Barn- och fritidsutbildningen Västerås

Vill du arbeta med barn och ungdomar? Barn- och fritidsutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta inom förskola och fritidsverksamhet som barnskötare eller elevassistent. Eller som stödassistent för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vi anpassar dina studier så att de passar dig och din livssituation.

Fakta

Anmälningskod: BARN KUI
Omfattning: 
1000 poäng + 500 poäng inriktning
Utbildningens längd: 50 veckor + 25 veckor inriktning
Studieformer: Flexibel kurs, Lärling

Studiestarter och ansökan ››

Omfattning

Barn- och fritidsutbildningen Västerås består av grundläggande kurser 1000 poäng och fördjupande kurser 500 poäng enligt den inriktning du vill specialisera dig inom. Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) och/eller fältstudier ingår.

Grundläggande kurser, 1000 poäng
Fördjupande kurser, Inriktning, 500 poäng

Våra inriktningar

Pedagogiskt arbete
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som barnskötare eller elevassistent. Som barnskötare arbetar du på en förskola. Där ansvarar du för barnen tillsammans med förskollärarna. Din uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vardag medan deras föräldrar arbetar. Att leka och ge omsorg både inomhus och utomhus är viktiga delar av jobbet. Som elevassistent arbetar du med att hjälp elever som behöver extra stöd för att kunna följa med i undervisningen. Detta är ett omväxlande arbete med varierande arbetsuppgifter. Det kan till exempel handla om hjälp att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Socialt arbete/funktionsnedsättning
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent, vårdare eller boendestödjare för barn och ungdomar. Du arbetar för en individ, i dennes vardagsmiljö. Det kan vara på en arbetsplats, i skolan eller i hemmet. Brukarna är barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning, till exempel rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättningar eller en intellektuell funktionsnedsättning.

Studier på dina villkor

Vi anpassar dina studier så att de passar dig och din livssituation. Studera i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. Välj att studera i grupp på skolan med lärarledd undervisning, studera själv med extra stöd av lärare på vår öppna studieverkstad eller studera själv i vår webbaserad lärplattform.

Våra studieformer

Flexibel kurs – Individuellt anpassade studier (IAS)
Med individuellt anpassade studier (IAS) studerar du i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. För vissa obligatoriska övningar träffar du lärare på Västerås UtbildningsCenter. Kursstarten är gemensam men kursslutet kan bli individuellt. Du kan välja mellan:

  • Lärarledd undervisning i grupp på Västerås UtbildningsCenter, minst 5 timmar/vecka.
  • Egna studier samt öppen studieverkstad på Västerås UtbildningsCenter för extra stöd av lärare minst 10 timmar/vecka.
  • Egna studier med stöd och handledning av lärare i vår webbaserad lärplattform Fronter

Lärling
Att studera som lärling passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Den största delen av utbildningen genomförs på en arbetsplats med stöd av en yrkesverksam handledare. Varje vecka tillbringar du 4 dagar på lärlingsplatsen och en dag med teoretisk undervisning på skolan. Du arbetar även via vår webbaserade lärplattform. Läs mer om vår lärlingsutbildning ››

Kurslitteratur

Du kan låna kurslitteratur hos KUI Västerås gratis under hela din studietid.

Studiestöd

Du kan söka studiemedel från CSN. Möjligheten till detta finns från och med hösten det år du fyller 20. Du ansöker om bidrag och lån på www.csn.se

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri, däremot får du själv betala annat studiematerial du kan behöva under din studietid.

Så här arbetar vi

Studier på dina villkor
Vi anpassar dina studier så att de passar dig och din livssituation. Studera i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. Välj att studera i grupp på skolan med lärarledd undervisning, studera själv med extra stöd av lärare på vår öppna studieverkstad eller studera själv i vår webbaserad lärplattform.

Webbaserad lärplattform – Fronter
Vill du studera via internet? Vår webbaserade lärplattform Fronter har du tillgång till dygnet runt, via internet. Där finns digitala kursrum med studiehandled-ning och inlämningsuppgifter. Där kommunicerar du med dina lärare och andra elever. Studera hemifrån eller använd en dator på Västerås UtbildningsCenter.

Öppen studieverkstad
På Västerås UtbildningsCenter har vi öppen studieverkstad minst 10 timmar / vecka där du kan få extra hjälp med dina studier genom handledning av lärare.

Praktiska övningar
Våra utbildningar bygger på en kombination av teoretiskt och praktiskt lärande. I vissa kurser ingår obligatoriska praktiska övningar som du genomför på Västerås UtbildningsCenter. Praktiska övningar gör dig väl förberedd för arbetslivet.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL
I vissa kurser ingår så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL); det som man till vardags kallar praktik. Den är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du genomför din praktik på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Mentorssamtal
För att hjälpa dig nå bästa möjliga studieresultat erbjuder vi mentorssamtal under utbildningen. Med din mentor kan du bland annat prata om inlärningsmiljö och studieresultat, samt om vilka mål du har för ditt lärande och din utveckling.

Yrkeskompetenta lärare
Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som har både pedagogisk kompetens och yrkeskompetens. De arbetar inte bara med att lära ut, utan också för att motivera och inspirera dig till lust att lära och utvecklas.

Studie- och yrkesvägledning
Du kan få studie-och yrkesvägledning via Västerås kommun. Där får du stöd och information kring de kursval du behöver göra i din utbildning och/eller om du behöver anpassa den. Detta för att dina studier ska fungera så bra som möjligt för dig. Du kan även få vägledning om du efter avslutad utbildning vill fortsätta på folkhögskola, yrkeshögskola eller universitet och högskolor.

Läsa enstaka kurser
Du kan läsa enstaka kurser för att fördjupa och bredda din kompetens. Kombinera ett eget urval av kurser ur hela vårt kursutbud, se hela vårt kursutbud ››

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva under din utbildning.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra utbildningsområden? Då behöver du inte läsa om det du redan kan vilket innebär att du snabbare kan bli klar med din utbildning. Läs mer om validering ››

Ansökan Kontakta oss

Kurser

Grundläggande kurser 1000 poäng

Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S
100 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng

Inriktning pedagogiskt arbete, 500 poäng

Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Ungdomskulturer
SOIUNG0
100 poäng
Dramapedagogik
PEGDRA0
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S
100 poäng

Inriktning socialt arbete/funktionsnedsättning, 500 pooäng

Sociologi
SOISOO0
100 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng
Socialt arbete
SOCSOI0
200 poäng