Barn och fritid yrkesutbildning Kil

Barn- och fritidsutbildningen i Kil är en gymnasial distansutbildning för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom förskola, skola och fritidsverksamhet. Efter avslutad utbildning har du kompetens att arbeta som barnskötare, elevassistent eller som personlig assistent, stödassistent för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Barn och fritid yrkesutbildning Kil

Omfattning: 1500 poäng
Studieformer: Distans
Utbildningens längd: 75 veckor
APL: 3 tillfällen under utbildningen
Ansökan: Kontinuerlig antagning. Läs mer om ansökan ››

Omfattning

A-nivå
Du läser 500 poäng grundläggande kurser inom barn och fritid. APL (praktik) ingår. Du övar praktiskt på ledarskap och kommunikation. Du får även planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika barn- och ungdomsaktiviteter samt hälsofrämjande aktiviteter

B+C-nivå
Du läser 1000 poäng fördjupande kurser inom en inriktning du vill specialisera dig inom. APL (praktik) ingår vid två tillfällen.

Studieform

Distans
Barn- och fritidsutbildningen i Kil erbjuds enbart på distans. Distansstudier innebär att du arbetar mestadels självständigt i vår webbaserade lärplattform, där du kommunicerar med dina lärare, lämnar in uppgifter och hittar material som hör till kurserna. Vissa obligatoriska praktiska moment samt kursexaminationer genomförs på plats i Kil. I vissa kurser ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL) vilket genomförs på en arbetsplats.

Inriktningar till B- och C-nivå

Du väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom.

Pedagogiskt arbete
Denna inrikting ger dig kompetens att arbeta som barnskötare. Då arbetar du oftast på en förskola där du ansvarar för barnen tillsammans med förskollärarna. Din uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse. Att hålla kontakten med föräldrarna är en viktig del av arbetet. Du kan arbeta på en kommunal eller privat förskola, men det kan också vara på ett föräldrakooperativ där barnens föräldrar deltar i drift och verksamhet. Som barnskötare kan man också arbeta i sitt eget hem. Då kallas verksamheten familjedaghem och personalen kallas dagbarnvårdare.Denna inrikting ger dig även kompetens att arbeta som elevassistent. Då arbetar i skolan och hjälper elever som behöver extra stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan handa om exempelvis läs- och skrivsvårigheter, psykosociala svårigheter eller olika typer av koncentrationssvårigheter. Arbetsuppgifterna kan variera mycke och det gör arbetet omväxlande.

Socialt arbete & funktionsnedsättning
Denna inrikting ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent eller stödassistent för barn och ungdomar. Du arbetar för en individ i dennes vardagsmiljö. Det kan vara på en arbetsplats, i skolan eller i hemmet. Brukarna är barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning, till exempel rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättningar eller en intellektuell funktionsnedsättning.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik) är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du genomför din APL på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Praktiska övningar

Barn- och fritidsutbildningen i Kil kombinerar teori och praktiskt lärande vilket gör dig väl förberedd inför ditt kommande yrkesliv. Praktiska övningar genomför du på plats i Kil.

Betyg

Alla kurser ger ett nationellt gångbart betyg. Du erbjuds också att genomföra ett gymnasiearbete, vilket krävs för en gymnasieexamen.

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden? Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser från hela vårt kursutbud för att fördjupa, bredda eller komplettera din kompetens. Om du vill rikta din utbildning mot området fritid och hälsa kan du välja att byta ut någon eller några kurser mot kurser inom fritid och hälsa. Se hela vårt kursutbud ››

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Ansökan

Är du folkbokförd i Kils kommun ansöker du till Barn- och fritidsutbildningen i Kil genom att kontakta kommunen. Vi har kontinuerlig antagning.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta KompetensUtvecklingsInstitutet, KUI

Telefon 070-757 23 08
E-post vuxenutbildning@kui.se


Arbetsmarknaden

Barnskötare
Arbetsförmedlingen bedömer att barnskötare har goda möjligheter till arbete under det närmaste året. Möjligheterna till arbete varierar dock mellan olika delar av landet. Tillgången på barnskötare förväntas inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan. Detta beror bland annat på att antalet barn i förskoleålder har ökat samt att barnskötare anställs för att täcka upp för den stora bristen på förskollärare.
Elevassistenter
Arbetsförmedlingen bedömer att elevassistenter möter en arbetsmarknad i balans det närmaste året. Detta innebär att det finns ungefär lika många jobb att söka som det finns personer som kan ta dessa jobb. Möjligheterna till arbete varierar dock mellan olika delar av landet. Efterfrågan påverkas av vilka satsningar på elevstöd som kommunerna prioriterar, liksom av vilka insatser som görs för att avlasta den ansvarige läraren.
Arbetsförmedlingen
*Källa: Yrkesregistret 2015, SCB

Kurser

A-nivå, 500 poäng grundläggande kurser

Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S
100 poäng

B-nivå, 500 poäng Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Naturguidning 1
NAGNAT01
100 poäng

B-nivå, 500 poäng Socialt arbete/Funktionsnedsättning

Socialt arbete
SOCSOI0
200 poäng
Sociologi
SOISOO0
100 poäng
Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng

C-nivå, 500 poäng Pedagogiskt arbete

Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Dramapedagogik
PEGDRA0
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng

C-nivå, 500 poäng Socialt arbete/Funktionsnedsättning

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Kost och hälsa
HALKOC0
100 poäng