Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Östersund

Denna distansutbildning ger dig kompetens att arbeta som barnskötare eller elevassistent inom förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Du får även en bred grund och en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig inom området. Välkommen med din ansökan!

Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Östersund

Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Östersund består av gymnasiekurser från Barn- och fritidsprogrammet. Du läser på distans under 65 veckor. I utbildningen ingår praktik (APL) där du får omsätta dina kunskaper ute i en verksamhet och lära dig mer om vad yrket innebär. En bit in i utbildningen väljer du en fördjupning du vill specialisera dig inom. Du får även en bred grund om du vill vidareutbilda dig.

Omfattning: 1300 poäng
Utbildningens längd: 65 veckor
Studieformer: Distans

Ansökan

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande samt goda kunskaper i svenska, lägst motsvarande Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Kursen ska vara avslutad och betygsatt för att du ska kunna vara med i urvalet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med pedagogik, lärande och kommunikation inom området barn och fritid. Efter denna yrkesutbildning kan du direkt påbörja din yrkesbana som barnskötare eller elevassistent.

Studieform distans

Distansstudier innebär att du studerar självständigt via vår webbaserade lärplattform, där du har tillgång till allt studiematerial, kommunicerar med dina lärare och lämnar in studieuppgifter. Distansstudier passar dig som vill kombinera dina studier med ett arbete. Du kan studera när och där du vill men tänk på att du måste vara beredd på att avsätta tid för dina studier

Ingår praktik i utbildningen?

I utbildningen ingår Praktik/Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du genomför din APL på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Praktik är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Fördjupningar

Efter grundläggande kurser väljer du en fördjupning du vill specialisera dig inom. Oavsett vilken fördjupning du väljer kan du arbeta som både barnskötare och elevassistent.

Barnskötare

Som barnskötare jobbar du med att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse på förskolor, skolor, fritidshem eller andra pedagogiska verksamheter. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i jobbet. Som barnskötare hjälper du barnen praktiskt på många sätt, med exempelvis matning, sagoläsning, toalettbesök, utelek och tröst till ledsna barn. Fler och fler förskolor efterfrågar utbildade förskollärare i första hand, men eftersom antalet barn i förskolan fortsatt kommer att öka och antalet utbildade förskollärare att minska så kommer många barnskötare att behöva anställas.

Elevassistent

Som elevassistent hjälper du elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen i skolan. Det kan handla om att du hjälper elever hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. Dina arbetsuppgifter kan variera mycket beroende på vilken elev du arbetar med.

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom barn och fritid kan du ev. validera din kompetens. Vi bedömer och kartlägger vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och arbetar fram en valideringsplan.

Läsa enstaka kurser

Du kan även läsa enstaka kurser från Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning för att fördjupa, bredda eller komplettera din kompetens. Se sid 3.

Vad kostar utbildningen?

Utbildningen är kostnadsfri och du kan söka studiemedel från CSN. Läs mer på csn.se

Ansökan

Är du folkbokförd i Östersunds kommun ansöker du via kommunens webbansökan senast angiven sista ansökningsdag. Läs mer om hur du ansöker ››

Kontakt

KompetensUtvecklingsInstitutet
018-474 88 80
ostersund@kui.se

Kurser

Baskurser, 900 poäng

Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng

Fördjupning Barnskötare, 400 poäng

Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng

Fördjupning Elevassistent, 400 poäng

Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng