Barnskötarutbildning Stockholm

Vill du arbeta med barn och ungas utveckling inom förskola, skola och fritidsverksamhet? Barnskötarutbildning Stockholm ger dig formell kompetens (betyg) att arbeta som barnskötare eller elevassistent. Utbildningen ger dig kunskaper om bland annat pedagogik, skapande verksamhet, specialpedagogik och om barns lärande och växande. Du får lära dig att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika barn- och ungdomsaktiviteter. Du får även en bred grund och en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig.

Barnskötarutbildning Stockholm

Barnskötarutbildning Stockholm vänder sig till dig som vill arbeta som med barn och unga i förskola eller skola och fritidsverksamhet. Du väljer en studieform som passar dig. På KUI möts du av engagerade lärare med gedigen yrkeserfarenhet och pedagogisk kompetens som vill att du ska lyckas med dina studier. Våra utbildningscenter finns centralt i Stockholm – på Medborgarplatsen och Fridhemsplan. Arbetar du redan inom dessa verksamheter men saknar formell kompetens kan vi erbjuda validering.

Omfattning: 1300 poäng
Utbildningens längd: 60 veckor
Studieformer: Klassrum, Distans, Lärling
APL (praktik): 12 veckor (fördelat på 3 perioder)

Ansökan Öppna hus och Sökstugor

Förkunskaper

Grundskola alternativt svenska/svenska som andraspråk grundläggande eller motsvarande.

Omfattning

Kurspaket A+B-nivå
Grundläggande kurser, 900 poäng, 40 veckor
APL (praktik) 8 veckor fördelat på 2 perioder

Kurspaket C-nivå
Inriktning 400 poäng, 20 veckor
APL (praktik) 4 veckor

Välj en studieform som passar dig

Klassrum
Klassrumsundervisning passar dig som tycker att ett ämne är svårt, behöver hjälp att strukturera dina studier och vill ha stöd av lärare och kurskamrater. Du deltar i lärarledda, schemalagda lektioner i skolan cirka 2–3 dagar i veckan. Övriga dagar studerar du via vår webbaserade lärplattform eller i öppen studieverkstad där du kan få handledning och stöd av lärare och specialpedagog. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen och den genomför du på en arbetsplats.

Distans
Distansstudier passar dig som tänkt kombinera dina studier med annan aktivitet under dagtid. Du arbetar självständigt i vår webbaserade lärplattform. Du är välkommen till öppen studieverkstad på skolan där du får handledning och stöd av lärare och specialpedagog. Vissa obligatoriska praktiska övningar samt examination genomförs på skolan. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen och den genomför du på en arbetsplats.

Lärling
Lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Utbildningen inleds med orienteringskurs 2 veckor. Därefter är du 4 dagar/vecka på en arbetsplats och 1 dag/vecka på skolan för teoretisk undervisning. Lärlingsutbildning har två starter per år; januari och augusti. Läs mer om Barn och Fritid Lärlingsutbildning ››

OBS! Valet av studieform kan variera beroende på vilken kommun du bor i. I webbansökan hos kommunen kan du se vilka studieformer du kan välja mellan.

Välj inriktning – barnskötare eller elevassistent

I din utbildning ska du till C-nivån välja en av nedanstående inriktningar.

Inriktning Barnskötare
Du får formell kompetens att arbeta som barnskötare inom förskolan eller andra pedagogiska verksamheter. Som barnskötare arbetar du med att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse i förskolan. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i jobbet. Som barnskötare hjälper du barnen praktiskt på många sätt, med exempelvis matning, sagoläsning, toalettbesök, utelek och tröst till ledsna barn. I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna.

Inriktning Elevassistent
Du får formell kompetens att arbeta som elevassistent inom skolan. Som elevassistent arbetar du med barn och ungdomar som behöver extra stöd i skolan. Du hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan handla om att du hjälper elever hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. Dina arbetsuppgifter kan variera mycket beroende på vilken elev du arbetar med. Elevassistenter arbetar inom skolan alternativt på särskolor eller specialskolor.

APL – arbetsplatsförlagt lärande ingår

APL, arbetsplatsförlagt lärande på en arbetsplats 12 veckor fördelat på 3 tillfällen ingår i utbildningen. Praktiken ger dig möjlighet att pröva dina teoretiska kunskaper i yrkeslivet. Du får arbetslivserfarenhet vilket ökar dina chanser till arbete. Tänk på att praktikplatsen kräver ett utdrag från belastningsregistret som är blankt.

