Barn- och fritidsutbildningen Linköping

Vill du arbeta med barn och ungdomars utveckling inom förskola eller fritidsverksamhet? Satsa på Barn- och fritidsutbildningen i Linköping som ger dig en bred grund och en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig. Du får kompetens att arbeta som barnskötare, elevassistent, stödassistent, boendestödjare eller personlig assistent för barn och ungdomar.

Fakta

Omfattning: 1 500 poäng
Studieformer: Dag – närundervisning, Distansundervisning
Utbildningens längd: 3 terminer
Utbildningslokal: Tanneforsgatan 8 centralt i Linköping
Kommande studiestarter och ansökan ››

Omfattning

Barn- och fritidsutbildningen Linköping består av 1500 poäng och motsvarar tre terminer heltidsstudier. Nivå A består av grundläggande kurser som alla läser. Till nivå B och C väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom. Du erbjuds också att genomföra ett gymnasiearbete inom barn och fritid.

Nivå A – grundläggande kurser, 500 poäng
Nivå B – inriktning 500 poäng
Nivå C – fördjupad inriktning, 500 poäng

Våra studieformer

Dag – Närundervisning
Du deltar i lärarledda, schemalagda lektioner på Linköping UtbildningsCenter. Övriga dagar studerar du på egen hand, till exempel via vår webbaserade lärplattform eller i öppen studieverkstad där du kan få handledning av lärare.  I vissa kurser ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL) vilket genomförs på en arbetsplats.

Distansundervisning
Du arbetar självständigt i vår webbaserade lärplattform. Du är också välkommen till öppen studieverkstad, där du kan få handledning av lärare. Vissa obligatoriska praktiska övningar samt kursexamination genomförs på Linköping UtbildningsCenter. I vissa kurser ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL) vilket genomförs på en arbetsplats.

Flexibla studier
Du arbetar mestadels självständigt i vår webbaserade lärplattform. Du är också välkommen att delta på föreläsningar och öppen studieverkstad där du kan få handledning av lärare. Vissa obligatoriska praktiska övningar samt kursexamination genomförs på Linköping UtbildningsCenter. I vissa kurser ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL) vilket genomförs på en arbetsplats.

Kurspaket

A-nivå
A-nivå består av gemensamma kurser som alla läser. Du får grundläggande kunskaper om hur människor lär, utvecklas och socialiseras i samhället. I kursen Pedagogiskt ledarskap ingår APL (praktik) 4-5 veckor.

B+C-nivå
Till B+C-nivå får du specialiserade kunskaper inom den inriktning du valt. I kurserna Pedagogiskt arbete, Pedagogiska teorier och praktiker, Socialt arbete och Specialpedagogik 2  ingår APL (praktik) 4-5 veckors.

Inriktningar C-nivå

barnskotare_616x230px

Pedagogiskt arbete

Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som barnskötare eller elevassistent. Som barnskötare arbetar du på en kommunal eller privat förskola. Där ansvarar du för barnen tillsammans med förskollärarna. Din uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vardag medan deras föräldrar arbetar. Att leka och ge omsorg både inomhus och utomhus är viktiga delar av jobbet. Som elevassistent arbetar du med att hjälpa elever som behöver extra stöd för att kunna följa med i undervisningen. Detta är ett omväxlande arbete med varierande arbetsuppgifter. Det kan till exempel handla om hjälp att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Socialt arbete & funktionsnedsättning

Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent, vårdare eller boendestödjare för barn och ungdomar. Du arbetar för en individ i dennes vardagsmiljö. Det kan vara på en arbetsplats, i skolan eller i hemmet. Brukarna är barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning, till exempel rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättningar eller en intellektuell funktionsnedsättning.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

I vissa kurser ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL), det som man till vardags kallar praktik. Den är en naturlig del av din yrkesutbildning, men du genomför den på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser från hela vårt kursutbud (se sista sidan) för att till exempel fördjupa eller komplettera din kompetens. Se hela vårt kursutbud ››

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden? Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Ansökan

Är du folkbokförd i Linköpings kommun gör du din ansökan till våra utbildningar via Jobb- och kunskapstorget i Linköping senast sista ansökningsdag.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet
Linköping UtbildningsCenter
Tanneforsgatan 8
582 24 Linköping
013-474 20 40
linkoping@kui.se

Läs mer om Linköping UtbildningsCenter

Kurser

A-nivå, Gemensamma kurser

Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng

B-nivå, Inriktning Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S
100 poäng
Naturguidning 1
NAGNAT01
100 poäng

C-nivå, Pedagogiskt arbete

Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Dramapedagogik
PEGDRA0
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng

B-nivå, Socialt arbete/Funktionsnedsättning

Socialt arbete
SOCSOI0
200 poäng
Sociologi
SOISOO0
100 poäng
Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng

C-nivå, Socialt arbete/Funktionsnedsättning

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Kost och hälsa
HALKOC0
100 poäng

Ansökningsperioder Komvux i Linköping

Kursstart: 15 jan 2018