Barn- och fritidsutbildningen Strängnäs

Vill du arbeta med barn och ungdomars utveckling inom förskola eller fritidsverksamhet? Barn- och fritidsutbildningen ger dig kompetens att arbeta som barnskötare, elevassistent, boendestödjare, stödassistent eller personlig assistent för barn och ungdomar. Lärarledd undervisning genomförs på plats i Strängnäs.

Utbildning: Barn- och fritidsutbildningen Strängnäs
Kurspoäng:
 1500 poäng
Studietakt: 100%
Omfattning: 3 veckor orienteringskurs + 75 veckor yrkeskurser
Studieform: Klassrum eller Distans med handledning
Utbildningslokal: Strängnäs vuxenutbildning, Honnörsgatan 1, Campus Strängnäs
Ladda ned infoblad: Infoblad_BF_Strangnas_2017-10-17_webb

Studiestarter och ansökan ››

Förkunskapskrav

Godkänt i svenska/svenska som andraspråk grundläggande

Upplägg

Hela Barn- och fritidsutbildningen omfattar 1500 poäng och inleds med tre veckor orienteringskurs. Därefter läser du yrkeskurser under 75 veckor. APL (praktik) ingår i varje nivå.

Nivå 1, 500 poäng gemensamma kurser
Nivå 2, 500 poäng gemensamma kurser
Nivå 3, 500 poäng fördjupning inom Pedagogiskt arbete eller Socialt arbete/funktionsnedsättning

Studieformer

Klassrum
Du deltar i lärarledd undervisning i grupp 2 dagar/vecka på plats i Strängnäs. Övriga dagar i veckan studerar du på egen hand till exempel via vår webbaserade lärplattform och deltar i lärarledd handledning.

Distans med handledning
Du studerar på egen hand i vår webbaserade lärplattform och erbjuds att delta i lärarledd handledning varje vecka. Obligatoriska praktiska övningar samt examination genomförs på plats i Strängnäs

APL – abetsplatsförlagt lärande

APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik) ingår i varje nivå på en arbetsplats som skolan ordnar. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning där du får komma ut i verkligheten och omsätta sina kunskaper från skolan.  Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Yrkeskompetenser

Som barnskötare arbetar du på en förskola där du tillsammans med förskollärarna ansvarar för att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i jobbet. Du hjälper barnen praktiskt på många sätt, med exempelvis matning, sagoläsning, toalettbesök, utelek och tröst till ledsna barn.

Som elevassistent arbetar du med att hjälp elever som behöver extra stöd för att kunna följa med i undervisningen. Ett omväxlande arbete med varierande arbetsuppgifter. Det kan till exempel handla om hjälp att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Som personlig assistent, vårdare, stödassistent eller boendestödjare arbetar du för en individ. Din centrala uppgift är att vara ett stöd i vardagen, vid olika tider på dygnet, för att personen ska kunna leva som andra. Brukarna är barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning, till exempel rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättningar eller en intellektuell funktionsnedsättning. Arbetsplatsen kan vara olika typer boendeformer eller hos en brukare i dennes vardagsmiljö exempelvis arbetsplats, i skolan eller i hemmet.

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden? Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Chans att få jobb

Efterfrågan på personer som arbetar inom pedagogiskt arbete som exempelvis barnskötare och elevassistenter kommer att öka under de närmaste tio åren. Visserligen efterfrågar barnomsorgen i första hand förskollärare men bristen på förskollärare är mycket stor vilket gör att barnskötare får jobb. Samtidigt ökar behoven eftersom antalet barn i förskoleåldrarna är många. Befolkningstillväxten gör att många nya förskolor kommer att öppna under de kommande tio åren.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Ansökan

Är du folkbokförd i Strängnäs kommun ansöker du via kommunens webbansökan. Läs mer: strangnas.se/Vuxenutbildning

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Strängnäs kommun. Lärarledd undervisning och studieverkstad genomförs på plats i Strängnäs.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Utbildningslokal: Strängnäs vuxenutbildning, Honnörsgatan 1, Campus Strängnäs
Telefon: 016-15 54 30
E-post: strangnas@kui.se

Postadress:
KompetensUtvecklingsInstitutet
Gamla Tullgatan 1
632 20 Eskilstuna

Kurser

Nivå 1 - Gemensammakurser, 500 poäng

Orienteringskurs
KGYORilC
50 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng

Nivå 2 - Gemensamma kurser, 500 poäng

Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S
100 poäng

Nivå 3 Inriktning pedagogiskt arbete, 500 poäng

Naturguidning 1
NAGNAT01
100 poäng
Dramapedagogik
PEGDRA0
100 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng
Ungdomskulturer
SOIUNG0
100 poäng

Nivå 3 Inriktning socialt arbete/funktionsnedsättning, 500 p

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng
Socialt arbete
SOCSOI0
200 poäng
Sociologi
SOISOO0
100 poäng