Praktiska övningar gör dig förberedd

I vissa kurser ingår obligatoriska praktiska moment som du genomför på ditt UtbildningsCenter (även om du läser på distans). Vi har skapanderum och material för praktiska övningar inom barn och fritid. Det är viktigt att kombinera både teori och praktiska övningar för att vara väl förberedd inför sitt framtida yrkesliv. Det är roligt att lära och öva tillsammans även när man läser på distans!

Validering för dig som har yrkeserfarenhet

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra utbildningsområden kan du validera din kompetens. En kurs för dig som arbetat länge inom barnomsorg men saknar dokumentation på vad du kan. I tre veckor kommer du att få beskriva och kartlägga dina yrkeskunskaper. Kartläggningen syftar till att beskriva och bedöma samt eventuellt validera kursmål från Barn- och fritidsprogrammet. Detta kan leda till en förkortad studietid.

Kontakta oss om du vill veta mer. Kontaktuppgifter längst ned på sidan. Läs mer om validering ››

Läs enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser ur hela vårt kursutbud för att komplettera, fördjupa eller bredda din kompetens. Se hela vårt kursutbud ››

Slutbetyg

För att få gymnasieexamen (slutbetyg) finns möjlighet att komplettera med gymnasiearbete, en större självständig uppgift om 100 poäng.

Ansökan

Du ansöker till våra utbildningar och kurser via vuxenutbildningen i din kommun där du är folkbokförd. Klicka på knappen ”Ansökan” för mer information om hur du söker i just din kommun. Behöver du hjälp med ansökan har vi sökstugor och öppet hus inför alla sökperioder.

Öppna hus och Sökstugor Ansökan

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) ›› 

Inspiration

Se filmen där lärare och elever berättar om erfarenheter och upplevelser från utbildningen.

Arbetsmarknad Barnskötare, Elevassistent

Barnskötare
Arbetsförmedlingen bedömer att barnskötare har goda möjligheter till arbete under det närmaste året. Möjligheterna till arbete varierar dock mellan olika delar av landet. Tillgången på barnskötare förväntas inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan. Detta beror bland annat på att antalet barn i förskoleålder har ökat samt att barnskötare anställs för att täcka upp för den stora bristen på förskollärare.

Elevassistenter
Arbetsförmedlingen bedömer att elevassistenter möter en arbetsmarknad i balans det närmaste året. Detta innebär att det finns ungefär lika många jobb att söka som det finns personer som kan ta dessa jobb. Möjligheterna till arbete varierar dock mellan olika delar av landet. Efterfrågan påverkas av vilka satsningar på elevstöd som kommunerna prioriterar, liksom av vilka insatser som görs för att avlasta den ansvarige läraren.

Arbetsförmedlingen
*Källa: Yrkesregistret 2015, SCB

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Medborgarplatsen Fridhemsplan

Kurser

A-nivå, 400 poäng

Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng

B-nivå, 500 poäng

Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng

C-nivå Barnskötare, 400 poäng

Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng

C-nivå Elevassistent, 400 poäng

Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng

Ansökan i Danderyd

Sista ansökan: 9 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 18 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Huddinge

Studiestart: 5 aug 2019
Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Järfälla

Sista ansökan: 9 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 18 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Lidingö

Sista ansökan: 3 feb 2019 Studiestart: 18 mar 2019
Sista ansökan: 14 apr 2019 Studiestart: 27 maj 2019

Ansökan i Nacka

Studiestart: 18 mar 2019
Studiestart: 5 aug 2019
Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Norrtälje

Sista ansökan: 10 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 19 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Nykvarn

Sista ansökan: 9 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 18 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Sigtuna

Sista ansökan: 9 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 18 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Sollentuna

Sista ansökan: 9 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 18 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Solna

Sista ansökan: 9 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 18 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Stockholm

Sista ansökan: 9 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 18 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Sundbyberg

Sista ansökan: 3 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 16 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Södertälje

Sista ansökan: 9 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 18 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Täby

Sista ansökan: 9 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 18 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Upplands Väsby

Sista ansökan: 9 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 18 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Upplands-Bro

Sista ansökan: 10 feb 2019 Studiestart: 18 mar 2019
Sista ansökan: 23 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 8 sep 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Vaxholm

Sista ansökan: 9 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 18 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Värmdö

Studiestart: 18 mar 2019
Studiestart: 5 aug 2019
Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Österåker

Sista ansökan: 9 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 18 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019