Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Barnskötare lärlingsutbildning – Stockholm

Barnskötare lärlingsutbildning Stockholm är till största del arbetsplatsförlagd och genomförs med stöd av en yrkesverksam handledare. Du har en teoridag i veckan på skolan och är övriga dagar på en arbetsplats. Lärlingsutbildning är en utmärkt studieform för dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Efter avslutade studier kan du arbeta som barnskötare inom förskolan.

Barnskötare lärlingsutbildning – Stockholm

Barnskötare lärlingsutbildning – Stockholm inleds med en två veckor orienteringskurs. Därefter är du på en förskola 4 dagar/vecka och 1 dag/vecka har du lärarledd undervisning på skolan. Utbildningen är kostnadsfri men däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du behöver under din studietid.

Omfattning: 1350 poäng
Studieform: Lärling
Utbildningens längd: 60 veckor
Studiestarter lärling 2021: 4 januari, 2 augusti
Ansökan: Så här ansöker du ››

Vi erbjuder lärlingsutbildning för dig som bor i någon av följande kommuner i Stockholms län: Danderyd, Håbo, Järfälla, Norrtälje, Sigtuna, Stockholm, Solna, Sollentuna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm eller Österåker

Förkunskaper

Grundskola alternativt svenska/ svenska som andraspråk grundläggande eller motsvarande.

Målgrupp

Lärlingsutbildningen passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete.

Innehåll

  • Du får grundläggande kunskaper om hur människor lär, utvecklas och socialiseras i samhället.
  • Du får utveckla kunskaper och förmågor för att möta och leda barn och ungdomar och skapa bra förutsättningar för lärande och växande.
  • Du får praktiskt pröva ditt ledarskap och kommunikation i olika former.
  • Du får pedagogiskt planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika barn- och ungdomsaktiviteter.
  • Du får fördjupade kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande och behov.
  • Du får kunskaper om pedagogiskt arbete utifrån ett inkluderande förhållningssätt och möjlighet att delta i olika former av utomhuspedagogik.
  • Du får arbeta praktiskt med olika hälsofrämjande aktiviteter.

Så här går det till

Inledande orienteringskurs – Yrkesintroduktion
Utbildningen inleds med en två veckor lång orienteringskurs som består av introduktion, studieplanering, ämnesgenomgångar, fastställande av praktikplats/handledare samt eventuellt introduktion i yrkessvenska.

Arbetsplats 4 dagar/vecka
Varje vecka tillbringar du 4 dagar på en arbetsplats. Där finns yrkesverksam handledare som garanterar att alla viktiga moment lärs ut på ett pedagogiskt och yrkesmässigt sätt, så att du får den kunskap som är nödvändig för yrkeslivet. Alla handledare erbjuds att gå vår handledarutbildning för att de ska vara införstådda med vad som förväntas av dem.

Lärarledd undervisning 1 dag/vecka
Varje vecka tillbringar du 1 dag med teoretisk undervisning på något av våra utbildningscenter i Stockholm.

3-partsamtal 1 gång/månad
För uppföljning av ditt lärande träffas du, din lärare och din handledare en gång per månad för trepartssamtal.

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se 

Ansökan

Du ansöker till Lärlingsutbildning Barnskötare via vuxenutbildningen i den kommun där du är folkbokförd.

Ansökan

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Medborgarplatsen Fridhemsplan

I början på utbildningen var hon lite nervös och funderade på om hon valt rätt utbildning och om hon skulle klara av den. Men då pratade hon med sin lärare som peppade henne att våga prova och fortsätta. När hon sedan kom ut på praktiken och fick träffa alla barn så kände hon att hon valt rätt. Hon tycker att det är spännande att arbeta med barn, att få ta del av deras idéer och se hur de tar sig an nya uppgifter och klarar av alltmer saker efterhand.

Det finns flera fördelar med att studera till just lärling tycker Hatice.

– Jag lär mig vad arbetet innebär direkt och får komma ut i arbetslivet och använda mina kunskaper precis efter jag har skaffat mig dem.

Hon tror och hoppas även att det är lättare att få ett jobb på den förskola hon praktiserar på då hon har lärt känna rutinerna, personalen och barnen.

Läs mer ››

Kurser

Kurser, 1350 poäng

Orienteringskurs
KGYORilC
50 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng
Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng

Ansökningsperioder Lärling i Danderyd

Från: 5 okt 2020 Till: 8 nov 2020 Kursstart: 4 jan 2021
Till: 6 jun 2021 Kursstart: 2 aug 2021

Ansökningsperioder Lärling i Järfälla

Från: 28 sep 2020 Till: 8 nov 2020 Kursstart: 4 jan 2021
Till: 6 jun 2021 Kursstart: 2 aug 2021

Ansökningsperioder Lärling i Norrtälje

Från: 19 okt 2020 Till: 8 nov 2020 Kursstart: 4 jan 2021
Till: 6 jun 2021 Kursstart: 2 aug 2021

Ansökningsperioder Lärling i Sigtuna

Till: 8 nov 2020 Kursstart: 4 jan 2021
Till: 6 jun 2021 Kursstart: 2 aug 2021

Ansökningsperioder Lärling i Sollentuna

Till: 8 nov 2020 Kursstart: 4 jan 2021
Till: 6 jun 2021 Kursstart: 2 aug 2021

Ansökningsperioder Lärling i Solna

Från: 5 okt 2020 Till: 8 nov 2020 Kursstart: 4 jan 2021
Till: 6 jun 2021 Kursstart: 2 aug 2021

Ansökningsperioder Lärling i Stockholm

Från: 14 okt 2020 Kursstart: 4 jan 2021

Ansökningsperioder Lärling i Sundbyberg

Till: 8 nov 2020 Kursstart: 4 jan 2021
Till: 6 jun 2021 Kursstart: 2 aug 2021

Ansökningsperioder Lärling i Täby

Från: 5 okt 2020 Till: 8 nov 2020 Kursstart: 4 jan 2021
Till: 6 jun 2021 Kursstart: 2 aug 2021

Ansökningsperioder Lärling i Upplands Väsby

Från: 5 okt 2020 Till: 8 nov 2020 Kursstart: 4 jan 2021
Till: 6 jun 2021 Kursstart: 2 aug 2021

Ansökningsperioder Lärling i Upplands-Bro

Till: 8 nov 2020 Kursstart: 4 jan 2021
Till: 6 jun 2021 Kursstart: 2 aug 2021

Ansökningsperioder Lärling i Vallentuna

Från: 5 okt 2020 Till: 8 nov 2020 Kursstart: 4 jan 2021
Till: 6 jun 2021 Kursstart: 2 aug 2021

Ansökningsperioder Lärling i Vaxholm

Från: 5 okt 2020 Till: 8 nov 2020 Kursstart: 4 jan 2021
Till: 6 jun 2021 Kursstart: 2 aug 2021

Ansökningsperioder Lärling i Österåker

Från: 5 okt 2020 Till: 8 nov 2020 Kursstart: 4 jan 2021
Till: 6 jun 2021 Kursstart: 2 aug 2021

Ansökningsperioder Lärling i Håbo

Till: 29 nov 2020 Kursstart: 4 jan 2021
Till: 6 jun 2021 Kursstart: 2 aug 2021