Barnskötare, Barn- och fritidsutbildningen, Uppsala

Barn- och fritidsutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med barn och ungdomar inom förskola eller fritidsverksamhet. Du får en bred grund med varierande möjliga yrkesroller såsom barnskötare, elevassistent eller personlig assistent för barn och ungdomar. Utbildningen är även en bra utgångspunkt för dig som vill vidareutbilda dig på högskola till exempelvis förskollärare.

Fakta

Kurspoäng: 1500 poäng
Studieformer: Flexibelt, Klassrum (grupp), Lärling
Utbildningens längd: 75 veckor
APL: Två perioder under utbildningen
Kommande studiestarter och ansökan 2017 ››

Omfattning

Hela utbildningen består av 1500 poäng fördelat på tre nivåer. Nivå A+B består av gemensamma kurser som alla läser. Till nivå C väljer du inriktning.

Våra studieformer

Du kan studera flexibelt, i klassrum eller som lärling på en arbetsplats. Om det är för få sökande till klassrumsundervisning erbjuds du istället flexstudier.

Flexibelt (distans)
Du har ett individuellt upplägg där du studerar i egen takt och har möjlighet att delta i föreläsningar och studieverkstad på skolan. Du får också tillgång till vår webbaserade lärplattform. En bra studieform för dig som vill kombinera arbete med studier.

Klassrum
Du deltar i lärarledda lektioner på skolan cirka 2–3 dagar i veckan. Övriga dagar i veckan studerar du på egen hand, till exempel via vår webbaserade lärplattform eller i öppen studieverkstad på skolan där du kan få handledning av en lärare. Vid få sökande erbjuds du istället flexstudier.

Lärling
Lärlingsstudier innebär att du är på en lärlingsplats (en arbetsplats) minst 70 % av dina studier. Där har du en handledare som samarbetar med lärare kring dina studier. Övrig tid ägnar du åt teoretisk inlärning tillsammans med din lärare. För sökande är det ett krav att utdraget ur belastningsregistret är blankt.

Kurspaket

Kurspaket A+B-nivå
A+B-nivå består av gemensamma kurser som alla läser. Du får grundläggande kunskaper om hur människor lär, utvecklas och socialiseras i samhället. Du får även grundläggande kunskaper om pedagogiskt arbete och pedagogiska verksamheter. Du kommer att genomföra APL (praktik) 4-5 veckor i kursen Pedagogiskt ledarskap. Du får planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika barn- och ungdomsaktiviteter.

Kurspaket C-nivå
Efter A+B-nivå kan du komplettera med fördjupande kurser inom en inriktning du vill specialisera dig inom. APL (praktik) 4-5 veckor ingår.

Inriktningar C-nivå

Pedagogiskt arbete
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som barnskötare i förskolan eller som elevassistent i skolan.

  • Som barnskötare arbetar du på en kommunal eller privat förskola. Där ansvarar du för barnen tillsammans med förskollärarna. Din uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vardag medan deras föräldrar arbetar. Att leka och ge omsorg både inomhus och utomhus är viktiga delar av jobbet.
  • Som elevassistent arbetar du i skolan och hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Arbetsuppgifterna kan variera mycket vilket gör arbetet omväxlande. Det kan till exempel handla om hjälp att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar

Socialt arbete/funktionsnedsättning
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent, vårdare eller boendestödjare för barn och ungdomar.

  • Som personlig assistent kan du arbeta med barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning, i dennes vardagsmiljö. Det kan vara på en arbetsplats, i skolan eller i hemmet.
  • Som vårdare kan du arbeta med barn och unga som har en funktionsnedsättning på ett korttidshem. Du arbetar med dagliga uppgifter som förekommer i ett hem där det finns barn.
  • Som boendestödjare kan du arbeta med att stödja och aktivera barn och unga på boende för ensamkommande barn och ungdomar, barn- och ungdomsboende, gruppbostad eller serviceboende.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik) ingår i utbildningen. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du genomför din praktik på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Svenska

Saknar du betyg i Svenska kommer du att inleda dina studier med att läsa svenska samtidigt som du studerar din yrkesutbildning. Din utbildning beräknas då ta ca 80 veckor (fyra terminer).

Belastningsregister

För sökande elever till Barn- och fritidsutbildningen är det ett krav att utdraget ur belastningsregistret är blankt.

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser från alla våra utbildningar för att till exempel fördjupa eller komplettera din kompetens. Då söker du varje kurs för sig. Se hela vårt kursutbud ››

Goda chanser till jobb

Efterfrågan på personer som arbetar inom pedagogiskt arbete som exempelvis barnskötare och elevassistenter kommer att öka under de närmaste tio åren. Visserligen efterfrågar barnomsorgen i första hand förskollärare men bristen på förskollärare är mycket stor vilket gör att barnskötare får jobb. Samtidigt ökar behoven eftersom antalet barn i förskoleåldrarna är många. Befolkningstillväxten gör att många nya förskolor kommer att öppna under de kommande tio åren.

Efterfrågan på personer som arbetar inom socialt arbete och funktionsnedsättning förväntas öka under de närmaste tio åren vilket gör att möjligheterna till arbete är goda. Det finns olika titlar för dessa arbetsuppgifter; personlig assistent, boendestödjare, stödassistent, boendeassistent, habiliteringsassistent, ledsagare och vårdare.

Vad säger våra elever i Uppsala?

Bra med möjlighet att kunna studera i sin egen takt. Lärplattformen är väldigt lätt att jobba i.

Jag har fått möjlighet att börja arbeta på min praktikplats och eventuellt får jag en fast tjänst efter utbildningen.

Mina lärare ser till att jag verkligen förstår allt och när jag inte inte gör det så förklarar de tills jag förstår.

Jag får lära mig mycket om mitt framtidsyrke och hur man lär, utvecklar och beter sig som pedagog mot barn.

Att man kan åka till skolan och få hjälp även om man studerar på distans är bra.

Fantastiska lärare gör det lättare att studera.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra utbildningsområden? Då kan du validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa det du redan kan. Ett snabbare sätt att få papper på din kompetens! Tillsammans med dig bedömer vi vilka kurser/delkurser du kan validera, och arbetar fram en valideringsplan. Om dina kunskaper omfattar en hel kurs kan du genomgå en s.k. prövning för att få betyg i kursen. Läs mer om validering ››

Ansökan

Är du folkbokförd i Uppsala kommun ansöker du via Navet i Uppsala senast angivet sista ansökningsdag. Fyll först i din individuella studieplan (ISP) och därefter din ansökan.

Inför kursstart i augusti och januari skickas antagningsbesked i slutet av juni och december. Antagningsbesked till övriga starter skickas i regel ut senast 2-3 veckor före kursstart.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet
Uppsala UtbildningsCenter
S:t Olofsgatan 9, 2 tr
753 21 Uppsala
018-474 88 80
uppsala@kui.se

Läs mer om Uppsala UtbildningsCenter

Kurser

Nivå A — gemensamma kurser, 500 poäng

Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Svenska 1
SVESVE01
100 poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng

Nivå B — gemensamma kurser, 500 poäng

Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Ungdomskulturer
SOIUNG0
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng

Nivå C — pedagogiskt arbete, 500 poäng

Dramapedagogik
PEGDRA0
100 poäng
Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng

Nivå C — socialt arbete/funktionsnedsättning, 500 poäng

Sociologi
SOISOO0
100 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialt arbete
SOCSOI0
200 poäng
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng