Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Motala

Vill du arbeta inom pedagogisk verksamhet. Denna Barnskötarutbildning ger dig kompetens att arbeta som barnskötare eller elevassistent inom förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet? Du får även en bred grund och en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig inom området.

Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Motala

Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Motala består av gymnasiekurser från Barn och fritidsprogrammet. Du får kompetens att arbeta som barnskötare eller elevassistent. Du får även en bred grund och en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig inom området. I utbildningen ingår praktik (APL).

Omfattning: 1500 poäng
Studieformer: Klassrum och Distans
Utbildningens längd: 75 veckor
Ansökan: Så här ansöker du ››

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande samt goda kunskaper i svenska, lägst motsvarande Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Kursen ska vara avslutad och betygsatt för att du ska kunna vara med i urvalet.

Målgrupp

En utbildning för dig som vill arbeta med pedagogik, lärande och kommunikation inom området barn och fritid. Efter en yrkesutbildning inom Barn och fritid kan du direkt påbörja din yrkesbana som barnskötare eller elevassistent.

Välj en studieform som passar dig

Klassrum – närstudier

Du har schemalagd undervisning i grupp på plats vid vårt utbildningscenter i Linköping. Praktiska övningar och examinationer genomförs också på plats. Du erbjuds också möjlighet att delta i öppen handledning med lärare.

Distans

Du studerar på egen hand i vår webbaserade lärplattform. Obligatoriska praktiska övningar och examinationer genomförs på plats vid vårt utbildningscenter i Linköping. Du erbjuds också möjlighet att delta på lektioner och öppen handledning med lärare på plats i Linköping.

Yrkeskompetens

Barnskötare

Som barnskötare ger du barnen en trygg och stimulerande vistelse på förskolan under den tid då deras föräldrar arbetar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Tillsammans med förskolläraren ansvarar barnskötaren för barnen.

Elevassistent

Som elevassistent arbetar du inom skolan med barn och ungdomar som har behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Det kan till exempelvis handla om hjälp att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Ingår praktik i utbildningen?

APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik) är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du genomför din APL på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Praktiska övningar

Vi kombinerar teori och praktiskt lärande vilket gör dig väl förberedd inför ditt kommande yrkesliv.

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden? Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser från Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Motala för att fördjupa, bredda eller komplettera din kompetens.

Hur ansöker jag till utbildningen?

Är du folkbokförd i Motala kommun ansöker du via kommunens webbansökan senast sista ansökningsdag.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet
Linköping utbildningscenter
Tanneforsgatan 8
582 24 Linköping
013-474 20 40
linkoping@kui.se

Läs mer om Linköping UtbildningsCenter

Varför välja att studera hos KUI?

  • Specialister inom området Barn och fritid
  • Behöriga och engagerade lärare med yrkeserfarenhet inom pedagogisk verksamhet
  • Nära samarbete med yrkeslivet
  • 9 av 10 rekommenderar KUI till andra

Inspiration

Kurser

Kurser 1400 poäng

Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng