Barnskötare/elevassistent Falun

Vill du arbeta med barn och ungdomar? Barn- och fritidsutbildningen är en yrkesutbildning som ger dig kompetens att arbeta inom förskola, skola eller fritidsverksamhet. Du får en bred grund med varierande möjliga yrkesroller såsom barnskötare, elevassistent, boendestödjare eller personlig assistent för barn och ungdomar. Utbildningen är även en bra utgångspunkt för dig som vill vidareutbilda dig på högskola till exempelvis förskollärare.

Barnskötare/elevassistent Falun är en bra utbildning även för dig som redan arbetar inom förskola, skola och fritidsverksamhet men saknar behörighet. Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Kurslitteratur lånar du under hela din studietid. På KUI möts du av legitimerade lärare med yrkeserfarenhet. Välkommen med din ansökan till Barnskötare/elevassistent Falun.

Fakta

Antal poäng: 1100 poäng
Kurslängd: ca 48 veckor
Studieformer: Individuellt anpassade studier (IAS).
Ansökan och studiestarter: Läs mer om ansökan ››

Förkunskaper

Godkänt i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå är lägsta krav.

Kursupplägg

Individuellt anpassade studier (IAS). Du studerar i din egen takt med lärarstöd som passar dig. Du kan antingen välja att läsa i klassrum där du läser i grupp på skolan och gör en del uppgifter hemma och lämnar in på vår lärplattform. Eller så kan du välja att läsa på flex där du i större utsträckning studerar på egen hand med stöd av lärplattformen och av lärare som du träffar på schemalagda tider.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Yrkeskompetens

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som barnskötare. Då arbetar du oftast på en förskola där du ansvarar för barnen tillsammans med förskollärarna. Din uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse. Att hålla kontakten med föräldrarna är en viktig del av arbetet. Du kan arbeta på en kommunal eller privat förskola, men det kan också vara på ett föräldrakooperativ där barnens föräldrar deltar i drift och verksamhet. Som barnskötare kan man också arbeta i sitt eget hem. Då kallas verksamheten familjedaghem och personalen kallas dagbarnvårdare.

Gymnasiearbete 100 poäng

Gymnasiearbete för barn och fritid 100 p ingår för alla som inte har läst det tidigare. För vidare upplysning, kontakta Vägledningscentrum i Falun.

Övriga upplysningar

En hälsodeklaration samt utdrag ur belastningsregister lämnas i oöppnat kuvert vid kursstart.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom barn och fritidsverksamhet kan du validera din kompetens, kontakta  Vägledningscentrum i Falun.

Studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Du kan söka studiemedel från CSN, www.csn.se

Kurslitteratur lånar du av oss

Du får låna kurslitteratur hos oss under hela din utbildningstid.

Ansökan

Är du folkbokförd i Falun kommun ansöker du till våra utbildningar och kurser via kommunens ansökan senast angiven sista ansökningsdag. Det är alltid din hemkommun som beviljar din studieplats.

Läs mer om ansökan

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Falun kommun. Lärarledd undervisning sker i vår utbildningslokal på Gruvgatan 2 i Falun.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Falun UtbildningsCenter
Gruvgatan 2, plan 4
791 62 Falun
023-777 870
falun@kui.se

Kurser

Yrkeskurser, 1100 poäng

Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Gymnasiearbete Barn och fritid
GYARBF
100 poäng

Ansökan i Falun

Ansökan öppnar: 13 apr 2019 Sista ansökan: 28 maj 2019 Studiestart: 19 aug 2019
Ansökan öppnar: 10 aug 2019 Sista ansökan: 10 sep 2019 Studiestart: 28 okt 2019