Barn- och fritidsutbildningen Falun

Vill du arbeta med barn och ungdomar? Barn- och fritidsutbildningen är en yrkesutbildning som ger dig kompetens att arbeta inom förskola eller fritidsverksamhet. Du får en bred grund med varierande möjliga yrkesroller såsom barnskötare, elevassistent, boendestödjare eller personlig assistent för barn och ungdomar. Utbildningen är även en bra utgångspunkt för dig som vill vidareutbilda dig på högskola till exempelvis förskollärare. Lärarledd undervisning på Åsgatan 15 i Falun (från 1 augusti 2017).

Barn- och fritidsutbildningen Falun

Antal poäng: 1100 poäng
Utbildningens längd: ca 48 veckor
Studieformer: Klassrum/flex, Distans
Utbildningslokal fr.o.m. 1 aug: Åsgatan 15 i Falun
Kommande studiestarter och ansökan ››

Studieformer

Klassrum/flex
Individuellt anpassade studier (IAS). Du studerar i din egen takt med lärarstöd som passar dig. Du kan antingen välja att läsa i klassrum där du läser i grupp på skolan och en del uppgifter gör du hemma och lämnar in på vår lärplattform. Eller så kan du välja att läsa på flex där du i större utsträckning studerar på egen hand med stöd av lärplatt-formen och av lärare som du träffar på schemalagda tider.

Distans
Egna studier i webbaserad lärplattform med stöd av lärare i lärplattform. Du behöver komma till skolan för vissa obligatoriska övningar och examination.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Innehåll

Du får grundläggande kunskaper om hur människor lär, utvecklas och socialiseras i samhället. Du får även grundläggande kunskaper om pedagogiskt arbete och pedagogiska verksamheter. Du får planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika barn- och ungdomsaktiviteter.

Gymnasiearbete 100 poäng

Gymnasiearbete ingår för alla som inte har läst det tidigare. För vidare upplysning, kontakta Vägledningscentrum hos Falun kommun.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Kurskostnader

Du har möjlighet att låna kurslitteratur under utbildningen.

Validering

Om du har en påbörjad utbildning från gymnasiet eller om du på annat sätt har erfarenhet inom området, kontakta då Vägledningscentrum i Falun. Läs mer om validering ››

Ansökan

Är du folkbokförd i Falun kommun ansöker du till våra utbildningar och kurser via kommunens ansökan senast angiven sista ansökningsdag. Det är alltid din hemkommun som beviljar din studieplats.

Läs mer om ansökan

Kontakta skolan

KompetensUtvecklingsInstitutet Falun
Utbildningslokal: Åsgatan 15, Falun (från 1/8)
Postadress: S:t Olofsgatan 9, 753 21 Uppsala
Telefon: 018-474 88 80
E-post: falun@kui.se

Kurser

Gemensamma kurser, 500 poäng

Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S
100 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Ungdomskulturer
SOIUNG0
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Gymnasiearbete Barn och fritid
GYARBF
100 poäng