbildningslokal: Gamla Tullgatan 1, Eskilstuna (Eductus lokaler)
Postadress: KompetensUtvecklingsInstitutet, Munkgatan 18, 722 12 Västerås
Telefon: 021-475 20 20
E-post: eskilstuna@kui.se

Läs mer om Västerås UtbildningsCenter

Kurser

Kurser 1650 poäng

Orienteringskurs
KGYORilC
50 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Dramapedagogik
PEGDRA0
100 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Naturguidning 1
NAGNAT01
100 poäng
Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S
100 poäng
Ungdomskulturer
SOIUNG0
100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng
Gymnasiearbete Barn och fritid
GYARBF
100 poäng