Barnskötare Elevassistent Katrineholm

Denna yrkesutbildning ger dig kompetens att arbeta med barn och unga inom förskola, skola eller fritidsverksamhet. Efter avslutad utbildning har du behörighet att arbeta som barnskötare eller elevassistent. Du läser på distans kombinerat med handledning av lärare på plats i Katrineholm. Du möts av engagerade lärare med pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet inom barn och fritid. Välkommen med din ansökan!

Fakta

Barnskötare Elevassistent Katrineholm
Kurspoäng:
 1500 poäng
Längd: 75 veckor fördelat på tre perioder
Studieform: Distans med handledning
Studietakt: Heltid
Ansökan: Kommande studiestarter och ansökan ››

Omfattning

Hela utbildningen Barnskötare Elevassistent Katrineholm består av 1500 poäng. Gymnasiearbete om 100 poäng ingår i din utbildning och har en tydlig koppling till yrkesområdet.

Upplägg

Utbildningen Barnskötare Elevassistent Katrineholm genomförs på heltid. Du behöver studera 40 timmar i veckan för att klara studierna. Programfördjupning väljer du när du har kommit en bit in i din utbildning. Du väljer en fördjupning för att få kompetens att arbeta som Barnskötare eller Elevassistent.

Barnskötare
Som barnskötare jobbar du med att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse i förskolan. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i jobbet. Som barnskötare hjälper du barnen praktiskt på många sätt, med exempelvis matning, sagoläsning, toalettbesök, utelek och tröst till ledsna barn. Fler och fler förskolor efterfrågar utbildade förskollärare i första hand, men eftersom antalet barn i förskolan fortsatt kommer att öka och antalet utbildade förskollärare att minska så kommer många barnskötare att behöva anställas.

Elevassistent
Som elevassistent hjälper du elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen i skolan. Det kan handla om att du hjälper elever hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. Dina arbetsuppgifter kan variera mycket beroende på vilken elev du arbetar med.

Studieform Distans med handledning

Du studerar på egen hand i vår webbaserade lärplattform och deltar i öppen studieverkstad på plats i Katrineholm för handledning av lärare. Obligatoriska praktiska övningar samt examination genomförs på plats i Katrineholm.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden?Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Ansökan

Är du folkbokförd i Katrineholms eller Vingåkers kommun ansöker du till våra utbildningar genom Viadidakt senast sista ansökningsdag.

Ansökan Katrineholm Ansökan Vingåker

Kontakta skolan

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildning på uppdrag av samtliga kommuner i Sörmlands län. Vi har ett utbildningscenter placerat centralt i Eskilstuna. I Katrineholm har vi dessutom en utbildningslokal där lärarledd undervisning och studieverkstad genomförs för dig som studerar via Katrineholm och Vingåkers kommun.

Utbildningslokal: Vita huset, Drottningg. 18, 641 30 Katrineholm

E-post: katrineholm@kui.se
Telefon: 016-15 54 30

Postadress: KompetensUtvecklingsInstitutet, Eskilstuna UtbildningsCenter, Gamla Tullgatan 1, 632 20 Eskilstuna

Kurser

Kurser

Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng
Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Gymnasiearbete Barn och fritid
GYARBF
100 poäng