Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Falun

Vill du arbeta med barn och ungdomar? Satsa på en barnskötare elevassistent yrkesutbildning hos KUI i Falun. Denna yrkesutbildning ger dig kompetens att arbeta inom förskola, skola eller fritidsverksamhet. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som barnskötare eller elevassistent. Utbildningen är även en bra utgångspunkt för dig som vill vidareutbilda dig på högskola till exempelvis förskollärare.

Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Falun

Utbildningen Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Falun vänder sig till dig som vill att arbeta med barn och unga inom förskola, skola, fritidsverksamhet eller annan pedagogisk verksamhet. Du kan läsa på distans eller i klassrum på skolan. I utbildningen ingår APL (praktik) vid tre tillfällen där du får omsätta dina kunskaper ute i en verksamhet och lära dig mer om vad yrket innebär. Under din praktik följer du en handledares schema. Gymnasiearbete för barn och fritid 100 p ingår för alla som inte har läst det tidigare. Kurslitteratur lånar du under hela din studietid.

Antal poäng: 1100 poäng
Kurslängd: ca 48 veckor
Studieform: Klassrum/flex, Distans
Studiestarter: januari och augusti

Ansökan och studiestarter

 

Falun Infoblad Barnskötare Elevassistent (uppdaterad 9/10-19) ››

Förkunskaper

Svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Studieform

Klassrum/flex

Du kan läsa i klassrum i grupp på skolan i kombination med att du gör en del uppgifter hemma som du lämnar in i vår lärplattform. Du kan läsa Flex där du i större utsträckning studerar på egen hand i vår lärplattform i kombination med att du träffar lärare på schemalagda tider i skolan. Klassrumsundervisning passar dig som tycker att ett ämne är svårt, behöver hjälp att strukturera dina studier och vill ha stöd av lärare och kurskamrater. 

Distans

Du studerar på egen hand i vår i webbaserad lärplattform med stöd av lärare digitalt. Du behöver komma till skolan för obligatoriska övningar och examinationer. Distansstudier passar dig som tänkt kombinera dina studier med annan aktivitet under dagtid.

Fördjupningar

En bit in i utbildningen väljer du en fördjupning som du vill specialisera dig inom. Båda fördjupningarna ger dig kompetens att arbeta som barnskötare.

Barnskötare

Som barnskötare jobbar du med att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse i förskolan. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i jobbet. Som barnskötare hjälper du barnen praktiskt på många sätt, med exempelvis matning, sagoläsning, toalettbesök, utelek och tröst till ledsna barn. Fler och fler förskolor efterfrågar utbildade förskollärare i första hand, men eftersom antalet barn i förskolan fortsatt kommer att öka och antalet utbildade förskollärare att minska så kommer många barnskötare att behöva anställas.

Elevassistent

Som elevassistent hjälper du elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen i skolan. Det kan handla om att du hjälper elever hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. Dina arbetsuppgifter kan variera mycket beroende på vilken elev du arbetar med.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Gymnasiearbete 100 poäng

Om du inte har gjort ett Gymnasiearbete för barn och fritid 100 poäng så ingår den i utbildningen. För mer information kontaktar du Vägledningscentrum i Falun.

Övriga upplysningar

Vid studiestarten behöver lämna en hälsodeklaration och ett utdrag ur belastningsregister i oöppnat kuvert.

Validering

Om du har en påbörjad utbildning från gymnasiet eller om du på annat sätt har erfarenhet inom barn- och fritidsområdet kan vi erbjuda dig validering. Validering kan förkorta din studietid så att du snabbare får formell kompetens inom ditt yrkesområde. Är du intresserad av validering kontaktar du Vägledningscentrum i Falun.

Studiestöd

Barn och fritid yrkesutbildning Falun är kostnadsfri. Du kan söka studiemedel från CSN, www.csn.se

Kurslitteratur lånar du av oss

Du får låna kurslitteratur hos oss under hela din utbildningstid.

Ansökan

Är du folkbokförd i Falun kommun ansöker du till våra utbildningar och kurser via kommunens ansökan senast angiven sista ansökningsdag. Det är alltid din hemkommun som beviljar din studieplats.

Läs mer om ansökan

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Falun kommun. Lärarledd undervisning sker i vår utbildningslokal på Gruvgatan 2 i Falun.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Falun UtbildningsCenter
Gruvgatan 2, plan 4
791 62 Falun
023-777 870
falun@kui.se

Kurser

Yrkeskurser 1000 poäng

Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Gymnasiearbete Barn och fritid
GYARBF
100 poäng

Fördjupning Barnskötare 100 poäng

Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng

Fördjupning Elevassistent 100 poäng

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng