Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Oxelösund

En yrkesutbildning som ger dig kompetens att arbeta inom förskola och fritidsverksamhet. Efter avslutad utbildning kan du direkt påbörja din yrkesbana som barnskötare eller elevassistent. Du får även en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig på högskola till exempelvis förskollärare. Det finns ett stort behov av utbildad personal inom barn och fritid.

Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Oxelösund

Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Oxelösund läser du på distans. Praktiska övningar och examinationer genomförs på plats i Oxelösund. I utbildningen ingår APL (praktik) som du genomför på en arbetsplats. En bit in i utbildningen väljer du en fördjupning som du vill specialisera dig inom – barnskötare eller elevassistent.

Kurspoäng: 1300 poäng
Utbildningens längd: ca 65 veckor
Studieformer: Distans

Ansökan och studiestarter

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande samt goda kunskaper i svenska, lägst motsvarande Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Distans

Distansstudier innebär att du studerar självständigt via vår webbaserade lärplattform, där du har tillgång till allt studiematerial, kommunicerar med dina lärare och lämnar in studieuppgifter. Praktiska övningar och examinationer genomförs på plats i Oxelösund. Denna studieform passar dig som vill kombinera dina studier med en annan aktivitet exempelvis ett arbete. Du kan studera när och där du vill men tänk på att du måste vara beredd på att avsätta tid för dina studier.

Ingår praktik i utbildningen?

I utbildningen ingår Praktik/Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du genomför din APL på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Praktik är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Påbyggnadspaket

En bit in i utbildningen väljer du ett påbyggnadspaket som du vill fördjupa dig inom.

Barnskötare

Som barnskötare ger du barnen en trygg och stimulerande vistelse på förskolan under den tid då deras föräldrar arbetar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Tillsammans med förskolläraren ansvarar barnskötaren för barnen.

Elevassistent

Som elevassistent arbetar du inom skolan med barn och ungdomar som har behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Det kan till exempelvis handla om hjälp att hantera läsoch skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser för att fördjupa, bredda eller komplettera din kompetens.

Kostnad och studiestöd

Barn och fritid yrkesutbildning Oxelösund är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden? Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Ansökan

Är du folkbokförd i Oxelösunds kommun ansöker du till våra utbildningar genom att skicka in kommunens webbansökan.

Läs mer om ansökan

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet
Telefon: 016-15 54 30
Mail: eskilstuna@kui.se

Kurser

Bas, 900 poäng

Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng

Påbyggnadspaket Barnskötare, 400p

Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng

Påbyggnadspaket Elevassistent, 400p

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng