Barn- och fritidsutbildningen Västerås

Barn- och fritidsutbildningen i Västerås är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom förskola, skola och fritidsverksamhet. Du får en bred grund med varierande möjliga yrkesroller såsom barnskötare, elevassistent eller personlig assistent för barn och ungdomar. Utbildningen är även en bra utgångspunkt för dig som vill vidareutbilda dig på högskola till exempelvis förskollärare. Här arbetar engagerade lärare med pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet inom vård och omsorg. Du lånar kurslitteratur gratis under hela din studietid. Validering för dig som har yrkeserfarenhet.

Fakta

Barn- och fritidsutbildningen Västerås
Omfattning: 1500 poäng
Utbildningens längd: 75 veckor
Studieformer: Flexibel kurs, Lärling
Ansökan: Studiestarter och ansökan ››

Omfattning

Nivå A+B består av grundläggande kurser 1000 poäng som alla läser. Nivå C består av fördjupande kurser 500 poäng inom den inriktning du vill specialiserade dig i. Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) och/eller fältstudier ingår i varje nivå.

Våra inriktningar

Pedagogiskt arbete
Du får kompetens att arbeta som barnskötare på en förskola. Där ansvarar du för barnen tillsammans med förskollärarna. Din uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vardag medan deras föräldrar arbetar. Att leka och ge omsorg både inomhus och utomhus är viktiga delar av jobbet. Som elevassistent arbetar du med att hjälp elever som behöver extra stöd för att kunna följa med i undervisningen. Detta är ett omväxlande arbete med varierande arbetsuppgifter. Det kan till exempel handla om hjälp att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Socialt arbete/funktionsnedsättning
Du får kompetens att arbeta som personlig assistent, vårdare eller boendestödjare för barn och ungdomar. Du arbetar för en individ, i dennes vardagsmiljö. Det kan vara på en arbetsplats, i skolan eller i hemmet. Brukarna är barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning, till exempel rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättningar eller en intellektuell funktionsnedsättning.

Våra studieformer

Flexibel kurs – IAS
Med individuellt anpassade studier (IAS) studerar du i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. För vissa obligatoriska övningar träffar du lärare på skolan. Kursstarten är gemensam men kursslutet kan bli individuellt.

Du kan välja mellan:

  • Lärarledd undervisning i grupp på skolan
  • Egna studier samt öppen studieverkstad på skolan för extra stöd av lärare
  • Egna studier med stöd och handledning av lärare i vår webbaserad lärplattform

Lärling
Att studera som lärling passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Den största delen av utbildningen genomförs på en arbetsplats med stöd av en yrkesverksam handledare. Varje vecka tillbringar du 4 dagar på lärlingsplatsen och en dag med teoretisk undervisning på skolan. Du arbetar även via vår webbaserade lärplattform. Läs mer om Vård och omsorg lärlingsutbidning Västerås ››

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Utbildningen innehåller APL, arbetsplatsförlagt lärande. Under praktiken följer du en handledares schema, vilket kan innebära tidiga morgnar och senare eftermiddagar. Praktik är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Validering

Har du redan yrkeserfarenhet eller tidigare utbildning inom förskola, skola eller fritidsverksamhet kan du validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa det du redan kan. Läs mer om validering ››

Kurslitteratur

Du får låna kurslitteratur gratis under hela din studietid.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri, däremot får du själv betala övrigt studiematerial du kan behöva under din studietid.

Studiestöd

Du kan söka studiemedel från CSN. Möjligheten till detta finns från och med hösten det år du fyller 20. Du ansöker om bidrag och lån på www.csn.se

Så här arbetar vi

Utbildning nära arbetslivet
KUI har ett nära samarbete med arbetslivet och är ständigt uppdaterade på nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. Våra elever är attraktiva på arbetsmarknaden och de har lätt att få jobb efter avslutande studier.

Lärare med yrkeserfarenhet och engagemang
På KUI möts du av engagerade lärare som har både pedagogiskt kompetens yrkeserfarenhet inom de områden vi utbildar i. De arbetar inte bara med att lära ut, utan också för att motivera och inspirera dig till lust att lära och utvecklas.

Praktiska övningar
Våra utbildningar bygger på en kombination av teoretiskt och praktiskt lärande. I vissa kurser ingår obligatoriska praktiska moment som du genomför på skolan. Praktiska övningar gör dig väl förberedd för arbetslivet.

Webbaserad lärplattform för alla
Alla elever, oavsett studieform, får tillgång till vår webbaserade lärplattform som du har tillgång till dygnet runt, via en dator med internet. Där kan du kommunicera med dina lärare, lämna uppgifter och hitta material som hör till kurserna.

Mentorsamtal
För att hjälpa dig nå bästa möjliga studieresultat erbjuder vi mentorsamtal under utbildningen. På ett mentorsamtal kan du prata om studieteknik och studieresultat, samt om vilka mål du har för ditt lärande och din utveckling.

Studieverkstad alla dagar
Studieverkstad alla dagar i veckan där du kan handledning, språkstöd och extra hjälp med dina studier.

Inlästa läromedel
Inlästa läromedel är en ljudversion av den tryckta läroboken. Du kan vid behov få tillgång till inläst kurslitteratur. Man kan lyssna på en ljudversion av den tryckta kursboken via webben eller mobilen – precis när och var man vill!

SLI Play – digitalt utbildningsmaterial
Som elev kan du få tillgång till SLI Play. SLI Play är Mediacenters portal för digitalt utbildningsmaterial som består av film, TV, radioprogram, Wikipedia och Nationalencyklopedin.

Så här ansöker du till utbildningen

Är du folkbokförd i Västerås stad ansöker du till vår utbildning via Västerås Vuxenutbildningscentrum (VUC) senast sista ansökningsdatum.

Ansökan och studiestarter

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet
Västerås UtbildningsCenter
Munkgatan 18
722 12 Västerås
Telefon: 021-475 20 20
E-post: vasteras@kui.se

Drop-in varje måndag
Vill du veta mer eller få hjälp med ansökan. Drop-in varje måndag kl 13-16 hos KUI Västerås, Munkgatan 18.

Öppet hus
I anslutning till sökperioderna har vi öppet hus. Kom och träffa oss, få reda på mer om våra utbildningar och få hjälp med ansökan. Här hittar du aktuella datum och tider ››

Mer om KUI Västerås

Arbetsmarknaden inom barn och fritid

Barnskötare
Arbetsförmedlingen bedömer att barnskötare har goda möjligheter till arbete under det närmaste året. Möjligheterna till arbete varierar dock mellan olika delar av landet. Tillgången på barnskötare förväntas inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan. Detta beror bland annat på att antalet barn i förskoleålder har ökat samt att barnskötare anställs för att täcka upp för den stora bristen på förskollärare.
Elevassistent
Arbetsförmedlingen bedömer att elevassistenter möter en arbetsmarknad i balans det närmaste året. Detta innebär att det finns ungefär lika många jobb att söka som det finns personer som kan ta dessa jobb. Möjligheterna till arbete varierar dock mellan olika delar av landet. Efterfrågan påverkas av vilka satsningar på elevstöd som kommunerna prioriterar, liksom av vilka insatser som görs för att avlasta den ansvarige läraren.
/Arbetsförmedlingen
*Källa: Yrkesregistret 2015, SCB

Kurser

Nivå A - Grundläggande kurser, 500 poäng

Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng

Nivå B - Grundläggande kurser, 500 poäng

Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S
100 poäng

Nivå C - inriktning pedagogiskt arbete, 500 poäng

Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Ungdomskulturer
SOIUNG0
100 poäng
Dramapedagogik
PEGDRA0
100 poäng
Naturguidning 1
NAGNAT01
100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng

Nivå C - inriktning socialt arbete/funktionsnedsättning, 500 poäng

Sociologi
SOISOO0
100 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng
Socialt arbete
SOCSOI0
200 poäng