Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Åtvidaberg

Denna yrkesutbildning läser du på distans eller i klassrum via vårt utbildningscenter i Linköping. Efter utbildningen hos kan du direkt påbörja din yrkesbana som barnskötare eller elevassistent. Du får även en bred grund och en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig inom området. Välkommen med din ansökan!

Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Åtvidaberg

Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Åtvidaberg läser du via vårt utbildningscenter i Linköping. I utbildningen ingår APL, praktik på en arbetsplats. Du kan kombinera arbete med studier. Vi erbjuder även validering för dig som redan har yrkeskompetens. Hos oss möter du engagerade lärare med gedigen yrkeserfarenhet inom barn och fritid. Välkommen med din ansökan!

Omfattning: 1500 poäng
Studieformer: Dag, Distans, Flex
Utbildningens längd: 75 veckor
Ansökan: Kommande studiestarter och ansökan ››

Välj en studieform som passar dig

Dag – Närundervisning

Du deltar i lärarledda, schemalagda lektioner på Linköping utbildningscenter. Övriga dagar studerar du på egen hand, till exempel via vår webbaserade lärplattform eller i öppen studieverkstad där du kan få handledning av lärare. I vissa kurser ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL) vilket genomförs på en arbetsplats.

Distansundervisning

Du arbetar självständigt i vår webbaserade lärplattform. Du är också välkommen till öppen studieverkstad, där du kan få handledning av lärare. Vissa obligatoriska praktiska övningar samt kursexaminationer genomförs på Linköping utbildningscenter. I vissa kurser ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL) vilket genomförs på en arbetsplats.

Flexibla studier

Du arbetar mestadels självständigt i vår webbaserade lärplattform. Du är också välkommen att delta på föreläsningar och öppen studieverkstad där du kan få handledning av lärare. Vissa obligatoriska praktiska övningar samt kursexaminationer genomförs på Linköping utbildningscenter. I vissa kurser ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL) vilket genomförs på en arbetsplats.

Fördjupningar

En bit in i utbildningen väljer du en fördjupning som du vill specialisera dig inom.

Barnskötare

Som barnskötare jobbar du med att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse i förskolan. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i jobbet. Som barnskötare hjälper du barnen praktiskt på många sätt, med exempelvis matning, sagoläsning, toalettbesök, utelek och tröst till ledsna barn. Fler och fler förskolor efterfrågar utbildade förskollärare i första hand, men eftersom antalet barn i förskolan fortsatt kommer att öka och antalet utbildade förskollärare att minska så kommer många barnskötare att behöva anställas.

Elevassistent

Som elevassistent hjälper du elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen i skolan. Det kan handla om att du hjälper elever hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. Dina arbetsuppgifter kan variera mycket beroende på vilken elev du arbetar med.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik) är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du genomför din APL på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Praktiska övningar

Vi kombinerar teori och praktiskt lärande vilket gör dig väl förberedd inför ditt kommande yrkesliv.

Betyg

Alla kurser ger ett nationellt gångbart betyg. Du erbjuds också att genomföra ett gymnasiearbete, vilket krävs för en gymnasieexamen.

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden? Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser från hela vårt kursutbud för att fördjupa, bredda eller komplettera din kompetens. Om du vill rikta din utbildning mot området fritid och hälsa kan du välja att byta ut någon eller några kurser mot kurser inom fritid och hälsa. Se hela vårt kursutbud ››

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Ansökan

Är du folkbokförd i Åtvidaberg kommun ansöker du till våra utbildningar via Bildningscenter Facetten i Åtvidaberg.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet
Linköping utbildningscenter
013-474 20 40
linkoping@kui.se

Läs mer om Linköping UtbildningsCenter

Inspiration

Ansökan i Åtvidaberg

Sista ansökan: 15 okt 2021 Studiestart: 17 jan 2022