Barnskötare, Barn- och fritidsutbildningen, Stockholm

Barn- och fritidsutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med barn och ungdomar inom förskola, skola och fritidsverksamhet. Du får en bred grund samt en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig inom området. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som barnskötare, elevassistent eller stödassistent, vårdare, personlig assistent för barn och ungdomar.

Fakta

Barn- och fritidsutbildningen Stockholm
Omfattning:
900 till 1300 poäng
Utbildningens längd: 2-3 terminer (40-60 veckor)
Studieformer: Klassrum, Distans, Lärling
Ansökan: Kommande studiestarter och ansökan ››

Omfattning

Hela Barn- och fritidsutbildningen består av 900 -1300 poäng fördelat på 2-3 nivåer. Varje nivå motsvarar en termins heltidsstudier. APL (praktik) ingår i varje nivå. Efter två terminer är du anställningsbar barnskötare i Stockholm. Det finns möjlighet att komplettera utbildningen med gymnasiearbete.

A-nivå, grundläggande kurser, 400 poäng
B-nivå, grundläggande kurser, 500 poäng
C-nivå, inriktning, fördjupande kurser, 400 poäng

Studieformer

Klassrum
Du deltar i lärarledda, schemalagda lektioner i skolan cirka 2–3 dagar i veckan. Övriga dagar studerar du via vår webbaserade lärplattform eller i öppen studieverkstad där du kan få handledning och stöd av lärare och specialpedagog. I vissa kurser ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) som du genomför på en arbetsplats.

Distans
Du arbetar självständigt i vår webbaserade lärplattform. Du är välkommen till öppen studieverkstad på skolan, där du får handledning och stöd av lärare och specialpedagog. Vissa obligatoriska praktiska övningar samt examination genomförs på skolan. I vissa kurser ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) som du genomför på en arbetsplats.

Lärling
Utbildningen inleds med orienteringskurs 2 veckor. Därefter är du 4 dagar/vecka på en arbetsplats och 1 dag/vecka på skolan för teoretisk undervisning. En perfekt studieform för dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Läs mer om Barn och Fritid Lärlingsutbildning ››

APL – arbetsplatsförlagt lärande

APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik) ingår i varje nivå. När man läser en yrkesutbildning är det mycket viktigt att man som elev får komma ut i verkligheten och omsätta sina kunskaper från skolan. Du genomför din praktik på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Praktiska övningar

I vissa kurser ingår obligatoriska praktiska moment som du genomför på ditt UtbildningsCenter (oavsett studieform). Vi har metodrum för praktiska övningar. Det är viktigt att kombinera både teori och praktiska övningar för att vara väl förberedd inför sitt framtida yrkesliv. Det bra och roligt att träffas, lära och öva tillsammans även när man läser på distans!

Inriktningar C-nivå

barnskotare_616x230px

Pedagogiskt arbete – barnskötare, elevassistent

Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som barnskötare eller elevassistent inom förskola och fritidsverksamhet. Som barnskötare arbetar du oftast på en förskola där du ansvarar för barnen tillsammans med förskollärarna. Som elevassistent arbetar du i skolan och hjälper elever som behöver extra stöd för att kunna följa med i undervisningen.

Socialt arbete och funktionsnedsättning – stödassistent, vårdare

Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent, stödassistent eller vårdare för barn och ungdomar. Du arbetar du för en individ i dennes vardagsmiljö. Det kan vara på en arbetsplats, i skolan eller i hemmet. Brukarna är barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning, till exempel rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättningar eller en intellektuell funktionsnedsättning.

Kurspaket

A+B-nivå (40 veckor)
Du får grundläggande kunskaper om hur människor lär, utvecklas och socialiseras i samhället. Du får även grundläggande kunskaper om pedagogiskt arbete och pedagogiska verksamheter. Du får planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika barn- och ungdomsaktiviteter. APL (praktik) ingår 4-5 veckor/termin.

C-nivå (20 veckor)
Du får fördjupande kunskaper inom den inriktning du valt. APL (praktik) ingår 4-5 veckor.


Kurspaket A+B i webbkataloger hos våra avtalskommuner
Barn och fritid, barnskötare, A+B-nivå (Stockholms stad, Sigtuna, Ekerö, Lidingö, Nacka)
Barnskötare Bas (Solna, Sollentuna, Järfälla, Upplands Väsby, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Danderyd, Österåker)
Barn o fritid, barnskötare A-nivå, Barn o fritid, barnskötare B-nivå (Norrtälje)
BF Barnskötare AB (Värmdö)
Barnskötare A+B-nivå (Sundbyberg)
Barnskötare/Elevassistent A och B-nivå (UpplandsBro)

Kurspaket C-nivå i webbkataloger hos våra avtalskommuner
Barn och fritid, barnskötare C-nivå (Stockholms stad, Sigtuna, Ekerö, Lidingö, Nacka)
Barnskötare Fördjupning (Solna, Sollentuna, Järfälla, Upplands Väsby, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Danderyd, Österåker)
Barn o fritid, barnskötare C-nivå (Norrtälje)
BF Barnskötare C (Värmdö)
Barn o fritid, barnskötare C-nivå (Sundbyberg)


Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra utbildningsområden kan du validera din kompetens. En kurs för dig som arbetat länge inom barnomsorg men saknar dokumentation på vad du kan. I tre veckor kommer du att få beskriva och kartlägga dina yrkeskunskaper. Kartläggningen syftar till att beskriva och bedöma samt eventuellt validera kursmål från Barn- och fritidsprogrammet. Detta kan leda till en förkortad studietid. Läs mer om validering ››

Ansökan Validering – Stockholm stad
Är du folkbokförd i Stocholms stad och vill validera din kunskap inom Barn och fritid söker du kursen Validering ORI11DBF 50 poäng via Stockholms stad webbansökan. Så här ansöker du ››

Ansökan Validering – Solna, Sollentuna, Järfälla, Upplands Väsby, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Danderyd, Österåker, Värmdö, Nacka
Du söker hela utbildningen som vanligt. Kurspaket Barnskötare Bas alternativt kurspaket Barn o Fritid A+B. Vid uppropet meddelar du din lärare att du önskar validera. Så här ansöker du ››

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser ur hela vårt kursutbud för att komplettera, fördjupa eller bredda din kompetens. Se hela vårt kursutbud ››

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ›› 

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra utbildningsområden kan du validera din kompetens. En kurs för dig som arbetat länge inom barnomsorg men saknar dokumentation på vad du kan. I tre veckor kommer du att få beskriva och kartlägga dina yrkeskunskaper. Kartläggningen syftar till att beskriva och bedöma samt eventuellt validera kursmål från Barn- och fritidsprogrammet. Detta kan leda till en förkortad studietid. Läs mer om validering ››

Ansökan Validering – Stockholm stad
Är du folkbokförd i Stocholms stad och vill validera din kunskap inom Barn och fritid söker du kursen Validering ORI11DBF 50 poäng via Stockholms stad webbansökan. Så här ansöker du ››

Ansökan Validering – Solna, Sollentuna, Järfälla, Upplands Väsby, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Danderyd, Österåker, Värmdö, Nacka
Du söker hela utbildningen som vanligt. Kurspaket Barnskötare Bas alternativt kurspaket Barn o Fritid A+B. Vid uppropet meddelar du din lärare att du önskar validera. Så här ansöker du ››

Ansökan

Du ansöker till våra utbildningar och kurser via vuxenutbildningen i din kommun där du är folkbokförd. Klicka på knappen ”Ansökan” för mer information om hur du söker i just din kommun.

Ansökan

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Medborgarplatsen Fridhemsplan

 

Att arbeta med människor är ett berikande arbete, att få vara med och göra skillnad hos barn och ungdomar är fantastiskt!

