Barn- och fritidsutbildningen Västerås

Barn- och fritidsutbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som med barn och unga i förskola eller skola och fritidsverksamhet. Efter avslutad utbildning har du behörighet att arbeta som barnskötare eller elevassistent. Du får kunskaper om pedagogik, skapande verksamhet, specialpedagogik och om barns lärande och växande. Du får lära dig att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika barn- och ungdomsaktiviteter. Du får även en bred grund och en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig.

Fakta

Barn- och fritidsutbildningen Västerås
Omfattning: 
1300 poäng
Utbildningens längd: 60 veckor
Studieformer: Flexibel kurs, Lärling

Ansökan och studiestarter

Våra studieformer

Flexibel kurs
Med individuellt anpassade studier (IAS) studerar du i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. För vissa obligatoriska övningar träffar du lärare på skolan. Kursstarten är gemensam men kursslutet kan bli individuellt. Du kan välja mellan:
– Lärarledd undervisning i grupp på skolan
– Egna studier samt öppen studieverkstad på skolan för extra stöd av lärare
– Egna studier med stöd och handledning av lärare i vår webbaserad lärplattform

Lärling
Att studera som lärling passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Den största delen av utbildningen genomförs på en arbetsplats med stöd av en yrkesverksam handledare. Varje vecka tillbringar du 4 dagar på lärlingsplatsen och en dag med teoretisk undervisning på skolan. Läs mer om Vård och omsorg lärlingsutbidning Västerås ››

Våra inriktningar

Barnskötare
Du får formell kompetens att arbeta som barnskötare inom förskolan eller andra pedagogiska verksamheter. Som barnskötare arbetar du med att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse i förskolan. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i jobbet. Som barnskötare hjälper du barnen praktiskt på många sätt, med exempelvis matning, sagoläsning, toalettbesök, utelek och tröst till ledsna barn. I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna.

Elevassistent
Du får formell kompetens att arbeta som elevassistent inom skolan. Som elevassistent arbetar du med barn och ungdomar som behöver extra stöd i skolan. Du hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan handla om att du hjälper elever hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. Dina arbetsuppgifter kan variera mycket beroende på vilken elev du arbetar med. Elevassistenter arbetar inom skolan alternativt på särskolor eller specialskolor.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Utbildningen innehåller APL, arbetsplatsförlagt lärande. Under praktiken följer du en handledares schema, vilket kan innebära tidiga morgnar och senare eftermiddagar. Praktik är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Belastningsregister

För sökande elever till Barn- och fritidsutbildningen är det ett krav att utdraget ur belastningsregistret är blankt.

Validering

Har du redan yrkeserfarenhet eller tidigare utbildning inom förskola, skola eller fritidsverksamhet kan du validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa det du redan kan. Läs mer om validering ››

Kurslitteratur

Du får låna kurslitteratur gratis under hela din studietid.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri, däremot får du själv betala övrigt studiematerial du kan behöva under din studietid.

Studiestöd

Du kan söka studiemedel från CSN. Möjligheten till detta finns från och med hösten det år du fyller 20. Du ansöker om bidrag och lån på www.csn.se

Så här arbetar vi

Utbildning nära arbetslivet
KUI har ett nära samarbete med arbetslivet och är ständigt uppdaterade på nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. Våra elever är attraktiva på arbetsmarknaden och de har lätt att få jobb efter avslutande studier.

Lärare med yrkeserfarenhet och engagemang
På KUI möts du av engagerade lärare som har både pedagogiskt kompetens yrkeserfarenhet inom de områden vi utbildar i. De arbetar inte bara med att lära ut, utan också för att motivera och inspirera dig till lust att lära och utvecklas.

Praktiska övningar
Våra utbildningar bygger på en kombination av teoretiskt och praktiskt lärande. I vissa kurser ingår obligatoriska praktiska moment som du genomför på skolan. Praktiska övningar gör dig väl förberedd för arbetslivet.

Webbaserad lärplattform för alla
Alla elever, oavsett studieform, får tillgång till vår webbaserade lärplattform som du har tillgång till dygnet runt, via en dator med internet. Där kan du kommunicera med dina lärare, lämna uppgifter och hitta material som hör till kurserna.

Mentorsamtal
För att hjälpa dig nå bästa möjliga studieresultat erbjuder vi mentorsamtal under utbildningen. På ett mentorsamtal kan du prata om studieteknik och studieresultat, samt om vilka mål du har för ditt lärande och din utveckling.

Studieverkstad alla dagar
Studieverkstad alla dagar i veckan där du kan handledning, språkstöd och extra hjälp med dina studier.

Inlästa läromedel
Inlästa läromedel är en ljudversion av den tryckta läroboken. Du kan vid behov få tillgång till inläst kurslitteratur. Man kan lyssna på en ljudversion av den tryckta kursboken via webben eller mobilen – precis när och var man vill!

SLI Play – digitalt utbildningsmaterial
Som elev kan du få tillgång till SLI Play. SLI Play är Mediacenters portal för digitalt utbildningsmaterial som består av film, TV, radioprogram, Wikipedia och Nationalencyklopedin.

Så här ansöker du till utbildningen

Är du folkbokförd i Västerås stad ansöker du till vår utbildning via Västerås Vuxenutbildningscentrum (VUC) senast sista ansökningsdatum.

Ansökan och studiestarter

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet
Västerås UtbildningsCenter
Slottsgatan 4
722 11 Västerås
Telefon: 021-475 20 20
E-post: vasteras@kui.se

Drop-in varje måndag
Vill du veta mer eller få hjälp med ansökan. Drop-in varje måndag kl 13-16 hos KUI Västerås, Slottsgatan 4.

Öppet hus
I anslutning till sökperioderna har vi öppet hus. Kom och träffa oss, få reda på mer om våra utbildningar och få hjälp med ansökan. Här hittar du aktuella datum och tider ››

Mer om KUI Västerås

Arbetsmarknaden inom barn och fritid

Barnskötare
På ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att barnskötare kommer ha goda möjligheter till arbete. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet.Även på fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att barnskötare kommer ha goda möjligheter till arbete.Tillgången på barnskötare förväntas inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan, varken på ett eller fem års sikt. Detta beror bland annat på att antalet barn i förskoleålder har ökat samt att barnskötare anställs för att stödja den stora bristen på förskollärare.
Elevassistent
På ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att elevassistenter kommer möta en arbetsmarknad i balans. Det innebär att det kommer finnas ungefär lika många jobb som det finns personer som kan arbeta inom yrket. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet. Även på fem års sikt bedöms elevassistenter möta en arbetsmarknad i balans.Efterfrågan påverkas av vilka satsningar på elevstöd som kommunerna prioriterar, liksom av vilka insatser som görs för att avlasta den ansvarige läraren.Tillgången på elevassistenter bedöms bli tillräcklig för att möta efterfrågan på både ett och fem års sikt. 
/Arbetsförmedlingen oktober 2018

Kurser

Grundläggande kurser 900 poäng

Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng

Inriktning Barnskötare, 400 poäng

Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng

Inriktning Elevassistent, 400 poäng

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng

Ansökningsperioder Lärling i Västerås

Till: 24 jan 2019 Kursstart: 1 apr 2019
Till: 5 jun 2019 Kursstart: 12 aug 2019
Till: 8 aug 2019 Kursstart: 14 okt 2019