Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Barnskötare Elevassistent med grundläggande svenska som andraspråk – Falun

En yrkesutbildning för dig som vill arbeta inom förskola, skola eller annan pedagogisk verksamhet. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som barnskötare eller elevassistent. Yrkesutbildningen sker hos KUI och grundläggande svenska som andraspråk sker via Komvux på Falu kommun. Utbildningen är även en bra utgångspunkt för dig som vill vidareutbilda dig på högskola till exempelvis förskollärare.

Barnskötare Elevassistent med grundläggande svenska som andraspråk

Utbildningen Barnskötare Elevassistent med grundläggande svenska som andraspråk är en kostnadsfri och CSN-berättigad yrkesutbildning. Kurslitteratur lånar du gratis under hela din studietid. På KUI möts du av behöriga lärare med yrkeserfarenhet inom barn och omsorg.

Fakta

Antal poäng: 1300-1800 gymnasiepoäng (varav 200–700 poäng på grundläggande nivå)
Kurslängd: ca 55 veckor
Studieformer: Individuellt anpassade studier (IAS)
Förkunskaper: Godkänt betyg i SFI D
Studiestarter: januari och augusti
Kommande studiestart: 24 augusti (sista ansökan 26 maj 2020)
Ansökan: Mer om studiestarter och ansökan ››

Falun Infoblad Barnskötare/Elevassistent grundläggande SAS (9/10-19) ››

Grundläggande Svenska som andraspråk

Kursen består av fyra delkurser (200-700 poäng). Du gör ett test för att avgöra vilka delkurser du behöver läsa. Du får en individuell studieplan. Kursen läser du via Komvux hos Falu kommun.

Individuellt anpassade studier (IAS)

Du studerar i din egen takt med lärarstöd som passar dig. Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och ökar dina chanser till arbete efter studierna. 

Fördjupningar

En bit in i utbildningen väljer du en fördjupning som du vill specialisera dig inom. Båda fördjupningarna ger dig kompetens att arbeta som barnskötare.

Barnskötare

Som barnskötare jobbar du med att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse i förskolan. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i jobbet. Som barnskötare hjälper du barnen praktiskt på många sätt, med exempelvis matning, sagoläsning, toalettbesök, utelek och tröst till ledsna barn. Fler och fler förskolor efterfrågar utbildade förskollärare i första hand, men eftersom antalet barn i förskolan fortsatt kommer att öka och antalet utbildade förskollärare att minska så kommer många barnskötare att behöva anställas.

Elevassistent

Som elevassistent hjälper du elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen i skolan. Det kan handla om att du hjälper elever hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. Dina arbetsuppgifter kan variera mycket beroende på vilken elev du arbetar med.

Ingår det praktik?

Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och ökar dina chanser till arbete efter studierna. Lärandet kommer att genomföras på en arbetsplats i kommunen.

Övriga upplysningar

En hälsodeklaration samt utdrag ur belastningsregister lämnas i oöppnat kuvert vid kursstart.

Gymnasiearbete 100 poäng

Gymnasiearbete för barn och fritid 100 p ingår för alla som inte har läst det tidigare. För vidare upplysning, kontakta Vägledningscentrum i Falun.

Vad kostar utbildningen.

Utbildningen är kostnadsfri. Du kan söka studiemedel från CSN, www.csn.se Du får låna kurslitteratur hos oss under hela din utbildningstid.

Kan jag validera?

Om du har en påbörjad utbildning från gymnasiet eller om du på annat sätt har erfarenhet inom området, kontakta då Vägledningscentrum i Falun.

Hur ansöker jag till den här utbildningen?

Är du folkbokförd i Falun kommun ansöker du till våra utbildningar och kurser via kommunens ansökan senast angiven sista ansökningsdag. Det är alltid din hemkommun som beviljar din studieplats.

Läs mer om ansökan

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Barnskötare

Antalet barn i förskoleålder fortsätter att öka vilket leder till ett växande behov av personal inom yrket. Därtill medför bristen på förskollärare att det efterfrågas fler barnskötare de kommande åren. Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete är mycket goda både på ett och fem års sikt för barnskötare. *Källa: Yrkesregistret 2017, SCB. Prognosen uppdaterad: 2019-07-02

Elevassistent

Antalet barn och ungdomar i skolålder fortsätter att öka de kommande åren och elevunderlaget för grund- och gymnasieskolan växer. Arbetsförmedlingen bedömer att det finns ungefär lika många jobb som det finns personer som kan arbeta inom yrket. Efterfrågan beror även på om kommunen väljer att satsa på elevstöd i skolan. Kunskaper om att arbeta med elever som behöver särskilt stöd ökar chansen till jobb. *Källa: Yrkesregistret 2017, SCB. Prognosen uppdaterad: 2019-07-02

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Falun kommun. Lärarledd undervisning sker i vår utbildningslokal på Gruvgatan 2 i Falun.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Falun UtbildningsCenter
Gruvgatan 2, plan 4
791 762 Falun
023-777 870
falun@kui.se

Falun utbildningscenter

Kurser

Kurser 1200-1700 poäng

Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Gymnasiearbete Barn och fritid
GYARBF
100 poäng
Grundläggande Svenska som andraspråk, 100-700p
700p

Barnskötare

Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng

Elevassistent

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng

Ansökan i Falun

Ansökan öppnar: 24 okt 2020 Sista ansökan: 24 nov 2020 Studiestart: 11 jan 2021
Ansökan öppnar: 2 jan 2021 Sista ansökan: 2 feb 2021 Studiestart: 22 mar 2021