Barn- och fritidsutbildningen Falun

En yrkesutbildning i Falun för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom barn och fritid. Du får kompetens att arbeta som barnskötare, elevassistent, boendestödjare eller personlig assistent för barn och ungdomar. Läs på distans eller i klassrum. Kombinera arbete med studier. Kurslitteratur lånar du under hela din studietid. Legitimerade lärare med mångårig yrkeserfarenhet.

Barn- och fritidsutbildningen Falun

Denna yrkesutbildning ger dig kompetens att arbeta som barnskötare, elevassistent, boendestödjare eller personlig assistent för barn och ungdomar. Det finns ett stort behov av utbildad personal inom förskola och fritidsverksamhet. Utbildningen är även en bra utgångspunkt för dig som vill vidareutbilda dig till exempelvis förskollärare.

Antal poäng: 1100 poäng
Kurslängd: 48 veckor
Studieformer: Klassrum/flex, Distans
Utbildningslokal: Åsgatan 15 i Falun

Ansökan: Läs mer om ansökan ››
Studiestarter: Läs mer om kommande studiestarter ››
Infoblad: Infoblad Barn-Fritid Falun ››

Förkunskaper

Godkänt i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå är lägsta krav.

Välj en studieform

Klassrum/flex
Klassrumsundervisning passar dig som tycker att ett ämne är svårt, behöver hjälp att strukturera dina studier och vill ha stöd av lärare och kurskamrater. Du studerar i din egen takt med lärarstöd som passar dig. Du kan läsa i klassrum i grupp på skolan i kombination med att du gör en del uppgifter hemma som du lämnar in i vår lärplattform. Du kan läsa på Flex där du i större utsträckning studerar på egen hand i vår lärplattform i kombination med att du träffar lärare på schemalagda tider i skolan.

Distans
Distansstudier passar dig som tänkt kombinera dina studier med annan aktivitet under dagtid. Du studerar på egen hand i vår i webbaserad lärplattform med stöd av lärare digitalt. Du behöver komma till skolan för vissa obligatoriska övningar och examinationer.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen. Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. APL är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och ökar dina chanser till arbete.

Gymnasiearbete 100 poäng

Gymnasiearbete för barn och fritid 100 p ingår för alla som inte har läst det tidigare. För vidare upplysning, kontakta  Vägledningscentrum i Falun.

Studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Du kan söka studiemedel från CSN, www.csn.se

Kurslitteratur lånar du av oss

Du får låna kurslitteratur hos oss under hela din utbildningstid.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom vård och omsorg kan du validera din kompetens, kontakta  Väglednings-centrum i Falun.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom barn och fritidsverksamhet kan du validera din kompetens, kontakta  Vägledningscentrum i Falun.

Ansökan

Är du folkbokförd i Falun kommun ansöker du till våra utbildningar och kurser via kommunens ansökan senast angiven sista ansökningsdag. Det är alltid din hemkommun som beviljar din studieplats.

Läs mer om ansökan

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Falun kommun. Lärarledd undervisning sker i vår utbildningslokal på Åsgatan 15 i Falun.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Falun UtbildningsCenter
Åsgatan 15
791 71 Falun
023-777 870
falun@kui.se

Kurser

Kurser, 1100 poäng

Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Ungdomskulturer
SOIUNG0
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Gymnasiearbete Barn och fritid
GYARBF
100 poäng

Ansökan i Falun