Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Barnskötare Validering – Boråsregionen

Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av arbete inom förskola eller annan pedagogisk verksamhet men saknar formell utbildning. Efter avslutad utbildning har du formell kompetens att arbeta som barnskötare. Du kan kombinera arbete med studier. Du får även en bred grund och en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig inom området.

Barnskötare Validering – Boråsregionen

Barnskötare Validering Boråsregionen vänder sig till dig som har erfarenhet av arbete inom förskola eller annan pedagogisk verksamhet men saknar formell utbildning. Efter avslutad utbildning har du formell kompetens att arbeta som barnskötare. Du kan kombinera arbete med studier. Kompletterande utbildning sker individuellt via lärplattform men också genom studieträffar i Borås.

Kurspoäng: 1300 poäng
Utbildningens längd: Individuellt
Studieform: Validering och kompletterande utbildning
Utbildningslokal: Klintegatan 14, 506 40 Borås
Ansökan: Mer om ansökan och studiestarter ››

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Boråsregionens Vuxenutbildning som erbjuder gymnasial yrkesutbildning för vuxna i kommunerna: Bollebygd, Borås, Herrljunga (samarbete med Vårgårda), Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda.

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk.
  • Samt 1 års erfarenhet av arbete inom förskola eller annan pedagogisk verksamhet under senaste 3 åren. Bifoga tjänstgöringsintyg.
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

Validering – så här går det till

Informationsmöte

Informationsmöte online eller på plats i Borås innan utbildningsstart, mer information i samband med antagning till utbildningen.

Kartläggning och bedömning

Initialt genomförs en kartläggning av dina befintliga kunskaper. Dokumentation i form av befintliga betyg och intyg samlas in. Därefter upprättas en individuell studieplan tillsammans med läraren. I studieplanen anges vilka kurser/mål du avser att validera och vilka kurser/mål du behöver komplettera genom utbildning.

Examination och praktiska moment

Validering, examination och praktiska moment sker på plats i Borås.

Kompletterande utbildning

Kompletterande utbildning sker individuellt via lärplatt-form men också genom studieträffar i Borås.

Arbetsplatsförlagt lärande

APL, arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen och planeras utfrån individuella förutsättningar och behov. Den genomförs på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Inför APL krävs utdrag ur belastningsregistret. Detta beställer du enklast via nätet: polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag

Efter avslutad utbildning

Du får en utbildning som ger dig en god grund för att jobba som barnskötare.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala kurslitteratur, eventuella resor och annat studiematerial.

Arbetsmarknad barnskötare

Barnomsorgen kommer de närmaste åren att ha ett stort behov av utbildad personal i Boråsregionen. Arbetsförmedlingen bedömer att barnskötare har goda möjligheter till arbete. Tillgången på barnskötare förväntas inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan. Behovet av barnskötare har också har ökat med anledning av bristen på förskollärare.

Ansökan

Du ansöker via webbansökan hos vuxenutbildningen Borås. Det är BRvux som avgör om du blir beviljad en plats.

Läs mer om ansökan

BR-vux

A5 – Välkommen 2020-Studier på yrkesgymnasiet

Kontakta KUI

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI)
Växjö UtbildningsCenter
Framtidsvägen 10 B (Videum Science Park)
352 57 Växjö
Telefon: 0470-606 60
E-post: vaxjo@kui.se

Växjö UtbildningsCenter

Kurser

Kurser Bas 900 poäng

Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng

Kurser Påbyggnad 400 poäng

Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng

Ansökan i Borås

Sista ansökan: 15 maj 2021 Studiestart: 6 sep 2021