Barnskötare, Barn- och fritidsutbildningen Uppsala

Barn- och fritidsutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med barn och ungdomar inom förskola, skola eller fritidsverksamhet. Du får en bred grund med varierande möjliga yrkesroller såsom barnskötare, elevassistent eller personlig assistent för barn och ungdomar. Utbildningen är även en bra utgångspunkt för dig som vill vidareutbilda dig på högskola till exempelvis förskollärare.

Fakta

Kurspoäng: 1500 poäng
Studieformer: Flexibelt, Klassrum (grupp), Lärling
Utbildningens längd: 75 veckor
APL: 12 veckor fördelat på tre perioder
Kommande studiestarter och sista ansökan ››
Ladda ned eller beställ katalog ››

Omfattning

Hela utbildningen omfattar 1400 poäng fördelat på tre nivåer. Nivå A+B består av gemensamma kurser som alla läser. Till nivå C väljer du inriktning. Samtliga inriktningar ger dig kompetens att arbeta som undersköterska.

Våra inriktningar

Inriktning Pedagogiskt arbete

Kurspaket: Barn och fritid nivå A-C, inriktning Pedagogiskt arbete

Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som barnskötare. Du kan du arbeta på en kommunal eller privat förskola där du ansvarar för barnen tillsammans med förskollärarna. Din uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vardag medan deras föräldrar arbetar. Att leka och ge omsorg både inomhus och utomhus är viktiga delar av jobbet.

Inriktningen ger dig även kompetens att arbeta som elevassistent. Då arbetar du i skolan och hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Arbetsuppgifterna kan variera mycket vilket gör arbetet omväxlande. Det kan till exempel handla om hjälp att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Inriktning Socialt arbete/funktionsnedsättning

Kurspaket: Barn och fritid nivå A-C, inriktning Socialt arbete/funktionsnedsättning

Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent. Då kan du arbeta med barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning, i dennes vardagsmiljö. Det kan vara på en arbetsplats, i skolan eller i hemmet.

Inriktningen ger även kompetens att arbeta som vårdare. Då kan du arbeta med barn och unga som har en funktionsnedsättning på ett korttidshem. Du arbetar med dagliga uppgifter som förekommer i ett hem där det finns barn.

Inriktningen ger även kompetens att arbeta som boendestödjare. Då kan du arbeta med att stödja och aktivera barn och unga på boende för ensamkommande barn och ungdomar, barn- och ungdomsboende, gruppbostad eller serviceboende.

Våra studieformer

Du kan studera flexibelt, i klassrum eller som lärling på en arbetsplats. Om det är för få sökande till klassrumsundervisning erbjuds du istället flexstudier.

Flexibelt (distans)
Du har ett individuellt upplägg där du studerar i egen takt och har möjlighet att delta i föreläsningar, studieverkstad/skrivverkstad på skolan Du får också tillgång till vår webbaserade lärplattform. En bra studieform för dig som vill kombinera arbete med studier.

Klassrum
Du deltar i lärarledda lektioner på skolan cirka 2–3 dagar i veckan. Övriga dagar i veckan studerar du på egen hand, till exempel via vår webbaserade lärplattform, eller i öppen studieverkstad på skolan där du kan få handledning av en lärare. Vid få sökande erbjuds du istället flexstudier.

Lärling
Lärlingsstudier innebär att du är på en lärlingsplats (en arbetsplats) minst 70 % av dina studier. Där har du en handledare som samarbetar med lärare kring dina studier. Övrig tid ägnar du åt teoretisk inlärning tillsammans med din lärare.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Utbildningen innehåller APL= arbetsplatsförlagt lärande. 12 veckor fördelat på tre perioder. 4 veckor per period. Under din APL följer du en handledares schema, vilket kan innebära tidiga morgnar och senare eftermiddagar. APL är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Belastningsregister

För sökande elever till Barn- och fritidsutbildningen är det ett krav att utdraget ur belastningsregistret är blankt.

Goda chanser till jobb

Efterfrågan på utbildade personer inom pedagogiskt arbete kommer att öka under de närmaste tio åren. Visserligen efterfrågar barnomsorgen i första hand förskollärare men bristen på förskollärare är mycket stor vilket gör att barnskötare får jobb. Samtidigt ökar behoven eftersom antalet barn i förskoleåldrarna är många. Befolkningstillväxten gör att många nya förskolor kommer att öppna

under de kommande tio åren. Efterfrågan på personer som arbetar inom socialt arbete och funktionsnedsättning förväntas öka under de närmaste tio åren vilket gör att möjligheterna till arbete är goda. Det finns olika titlar för dessa arbetsuppgifter; personlig assistent, boendestödjare, stödassistent, boendeassistent, habiliteringsassistent, ledsagare och vårdare.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra utbildningsområden kan du validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa det du redan kan. Läs mer om validering ››

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser från alla våra utbildningar för att till exempel fördjupa eller komplettera din kompetens. Då söker du varje kurs för sig. Se hela vårt kursutbud ››

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare med både pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ›› 

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid på www.csn.se

Ansökan

Är du folkbokförd i Uppsala kommun ansöker du till våra utbildningar via kommunens webbansökan senast sista ansökningsdag.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet
Uppsala UtbildningsCenter
S:t Olofsgatan 9, 2 tr
753 21 Uppsala
018-474 88 80
uppsala@kui.se

Läs mer om Uppsala UtbildningsCenter

Kurser

Nivå A — gemensamma kurser, 500 poäng

Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng
Svenska 1
SVESVE01
100 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng

Nivå B — gemensamma kurser, 500 poäng

Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Ungdomskulturer
SOIUNG0
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng

Nivå C — pedagogiskt arbete, 500 poäng

Dramapedagogik
PEGDRA0
100 poäng
Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng

Nivå C — socialt arbete/funktionsnedsättning, 500 poäng

Sociologi
SOISOO0
100 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialt arbete
SOCSOI0
200 poäng
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng