Barnskötare yrkesutbildning Linköping

Barnskötare yrkesutbildning Linköping är en gymnasial utbildning för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom förskola och fritidsverksamhet. Efter avslutad utbildning har du kompetens och behörighet att arbeta som barnskötare och du får även en bra utgångspunkt inför vidare studier till exempelvis förskollärare.

Fakta

På KUI Linköping arbetar engagerade lärare med både pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet. Vi anpassar studierna efter din livssituation om du till exempel vill kombinera arbete med studier. Vi erbjuder även validering för dig som redan har yrkeskompetens. Välkommen med din ansökan till Barnskötare yrkesutbildning Linköping!

Omfattning: 1500 poäng
Studieformer: Dag, Distans, Flex
Utbildningens längd: 3 terminer (75 veckor)
Utbildningslokal: Tanneforsgatan 8 centralt i Linköping
Ansökan: Kontinuerlig antagning
Kommande studiestarter och ansökan ››

Omfattning

A-nivå
Du läser 500 poäng grundläggande kurser inom barn och fritid. APL (praktik) ingår. Du övar praktiskt på ledarskap och kommunikation. Du får även planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika barn- och ungdomsaktiviteter samt hälsofrämjande aktiviteter

B+C-nivå
Du läser 1000 poäng fördjupande kurser inom inriktningen Pedagogiskt arbete. APL (praktik) ingår vid två tillfällen.

Våra studieformer

Dag – Närundervisning
Du deltar i lärarledda, schemalagda lektioner på Linköping UtbildningsCenter. Övriga dagar studerar du på egen hand, till exempel via vår webbaserade lärplattform eller i öppen studieverkstad där du kan få handledning av lärare. I vissa kurser ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL) vilket genomförs på en arbetsplats.

Distansundervisning
Du arbetar självständigt i vår webbaserade lärplattform. Du är också välkommen till öppen studieverkstad, där du kan få handledning av lärare. Vissa obligatoriska praktiska övningar samt kursexaminationer genomförs på Linköping UtbildningsCenter. I vissa kurser ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL) vilket genomförs på en arbetsplats.

Flexibla studier
Du arbetar mestadels självständigt i vår webbaserade lärplattform. Du är också välkommen att delta på föreläsningar och öppen studieverkstad där du kan få handledning av lärare. Vissa obligatoriska praktiska övningar samt kursexaminationer genomförs på Linköping UtbildningsCenter. I vissa kurser ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL) vilket genomförs på en arbetsplats.

Yrkeskompetens

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som barnskötare. Då arbetar du oftast på en förskola där du ansvarar för barnen tillsammans med förskollärarna. Din uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse. Att hålla kontakten med föräldrarna är en viktig del av arbetet. Du kan arbeta på en kommunal eller privat förskola, men det kan också vara på ett föräldrakooperativ där barnens föräldrar deltar i drift och verksamhet. Som barnskötare kan man också arbeta i sitt eget hem. Då kallas verksamheten familjedaghem och personalen kallas dagbarnvårdare.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik) är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du genomför din APL på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Praktiska övningar

Våra utbildningar kombinerar teori och praktiskt lärande vilket gör dig väl förberedd inför ditt kommande yrkesliv.

Betyg

Alla kurser ger ett nationellt gångbart betyg. Du erbjuds också att genomföra ett gymnasiearbete, vilket krävs för en gymnasieexamen.

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden? Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser från hela vårt kursutbud för att fördjupa, bredda eller komplettera din kompetens. Om du vill rikta din utbildning mot området fritid och hälsa kan du välja att byta ut någon eller några kurser mot kurser inom fritid och hälsa. Se hela vårt kursutbud ››

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Ansökan

Är du folkbokförd i Linköpings kommun gör du din ansökan till våra utbildningar via Jobb- och kunskapstorget i Linköping. Kontinuerlig antagning – det går alltså att söka under hela året.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet
Linköping UtbildningsCenter
Tanneforsgatan 8
582 24 Linköping
013-474 20 40
linkoping@kui.se

Läs mer om Linköping UtbildningsCenter

Vad säger lärare och elever?

Kurser

A-nivå, 500 poäng grundläggande kurser

Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S
100 poäng

B-nivå, 500 poäng Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Naturguidning 1
NAGNAT01
100 poäng

C-nivå, 500 poäng Pedagogiskt arbete

Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Dramapedagogik
PEGDRA0
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng

Ansökan i Markaryd

Studiestart: 19 aug 2019