Barn- och fritidsutbildningen i Katrineholm/Vingåker

Vill du arbeta med barn och ungdomar inom förskola och fritidsverksamhet? Satsa på Barn- och fritidsutbildningen i Katrineholm/Vingåker som ger dig en bred grund och en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig. Du får kompetens att arbeta som barnskötare eller elevassistent. Lärarledd undervisning och öppen studieverkstad genomförs i Katrineholm. Välj en studieform som passar dig.

Fakta

Kurspoäng: 1500 poäng
Längd: 75 veckor fördelat på tre perioder
Studieformer: Klassrum eller Distans med handledning
Utbildningslokal: Viadidakt, Vita huset, Drottninggatan 18, Katrineholm

Ladda ned infoblad (pdf uppdaterat 1/2-18) ››
Kommande studiestarter och ansökan ››

Omfattning

Hela utbildningen består av 1500 poäng. Gymnasiearbete om 100 poäng ingår i din utbildning och har en tydlig koppling till yrkesområdet.

Studieformer

Klassrum
Du deltar i lärarledd undervisning i grupp 2-4 dagar/vecka på plats i Katrineholm. Övriga dagar i veckan studerar du på egen hand, till exempel via vår webbaserade lärplattform. Du har också möjlighet att delta i öppen studieverkstad på plats i Katrineholm. där du kan få handledning av lärare.

Distans med handledning
Du studerar på egen hand i vår webbaserade lärplattform och deltar i öppen studieverkstad på plats i Katrineholm för handledning av lärare. Obligatoriska praktiska övningar samt examination genomförs på plats i Katrineholm.

Yrkeskompetens

Barn- och fritidsutbildningen ger dig kompetens att arbeta som barnskötare eller elevassistent.

att-komma-till-tals-forskola-barn-samtal_616x230px

Som barnskötare jobbar du med att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse i förskolan. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i jobbet. Som barnskötare hjälper du barnen praktiskt på många sätt, med exempelvis matning, sagoläsning, toalettbesök, utelek och tröst till ledsna barn. Fler och fler förskolor efterfrågar utbildade förskollärare i första hand, men eftersom antalet barn i förskolan fortsatt kommer att öka och antalet utbildade förskollärare att minska så kommer många barnskötare att behöva anställas.

elev-assistant_XSmall

Som elevassistent hjälper du elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen i skolan. Det kan handla om att du hjälper elever hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. Dina arbetsuppgifter kan variera mycket beroende på vilken elev du arbetar med.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden?Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Ansökan

Är du folkbokförd i Katrineholms eller Vingåkers kommun ansöker du till våra utbildningar genom Viadidakt senast sista ansökningsdag.

Ansökan Katrineholm Ansökan Vingåker

Kontakta skolan

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildning på uppdrag av Katrineholm och Vingåkers kommun. Lärarledd undervisning och studieverkstad genomförs på plats i Katrineholm.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Utbildningslokal: Vita huset, Drottninggatan 18, 641 30 Katrineholm
Telefon: 021-475 20 30
Postadress: Gamla Tullgatan 1, 632 20 Eskilstuna

Kurser

Nivå 1, 500 poäng

Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng

Nivå 2, 500 poäng

Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S
100 poäng
Naturguidning 1
NAGNAT01
100 poäng

Nivå 3, 500 poäng

Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Dramapedagogik
PEGDRA0
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng

Ansökan i Katrineholm

Studiestart: 13 aug 2018