Kurser

A-nivå, 400 poäng

Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng

B-nivå, 500 poäng

Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng

C-nivå Pedagogiskt arbete, 400 poäng

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Naturguidning 1
NAGNAT01
100 poäng
Dramapedagogik
PEGDRA0
100 poäng

C-nivå Socialt arbete & funktionsnedsättning, 400 poäng

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Sociologi
SOISOO0
100 poäng
Socialt arbete
SOCSOI0
200 poäng

Ansökan i Danderyd

Sista ansökan: 1 apr 2018 Studiestart: 28 maj 2018
Sista ansökan: 10 jun 2018 Studiestart: 6 aug 2018
Sista ansökan: 15 jul 2018 Studiestart: 10 sep 2018
Sista ansökan: 19 aug 2018 Studiestart: 15 okt 2018
Sista ansökan: 23 sep 2018 Studiestart: 19 nov 2018

Ansökan i Ekerö

Studiestart: 6 aug 2018
Studiestart: 15 okt 2018

Ansökan i Järfälla

Sista ansökan: 1 apr 2018 Studiestart: 28 maj 2018

Ansökan i Lidingö

Sista ansökan: 15 apr 2018 Studiestart: 28 maj 2018
Sista ansökan: 17 jun 2018 Studiestart: 6 aug 2018
Sista ansökan: 2 sep 2018 Studiestart: 15 okt 2018

Ansökan i Nacka

Studiestart: 28 maj 2018
Studiestart: 6 aug 2018
Studiestart: 15 okt 2018

Ansökan i Norrtälje

Sista ansökan: 8 apr 2018 Studiestart: 28 maj 2018
Sista ansökan: 11 jun 2018 Studiestart: 6 aug 2018
Sista ansökan: 19 aug 2018 Studiestart: 15 okt 2018

Ansökan i Sigtuna

Sista ansökan: 6 jun 2018 Studiestart: 6 aug 2018
Sista ansökan: 19 aug 2018 Studiestart: 15 okt 2018

Ansökan i Sollentuna

Sista ansökan: 1 apr 2018 Studiestart: 28 maj 2018

Ansökan i Solna

Sista ansökan: 1 apr 2018 Studiestart: 28 maj 2018

Ansökan i Stockholm

Sista ansökan: 1 apr 2018 Studiestart: 28 maj 2018
Sista ansökan: 10 jun 2018 Studiestart: 6 aug 2018
Sista ansökan: 19 aug 2018 Studiestart: 15 okt 2018

Ansökan i Sundbyberg

Sista ansökan: 1 apr 2018 Studiestart: 28 maj 2018
Sista ansökan: 10 jun 2018 Studiestart: 6 aug 2018
Sista ansökan: 19 aug 2018 Studiestart: 15 okt 2018

Ansökan i Täby

Sista ansökan: 1 apr 2018 Studiestart: 28 maj 2018

Ansökan i Upplands Väsby

Sista ansökan: 1 apr 2018 Studiestart: 28 maj 2018

Ansökan i Upplands-Bro

Sista ansökan: 1 apr 2018 Studiestart: 28 maj 2018

Ansökan i Vallentuna

Sista ansökan: 1 apr 2018 Studiestart: 28 maj 2018
Sista ansökan: 10 jun 2018 Studiestart: 6 aug 2018
Sista ansökan: 15 jul 2018 Studiestart: 10 sep 2018
Sista ansökan: 19 aug 2018 Studiestart: 15 okt 2018
Sista ansökan: 23 sep 2018 Studiestart: 19 nov 2018

Ansökan i Vaxholm

Sista ansökan: 1 apr 2018 Studiestart: 28 maj 2018
Sista ansökan: 10 jun 2018 Studiestart: 6 aug 2018
Sista ansökan: 15 jul 2018 Studiestart: 10 sep 2018
Sista ansökan: 19 aug 2018 Studiestart: 15 okt 2018
Sista ansökan: 23 sep 2018 Studiestart: 19 nov 2018

Ansökan i Värmdö

Studiestart: 28 maj 2018
Studiestart: 6 aug 2018
Studiestart: 15 okt 2018

Ansökan i Österåker

Sista ansökan: 1 apr 2018 Studiestart: 28 maj 2018
Sista ansökan: 10 jun 2018 Studiestart: 6 aug 2018
Sista ansökan: 15 jul 2018 Studiestart: 10 sep 2018
Sista ansökan: 19 aug 2018 Studiestart: 15 okt 2018
Sista ansökan: 23 sep 2018 Studiestart: 19 nov 2018