Barnskötare Lärlingsutbildning Uppsala

Denna utbildning riktar sig till dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Utbildningen är arbetsplatsförlagd och genomförs med stöd av en yrkesverksam handledare. Efter avslutad utbildning har du behörighet att arbeta som barnskötare inom förskola eller fritidsverksamhet.

Fakta

Barnskötare Lärlingsutbildning Uppsala

Kurspoäng: 1450 poäng
Studieformer: Lärling
Utbildningens längd: 70 veckor

Inga kommande studiestarter.

 

Förkunskaper

Godkänd i Svenska som andraspråk/svenska, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Omfattning

Lärling Barnskötare BAS 1050 poäng
Du läser grundläggande kurser inom barn och fritid samt kursen Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1. Du som redan har betyg i läser inte kursen.

Fördjupning Barnskötare 400 poäng
Du väljer en fördjupning – Barnskötare eller Elevassistent.

Studieform Lärling

Du är 4 dagar/vecka på en lärlingsplats och 1dag/vecka på skolan för teoretisk undervisning. En bra studieform för dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete.

Yrke Barnskötare

Som barnskötare arbetar du med att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse i förskolan. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i jobbet. Som barnskötare hjälper du barnen praktiskt på många sätt, med exempelvis matning, sagoläsning, toalettbesök, utelek och tröst till ledsna barn. I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna.

Belastningsregister

För sökande elever till Barnskötare Lärlingsutbildning Uppsala är det ett krav att utdraget ur belastningsregistret är blankt.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra utbildningsområden kan du validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa det du redan kan. Läs mer om validering ››

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser från alla våra utbildningar för att till exempel fördjupa eller komplettera din kompetens. Då söker du varje kurs för sig. Se hela vårt kursutbud ››

Goda chanser till jobb

Efterfrågan på utbildade personer inom pedagogiskt arbete kommer att öka under de närmaste tio åren. Visserligen efterfrågar barnomsorgen i första hand förskollärare men bristen på förskollärare är mycket stor vilket gör att barnskötare får jobb. Samtidigt ökar behoven eftersom antalet barn i förskoleåldrarna är många. Befolkningstillväxten gör att många nya förskolor kommer att öppna

under de kommande tio åren. Efterfrågan på personer som arbetar inom socialt arbete och funktionsnedsättning förväntas öka under de närmaste tio åren vilket gör att möjligheterna till arbete är goda. Det finns olika titlar för dessa arbetsuppgifter; personlig assistent, boendestödjare, stödassistent, boendeassistent, habiliteringsassistent, ledsagare och vårdare.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare med både pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ›› 

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid på www.csn.se

Ansökan Barnskötare Lärlingsutbildning Uppsala

Är du folkbokförd i Uppsala kommun ansöker du till våra utbildningar via kommunens webbansökan senast sista ansökningsdag.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet
Uppsala UtbildningsCenter
S:t Olofsgatan 9, 2 tr
753 21 Uppsala
018-474 88 80
uppsala@kui.se

Läs mer om Uppsala UtbildningsCenter