Barnskötare Validering Boråsregionen

Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av arbete inom förskola eller annan pedagogisk verksamhet men saknar formell utbildning. Efter avslutad utbildning har du formell kompetens att arbeta som barnskötare. Du kan kombinera arbete med studier. Du får även en bred grund och en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig inom området.

Barnskötare Validering Boråsregionen

Barnskötare Validering Boråsregionen vänder sig till dig som har erfarenhet av arbete inom förskola eller annan pedagogisk verksamhet men saknar formell utbildning. Efter avslutad utbildning har du formell kompetens att arbeta som barnskötare. Du kan kombinera arbete med studier. Kompletterande utbildning sker individuellt via lärplattform men också genom studieträffar i Borås.

Kurspoäng: 1300 poäng
Utbildningens längd: Individuellt
Studieform: Distans
Ansökan: Mer om ansökan och studiestarter ››

För starten 2 september har Vuxenutbildningen i Borås stad ett informationsmöte den 19/8 på Fabriksgatan 12 i Borås.

Öppna hus och Sökstugor
KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Boråsregionens Vuxenutbildning som erbjuder gymnasial yrkesutbildning för vuxna i kommunerna: Bollebygd, Borås, Herrljunga (samarbete med Vårgårda), Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda.

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk.
  • Samt 1 års erfarenhet av arbete inom förskola eller annan pedagogisk verksamhet under senaste 3 åren. Bifoga tjänstgöringsintyg.
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

Validering – så här går det till

Kartläggning och bedömning
Först kallas du till ett obligatoriskt informationsmöte där vi kartlägger dina kunskaper inom barn och omsorg. Dokumentation i form av befintliga betyg och intyg samlas in. Därefter gör vi tillsammans en individuell studieplan för dig. I studieplanen anges vilka kurser/mål du vill att validera och vilka kurser/mål du behöver komplettera genom utbildning.

Examination och praktiska moment
Validering, examination och praktiska moment sker på plats i Borås.

Kompletterande utbildning
Kompletterande utbildning sker individuellt via våra lärplattform men också genom studieträffar i Borås.

Arbetsplatsförlagt lärande

APL, arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen och planeras utfrån individuella förutsättningar och behov. Den genomförs på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Inför APL krävs utdrag ur belastningsregistret. Inför APL krävs utdrag ur belastningsregistret. Detta beställer du enklast via nätet:
polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag

Efter avslutad utbildning

Du får en utbildning som ger dig en god grund för att jobba som barnskötare.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala kurslitteratur, eventuella resor och annat studiematerial.

Arbetsmarknad barnskötare

Barnomsorgen kommer de närmaste åren att ha ett stort behov av utbildad personal i Boråsregionen. Arbetsförmedlingen bedömer att barnskötare har goda möjligheter till arbete. Tillgången på barnskötare förväntas inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan. Behovet av barnskötare har också har ökat med anledning av bristen på förskollärare.

Ansökan

Du ansöker via webbansökan hos vuxenutbildningen Borås. Det är BRvux som avgör om du blir beviljad en plats.

Läs mer om ansökan

Kontakta skolan

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI)
Växjö UtbildningsCenter
Framtidsvägen 10 B
Videum Science Park, hus Alpha
352 22 Växjö

Telefon:  076-100 07 00
E-post: vaxjo@kui.se
Webb: www.kui.se/vaxjo

Växjö UtbildningsCenter

Kurser

Kurser Bas 900 poäng

Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng

Kurser Påbyggnad 400 poäng

Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng