Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning Uppsala

Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning Uppsala vänder sig till dig som vill arbeta med barn och ungdomar inom förskola, skola eller fritidsverksamhet. Efter avslutad utbildning har du behörighet att arbeta som barnskötare eller elevassistent. Du får även en bra utgångspunkt för dig som vill vidareutbilda dig på högskola till exempelvis förskollärare.

Fakta

Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning Uppsala

Kurspoäng: 1450 poäng
Studieformer: Flex eller Distans
Utbildningens längd: 70 veckor
Studiestarter 2019: 7 jan, 18 mar, 5 aug,  14 okt

Kommande studiestarter och sista ansökan ››
Beställ eller ladda ned katalog ››

Förkunskaper

Godkänd i Svenska som andraspråk/svenska, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Omfattning

BAS 1050 poäng
Du läser grundläggande kurser inom barn och fritid samt kursen Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1. Du som redan har betyg i läser inte kursen.

Fördjupning 400 poäng
Du väljer en fördjupning – Barnskötare eller Elevassistent.

Studieformer

Flex
Du får ett individuellt studieupplägg som är anpassat för dig. Du kan delta i grupp, vilket innebär att du deltar i föreläsningar, studieträffar, seminarier och praktiska övningar som är schemalagda och lärarledda. Vissa obligatoriska moment och examinationer genomförs på skolan. Du kan delta i öppen studieverkstad. APL ingår.

Distans
Du arbetar självständigt i vår webbaserade lärplattform. Vissa obligatoriska moment och examinationer genomförs på skolan.  Du kan delta i öppen studieverkstad. APL  ingår.

Arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen innehåller APL= arbetsplatsförlagt lärande. Under din APL följer du en handledares schema, vilket kan innebära tidiga morgnar och senare eftermiddagar. APL är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Välj en fördjupning

Barnskötare
Du får behörighet att arbeta som barnskötare inom förskolan eller andra pedagogiska verksamheter. Som barnskötare arbetar du med att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse i förskolan. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i jobbet. Som barnskötare hjälper du barnen praktiskt på många sätt, med exempelvis matning, sagoläsning, toalettbesök, utelek och tröst till ledsna barn. I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna.

Elevassistent
Du får behörighet att arbeta som elevassistent inom skolan. Som elevassistent arbetar du med barn och ungdomar som behöver extra stöd i skolan. Du hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan handla om att du hjälper elever hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. Dina arbetsuppgifter kan variera mycket beroende på vilken elev du arbetar med. Elevassistenter arbetar inom skolan alternativt på särskolor eller specialskolor.

Belastningsregister

För sökande elever till Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning Uppsala är det ett krav att utdraget ur belastningsregistret är blankt.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra utbildningsområden kan du validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa det du redan kan. Läs mer om validering ››

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser från alla våra utbildningar för att till exempel fördjupa eller komplettera din kompetens. Då söker du varje kurs för sig. Se hela vårt kursutbud ››

Goda chanser till jobb

Efterfrågan på utbildade personer inom pedagogiskt arbete kommer att öka under de närmaste tio åren. Visserligen efterfrågar barnomsorgen i första hand förskollärare men bristen på förskollärare är mycket stor vilket gör att barnskötare får jobb. Samtidigt ökar behoven eftersom antalet barn i förskoleåldrarna är många. Befolkningstillväxten gör att många nya förskolor kommer att öppna

under de kommande tio åren. Efterfrågan på personer som arbetar inom socialt arbete och funktionsnedsättning förväntas öka under de närmaste tio åren vilket gör att möjligheterna till arbete är goda. Det finns olika titlar för dessa arbetsuppgifter; personlig assistent, boendestödjare, stödassistent, boendeassistent, habiliteringsassistent, ledsagare och vårdare.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare med både pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ›› 

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid på www.csn.se

Ansökan

Är du folkbokförd i Uppsala kommun ansöker du till Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning Uppsala via kommunens webbansökan senast sista ansökningsdag.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet
Uppsala UtbildningsCenter
S:t Olofsgatan 9, 2 tr
753 21 Uppsala
018-474 88 80
uppsala@kui.se

Läs mer om Uppsala UtbildningsCenter

Kurser

Barnskötare- Elevassistent BAS 1050 poäng (50 veckor)

Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng
Svenska 1
SVESVE01
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng

Barnskötare fördjupning 400 poäng (20 veckor)

Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng

Elevassistent fördjupning 400 poäng (20 veckor)

Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng