Barn- och fritidsutbildningen Sandviken

Barn- och fritidsutbildningen Sandviken är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta (eller redan arbetar) inom förskola eller fritidsverksamhet. Du får en bred grund med varierande möjliga yrkesroller såsom barnskötare, elevassistent eller personlig assistent för barn och ungdomar. Utbildningen är en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig på högskola till exempelvis förskollärare.

Fakta

Kurspoäng: 1500 poäng
Studieformer: Distans
Utbildningens längd: Individuellt
Kommande studiestarter och ansökan ››

Omfattning

Barn- och fritidsutbildningen Sandviken består av 1500 poäng. Nivå A+B består av gemensamma kurser som alla läser. Till nivå C väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom; Pedagogiskt arbete eller Socialt arbete/funktionsnedsättning.

Studieform

Distans
Barn- och fritidsutbildningen Sandviken erbjuds enbart på distans. Distansstudier innebär att du arbetar mestadels självständigt i vår webbaserade lärplattform, där du kommunicerar med dina lärare, lämnar in uppgifter och hittar material som hör till kurserna. Vissa obligatoriska praktiska moment samt slutskrivning genomförs på plats i Sandviken vid ca 1 tillfälle per månad alternativt vid Falun UtbildningsCenter. I vissa kurser ingår även praktik på en arbetsplats (APL).

Inriktningar C-nivå

Pedagogiskt arbete
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som barnskötare i förskolan eller som elevassistent i skolan.

  • Som barnskötare arbetar du på en kommunal eller privat förskola. Där ansvarar du för barnen tillsammans med förskollärarna. Din uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vardag medan deras föräldrar arbetar. Att leka och ge omsorg både inomhus och utomhus är viktiga delar av jobbet.
  • Som elevassistent arbetar du i skolan och hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Arbetsuppgifterna kan variera mycket vilket gör arbetet omväxlande. Det kan till exempel handla om hjälp att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar

Socialt arbete/funktionsnedsättning
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent, vårdare eller boendestödjare för barn och ungdomar.

  • Som personlig assistent kan du arbeta med barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning, i dennes vardagsmiljö. Det kan vara på en arbetsplats, i skolan eller i hemmet.
  • Som vårdare kan du arbeta med barn och unga som har en funktionsnedsättning på ett korttidshem. Du arbetar med dagliga uppgifter som förekommer i ett hem där det finns barn.
  • Som boendestödjare kan du arbeta med att stödja och aktivera barn och unga på boende för ensamkommande barn och ungdomar, barn- och ungdomsboende, gruppbostad eller serviceboende.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

I vissa kurser ingår Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Praktiken genomförs på en arbetsplats och är en naturlig del i din yrkesutbildning. Under praktiken får du testa dina kunskaper i ett praktiskt sammanhang. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att skapa nätverk i din framtida yrkesroll, vilket kan öka dina chanser till ett arbete efter dina studier.

Belastningsregister

För sökande elever till Barn- och fritidsutbildningen är det ett krav att utdraget ur belastningsregistret är blankt.

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser från alla våra utbildningar för att till exempel fördjupa eller komplettera din kompetens. Då söker du varje kurs för sig. Se hela vårt kursutbud ››

Goda chanser till jobb

Efterfrågan på personal inom pedagogiskt arbete som exempelvis barnskötare och elevassistenter ökar de närmaste tio åren. Visserligen efterfrågar barnomsorgen i första hand förskollärare men bristen på förskollärare är mycket stor vilket gör att barnskötare får jobb. Samtidigt ökar behoven eftersom antalet barn i förskoleåldrarna är många. Befolkningstillväxten gör att många nya förskolor kommer att öppna under de kommande tio åren.

Efterfrågan på personal inom socialt arbete och funktionsnedsättning förväntas öka under de närmaste tio åren vilket gör att möjligheterna till arbete är goda. Det finns olika titlar för dessa arbetsuppgifter; personlig assistent, boendestödjare, stödassistent, boendeassistent, habiliteringsassistent, ledsagare och vårdare.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Validering

Du som redan har relevant och färsk yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra utbildningsområden kan validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så du inte behöver läsa det du redan kan. Det är en bra möjlighet för dig som snabbare vill få en formell kompetens. Läs mer om validering ››

Ansökan

Du ansöker till våra utbildningar genom att kontakta Centrum för Vuxnas lärande (CVL) i Sandviken
Besöksadress: Skogsfruvägen 51
Telefon: 026-24 19 00
E-post: vux@sandviken.se

Läs mer om ansökan

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet
Falun UtbildningsCenter
Gruvgatan 2, plan 5
791 62 Falun
023-777 870
falun@kui.se

Läs mer om Falun UtbildningsCenter

Kurser

Steg 1 — Gemensamma kurser, 500 poäng

Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng

Steg 2 — Gemensamma kurser, 500 poäng

Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Ungdomskulturer
SOIUNG0
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng

Nivå C — Pedagogiskt arbete, 500 poäng

Dramapedagogik
PEGDRA0
100 poäng
Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng

Nivå C — Socialt arbete/funktionsnedsättning, 500 poäng

Sociologi
SOISOO0
100 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialt arbete
SOCSOI0
200 poäng
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng