Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Strängnäs

Vill du ha ett viktigt, givande och roligt arbete? Då ska du arbeta med barn och unga inom förskola, skola eller annan pedagogisk verksamhet. Efter Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning Strängnäs kan du direkt påbörja din yrkesbana som barnskötare eller elevassistent. Du får även en bred grund och en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig inom området.

Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning Strängnäs

Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning Strängnäs läser du på heltid. Utbildningen inleds med tre veckor orienteringskurs. Därefter läser du yrkeskurser under 75 veckor. I utbildningen ingår tre APL-perioder (praktik). Lärarledd undervisning, handledning, praktiska övningar och examinationer genomförs på plats i Strängnäs.

Kurspoäng: 1500 poäng
Studietakt: Heltid
Omfattning: 3 veckor orienteringskurs + 75 veckor yrkeskurser
Studieform: Klassrum eller Distans med handledning
APL: Tre perioder á 4 veckor
Utbildningslokal: Honnörsgatan 1, Campus Strängnäs
Ansökan: Studiestarter och ansökan ››

Förkunskapskrav

Godkänt i svenska/svenska som andraspråk grundläggande

Studieformer

Klassrum
Du deltar i lärarledd undervisning i grupp 2 dagar/vecka på plats i Strängnäs. Övriga dagar i veckan studerar du på egen hand till exempel via vår webbaserade lärplattform och deltar i lärarledd handledning.

Distans med handledning
Du studerar på egen hand i vår webbaserade lärplattform och erbjuds att delta i lärarledd handledning varje vecka. Obligatoriska praktiska övningar samt examination genomförs på plats i Strängnäs

APL – abetsplatsförlagt lärande

APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik) ingår i varje nivå på en arbetsplats som skolan ordnar. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning där du får komma ut i verkligheten och omsätta sina kunskaper från skolan.  Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Inriktningar

En bit in i utbildningen väljer du en inriktning som du vill specialisera dig inom.

att-komma-till-tals-forskola-barn-samtal_616x230px

Barnskötare
Som barnskötare jobbar du med att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse i förskolan. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i jobbet. Som barnskötare hjälper du barnen praktiskt på många sätt, med exempelvis matning, sagoläsning, toalettbesök, utelek och tröst till ledsna barn. Fler och fler förskolor efterfrågar utbildade förskollärare i första hand, men eftersom antalet barn i förskolan fortsatt kommer att öka och antalet utbildade förskollärare att minska så kommer många barnskötare att behöva anställas.

elev-assistant_XSmall

Elevassistent
Som elevassistent hjälper du elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen i skolan. Det kan handla om att du hjälper elever hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. Dina arbetsuppgifter kan variera mycket beroende på vilken elev du arbetar med.

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden? Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Arbetsmarknad

Efterfrågan på personer som arbetar inom pedagogiskt arbete som exempelvis barnskötare och elevassistenter kommer att öka under de närmaste tio åren. Visserligen efterfrågar barnomsorgen i första hand förskollärare men bristen på förskollärare är mycket stor vilket gör att barnskötare får jobb. Samtidigt ökar behoven eftersom antalet barn i förskoleåldrarna är många. Befolkningstillväxten gör att många nya förskolor kommer att öppna under de kommande tio åren.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Ansökan

Är du folkbokförd i Strängnäs kommun ansöker du via kommunens webbansökan. Läs mer: strangnas.se/Vuxenutbildning

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI)
Eskilstuna UtbildningsCenter
Gamla Tullgatan 1
632 20 Eskilstuna
Telefon: 016-15 54 30
eskilstuna@kui.se

Kurser

Nivå 1 - Gemensammakurser, 500 poäng

Orienteringskurs
KGYORilC
50 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng

Nivå 2 - Gemensamma kurser, 500 poäng

Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S
100 poäng

Nivå 3 Inriktning pedagogiskt arbete, 500 poäng

Naturguidning 1
NAGNAT01
100 poäng
Dramapedagogik
PEGDRA0
100 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng
Ungdomskulturer
SOIUNG0
100 poäng

Nivå 3 Inriktning socialt arbete/funktionsnedsättning, 500 p

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng
Socialt arbete
SOCSOI0
200 poäng
Sociologi
SOISOO0
100 poäng