Barn och fritid yrkesutbildning Falun – OBS! Ingen start oktober 2019

Vill du arbeta med barn och ungdomar? Yrkesutbildningen Barnskötare, elevassistent Falun ger dig kompetens att arbeta inom förskola, skola eller fritidsverksamhet. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som barnskötare eller elevassistent. Utbildningen är även en bra utgångspunkt för dig som vill vidareutbilda dig på högskola till exempelvis förskollärare.

Barn och fritid yrkesutbildning Falun (OBS – Ingen kursstart oktober 2019)

Barn och fritid yrkesutbildning Falun läser du med individuellt anpassade studier. Vi anpassar studierna efter din livssituation om du till exempel vill kombinera arbete med studier. I utbildningen ingår även praktik (APL) där du får omsätta dina kunskaper ute i en verksamhet och lära dig mer om vad yrket innebär. Gymnasiearbete för barn och fritid 100 p ingår för alla som inte har läst det tidigare. Kurslitteratur lånar du under hela din studietid.

Antal poäng: 1100 poäng
Kurslängd: ca 48 veckor
Studieformer: Individuellt anpassade studier (IAS).
Ansökan och studiestarter: Läs mer om ansökan ››

Förkunskaper

Godkänt i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå är lägsta krav.

Kursupplägg

Individuellt anpassade studier (IAS). Du studerar i din egen takt med lärarstöd som passar dig. Du kan antingen välja att läsa i klassrum där du läser i grupp på skolan och gör en del uppgifter hemma och lämnar in på vår lärplattform. Eller så kan du välja att läsa på flex där du i större utsträckning studerar på egen hand med stöd av lärplattform och lärare som du träffar på schemalagda tider.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Yrkeskompetens

Efter utbildningen kan du direkt påbörja din yrkesbana som barnskötare eller elevassistent.

Barnskötare
Som barnskötare jobbar du med att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse i förskolan. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i jobbet. Som barnskötare hjälper du barnen praktiskt på många sätt, med exempelvis matning, sagoläsning, toalettbesök, utelek och tröst till ledsna barn. Fler och fler förskolor efterfrågar utbildade förskollärare i första hand, men eftersom antalet barn i förskolan fortsatt kommer att öka och antalet utbildade förskollärare att minska så kommer många barnskötare att behöva anställas.

Elevassistent
Som elevassistent hjälper du elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen i skolan. Det kan handla om att du hjälper elever hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. Dina arbetsuppgifter kan variera mycket beroende på vilken elev du arbetar med.

Gymnasiearbete 100 poäng

Gymnasiearbete för barn och fritid 100 p ingår för alla som inte har läst det tidigare. För vidare upplysning kontakta Vägledningscentrum i Falun.

Övriga upplysningar

En hälsodeklaration samt utdrag ur belastningsregister lämnas i oöppnat kuvert vid kursstart.

Validering

Om du har en påbörjad utbildning från gymnasiet eller om du på annat sätt har erfarenhet inom området, kontakta då Vägledningscentrum i Falun.

Studiestöd

Barn och fritid yrkesutbildning Falun är kostnadsfri. Du kan söka studiemedel från CSN, www.csn.se

Kurslitteratur lånar du av oss

Du får låna kurslitteratur hos oss under hela din utbildningstid.

Ansökan

Är du folkbokförd i Falun kommun ansöker du till våra utbildningar och kurser via kommunens ansökan senast angiven sista ansökningsdag. Det är alltid din hemkommun som beviljar din studieplats.

Läs mer om ansökan

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Falun kommun. Lärarledd undervisning sker i vår utbildningslokal på Gruvgatan 2 i Falun.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Falun UtbildningsCenter
Gruvgatan 2, plan 4
791 62 Falun
023-777 870
falun@kui.se

Kurser

Yrkeskurser 1000 poäng

Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Gymnasiearbete Barn och fritid
GYARBF
100 poäng

Fördjupning Barnskötare 100 poäng

Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng

Fördjupning Elevassistent 100 poäng

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng