Barn och fritid yrkesutbildning Uppsala

Barn och fritid yrkesutbildning Uppsala Du får kompetens att arbeta med barn och unga inom förskola, skola, fritidsverksamhet eller annan pedagogisk verksamhet. Efter utbildningen kan du direkt påbörja din yrkesbana som barnskötare eller elevassistent. Det är stor efterfrågan på utbildad personal, framför allt inom förskolan.

Barn och fritid yrkesutbildning Uppsala

I våra centrala lokaler möts du av engagerade och behöriga lärare med yrkeskompetens. Vi anpassar studierna efter din livssituation om du till exempel vill kombinera arbete med studier. Vi erbjuder även validering för dig som redan har yrkeskompetens. Välkommen att ansöka till Barnskötare yrkesutbildning Uppsala.

Kurspoäng: 1450 poäng
Studieformer: Klassrum/Flex eller Distans
Utbildningens längd: 70 veckor
Inga kommande studiestarter.

Förkunskaper

Godkänd i Svenska som andraspråk/svenska, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Omfattning

BAS 1050 poäng
Du läser grundläggande kurser inom barn och fritid samt kursen Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1. Du som redan har betyg i läser inte kursen.

Fördjupning Barnskötare 400 poäng

Fördjupning Elevassistent 400 poäng

Studieformer

Klassrum/Flex
Du får ett individuellt studieupplägg som är anpassat för dig. Du kan delta i grupp, vilket innebär att du deltar i föreläsningar, studieträffar, seminarier och praktiska övningar som är schemalagda och lärarledda. Vissa obligatoriska moment och examinationer genomförs på skolan. Du kan delta i öppen studieverkstad. APL ingår.

Distans
Du arbetar självständigt i vår webbaserade lärplattform. Vissa obligatoriska moment och examinationer genomförs på skolan.  Du kan delta i öppen studieverkstad. APL  ingår.

Arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen innehåller APL= arbetsplatsförlagt lärande. Under din APL följer du en handledares schema, vilket kan innebära tidiga morgnar och senare eftermiddagar. APL är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Yrkeskompetens

Barnskötare
Du får behörighet att arbeta som barnskötare inom förskolan eller andra pedagogiska verksamheter. Som barnskötare arbetar du med att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse i förskolan. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i jobbet. Som barnskötare hjälper du barnen praktiskt på många sätt, med exempelvis matning, sagoläsning, toalettbesök, utelek och tröst till ledsna barn. I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna.

Elevassistent
Du får behörighet att arbeta som elevassistent inom skolan. Som elevassistent arbetar du med barn och ungdomar som behöver extra stöd i skolan. Du hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan handla om att du hjälper elever hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. Dina arbetsuppgifter kan variera mycket beroende på vilken elev du arbetar med. Elevassistenter arbetar inom skolan alternativt på särskolor eller specialskolor.

Belastningsregister

För sökande elever till Barnskötare yrkesutbildning Uppsala är det ett krav att utdraget ur belastningsregistret är blankt.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra utbildningsområden kan du validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa det du redan kan. Läs mer om validering ››

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser från alla våra utbildningar för att till exempel fördjupa eller komplettera din kompetens. Då söker du varje kurs för sig. Se hela vårt kursutbud ››

Goda chanser till jobb

Efterfrågan på utbildade personer inom pedagogiskt arbete kommer att öka under de närmaste tio åren. Visserligen efterfrågar barnomsorgen i första hand förskollärare men bristen på förskollärare är mycket stor vilket gör att barnskötare får jobb. Samtidigt ökar behoven eftersom antalet barn i förskoleåldrarna är många. Befolkningstillväxten gör att många nya förskolor kommer att öppna under de kommande tio åren.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare med både pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ›› 

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid på www.csn.se

Ansökan

Är du folkbokförd i Uppsala kommun ansöker du till Barnskötare yrkesutbildning Uppsala via kommunens webbansökan senast sista ansökningsdag.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet
Uppsala UtbildningsCenter
S:t Olofsgatan 9, 2 tr
753 21 Uppsala
018-474 88 80
uppsala@kui.se

Läs mer om Uppsala UtbildningsCenter

Kurser

Kurser 1050 poäng (50 veckor)

Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng
Svenska 1
SVESVE01
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng

Barnskötare fördjupning 400 poäng (20 veckor)

Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng

Elevassistent fördjupning 400 poäng (20 veckor)

Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng