Barnskötare Validering Borås

Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av arbete inom förskola eller annan pedagogisk verksamhet men saknar formell utbildning. Efter avslutad utbildning har du formell kompetens att arbeta som barnskötare. Du kan kombinera arbete med studier. Du får även en bred grund och en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig inom området.

Barnskötare Validering Borås

Barnskötare Validering Borås riktar sig till dig som har erfarenhet av arbete inom förskola. Efter avslutad utbildning har du formell kompetens att arbeta som barnskötare inom förskola eller andra pedagogiska verksamheter. Du kan kombinera arbete med studier. Lärarledd undervisning genomförs på plats i Borås. 

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Borås stad som ingår i Boråsregionens Vuxenutbildning. BRvux är ett samarbete Barnskötare Validering Boråsmellan kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 

Kurspoäng: 1300 poäng
Längd: Individuellt
Studieformer: Validering och kompletterande utbildning
Start: 3 juni 2019
Infoblad: Barnskötare Borås 2019

Ansökan Öppna hus och Sökstugor

Målgrupp

Personer med ca 1 års erfarenhet av arbete inom förskola eller annan pedagogisk verksamhet.

Validering – så här går det till

Informationsmöte
Informationsmöte 21 maj, mer information i samband med antagning till utbildningen.

Kartläggning och bedömning
Initialt genomförs en kartläggning av dina befintliga kunskaper. Dokumentation i form av befintliga betyg och intyg samlas in. Därefter upprättas en individuell studieplan tillsammans med läraren. I studieplanen anges vilka kurser/mål du avser att validera och vilka kurser/mål du behöver komplettera genom utbildning.

Examination och praktiska moment
Validering, examination och praktiska moment sker på plats i Borås.

Kompletterande utbildning
Kompletterande utbildning sker individuellt via lärplatt-form men också genom studieträffar i Borås.

Arbetsplatsförlagt lärande

APL, arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen och planeras utfrån individuella förutsättningar och behov. Den genomförs på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Inför APL krävs utdrag ur belastningsregistret.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala kurslitteratur, eventuella resor och annat studiematerial.

Arbetsmarknad barnskötare

Barnomsorgen kommer de närmaste åren att ha ett stort behov av utbildad personal i Boråsregionen. Arbetsförmedlingen bedömer att barnskötare har goda möjligheter till arbete. Tillgången på barnskötare förväntas inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan. Behovet av barnskötare har också har ökat med anledning av bristen på förskollärare.

Ansökan

Du ansöker via webbansökan hos vuxenutbildningen Borås. Det är BRvux som avgör om du blir beviljad en plats.

Läs mer om ansökan

Kontakta skolan

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI)
Växjö UtbildningsCenter
Framtidsvägen 10 B
Videum Science Park, hus Alpha
352 22 Växjö

Telefon:  076-100 07 00
E-post: vaxjo@kui.se
Webb: www.kui.se/vaxjo

Växjö UtbildningsCenter

Kurser

Kurser Bas

Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng

Kurser Påbyggnad

Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng