Barnskötare och Svenska som andraspråk Uppsala

Utbildningen inleds med kartläggning och nivåtest. Därefter läser du barn och fritidskurser parallellt med studier i svenska. Arbetsplatsförlagt lärande ingår. För formell behörighet som barnskötare kan påbyggnadspaket ”Barnskötare” sökas efter block 2. Det är stor brist på utbildad personal inom förskola och fritidsverksamhet.

Fakta

Barnskötare och Svenska som andraspråk Uppsala

Kurspoäng: 1750 poäng
Studieformer: Grupp
Utbildningens längd: 80 veckor

Inga kommande studiestarter.

Förkunskaper

SFI kurs D eller motsvarande klar

Studieform Grupp

Du deltar i lärarledda lektioner på skolan cirka 2–3 dagar i veckan. Övriga dagar i veckan studerar du på egen hand, till exempel via vår webbaserade lärplattform, eller i öppen studieverkstad på skolan där du kan få handledning av en lärare. APL ingår. Vid få sökande erbjuds flexstudier.

Komplettering

För formell behörighet som barnskötare kan du läsa fördjupning ”Barnskötare” (400 poäng) efter block 2. Du behöver även betyg i svenska grund samt matematik grund.

Belastningsregister

För sökande elever till Barnskötare och Svenska som andraspråk Uppsala är det ett krav att utdraget ur belastningsregistret är blankt.

Goda chanser till jobb

Efterfrågan på utbildade personer inom pedagogiskt arbete kommer att öka under de närmaste tio åren. Visserligen efterfrågar barnomsorgen i första hand förskollärare men bristen på förskollärare är mycket stor vilket gör att barnskötare får jobb. Samtidigt ökar behoven eftersom antalet barn i förskoleåldrarna är många. Befolkningstillväxten gör att många nya förskolor kommer att öppna

under de kommande tio åren. Efterfrågan på personer som arbetar inom socialt arbete och funktionsnedsättning förväntas öka under de närmaste tio åren vilket gör att möjligheterna till arbete är goda. Det finns olika titlar för dessa arbetsuppgifter; personlig assistent, boendestödjare, stödassistent, boendeassistent, habiliteringsassistent, ledsagare och vårdare.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare med både pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ›› 

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid på www.csn.se

Ansökan

Inga kommande studiestarter.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet
Uppsala UtbildningsCenter
S:t Olofsgatan 9, 2 tr
753 21 Uppsala
018-474 88 80
uppsala@kui.se

Läs mer om Uppsala UtbildningsCenter

Kurser

Barnskötare Block 1, 1250 poäng (50 veckor)

Grundläggande Svenska som andraspråk, 100-700p
700p
Orienteringskurs
KGYORilC
50 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng

Barnskötare Block 2, 500 poäng (30 veckor)

Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng